Về Uỷ Ban

Đây là trang nhà của Ủy Ban Điều Hòa Điều Hợp và Phát Trỉển Sinh Hoạt Cộng Động tại địa chỉ: http://www.ubdhptshcd.com. Ủy Ban được thành lập vì tình hình sinh hoạt chính trị cộng đồng và dân cử Mỹ gốc Việt tại Little Sàigòn, Orange County, Nam Californa đi vào giai đoạn mâu thuẫn và tranh chấp rất căng thẳng và gay gắt, cần có những đóng góp tích cực và xây dụng để tránh gây ra những đổ vỡ và thiệt hâi nghiêm trọng cho Tập Thể Người Việt Quốc Gia.

Tại trang nhà này qúy vị sẽ thấy các thông tin và tài liệu liên quan đến sinh hoạt của Ủy Ban ĐHĐH-PTSHCĐ cũng như các sinh hoạt quan trọng của tập thể người Việt Tị Nạn Cộng sản hay Người Việt Quốc Gia tại Little Sàigòn – Thủ Đô Tinh Thần của Người Việt Tị Nạn Cộng Sản hay tại các nơi khác trên thế giới kể cả Việt Nam.

Trân trọng kính mời quý vị thăm viếng và khám phá trang mạng quan trọng này để tìm thấy những thông tin, tài liệu, hình ảnh, phim ảnh hữu ích.

Quý vị có thể trích dẩn, xử dụng tất cả các tư liệu trên trang nhà này, chỉ cần qúy vị ghi rõ xuất xứ mà không phải bận tâm về bản quyền sở hữu.

Xin Cảm Tạ và Trân trọng

Uỷ Ban Điều Hòa Điều Họp và Phát Trỉển Sinh Hoạt Cộng Đồng

Uỷ Ban là một tổ chức hoàn toàn độc lập, gồm những thành viên thiện nguyện thuộc đủ mọi thành phần, tổ chức, đoàn thể trong cộng đồng/tập thể Người Việt Tị Nạn tại Litlle Sàigòn, Orange County, Miền Nam California, – quan tâm đến tình hình sinh hoạt và sự phát triển của Tập Thể Người Việt Quốc Gia tại California và Hoa Kỳ.

Cộng Đồng Người Việt Nói Gì ?

Để khởi sự ta hãy khoan Nói và bắt đầu Hành Động.

Walt Disney

Chính sự chọn lựa của Bạn chứng tỏ Bạn là ai.

J. K. Rowling

Đừng chán nản, hãy mỉm cười vì thử thách mới bắt đầu.

Dr. Seuss

Hãy cùng nhau xây dựng một nỗ lực mới, hơn là ngồi nhìn thời gian trôi%d bloggers like this: