Cảnh báo về thâu thập chữ ký trái luật

Cảnh báo cư dân Westminster về thâu thập chữ ký trái luật

Một người kêu gọi ký tên cho tiền thuê nhà thấp nhưng thật ra là cho bãi nhiệm các viên chức thành phố Westminster. (Hình cung cấp)

i của LS NGUYỄN QUỐC LÂN
Ban Vận Động Chống Bãi Nhiệm tại Westminster muốn cảnh báo với đồng hương là tệ nạn thâu thập chữ ký trái phép và gian lận vẫn tiếp tục cho dầu vấn đề đã được loan báo trước dư luận cộng đồng. Các hình thức trái phép này bao gồm những người thâu chữ ký che dấu hay không tiết lộ các mẫu giấy ký tên, nói là để xin giảm tiền thuê nhà, ghi danh đi bầu, ký tên vào phiếu bầu, ký tên chống lại bãi nhiệm hay hỗ trợ các vị dân cử gốc Việt.

Luật Bầu Cử ngăn cấm những người thâu thập chữ ký không được nói dối hay tráo trở khi xin chữ ký, bao gồm các điều khoản như không được loan truyền thỉnh nguyện thư bãi nhiệm mà cố ý nói sai sự thật về nội dung hay mục đích của thỉnh nguyện thư (Election Code § 18600); từ chối cho phép những người ký tên đọc thỉnh nguyện thư (EC § 18601); loan truyền thỉnh nguyện thư không đúng mục đích công bố lúc thâu chữ ký (EC §18650), v.v.

Chúng tôi xin kêu gọi quí đồng hương nếu thấy những trường hợp thâu thập chữ ký có những dấu hiệu vi phạm luật, xin ghi nhận đầy đủ các chi tiết cần thiết và thông báo cho chúng tôi, ví dụ như tên, nhận diện người, ngày giờ, địa điểm, bảng số xe hay các chi tiết khác. Chúng tôi sẽ thông báo đến các cơ quan chính quyền nếu có đầy đủ dữ kiện về những hành động phi pháp này.

Mọi thắc mắc xin liên lạc về Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Quốc Lân ở số điện thoại (714) 891-1901.

Thông Cáo Báo Chí ngày Aug 26, 2019

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Xin Phổ Biến Rộng Rãi

Buổi hợp sơ khởi ngày 17 tháng 8 năm 2019 của Uỷ Ban Điều Hòa/Điều Hợp và Phát Triển Sinh Hoạt Cộng Đồng đã diễn ra như dự liệu với sự tham dự của khoảng 15 chư vị quan tâm. Các tham dự viên đã nhận được và nghe trình bày Bản Dự Thảo về Mục Tiêu – Đường Hướng – Tổ Chức – Nguyên Tắc Làm Việc – Chương Trình và Kế Hoạch Hoạt Động của UB Điều Hòa/Điều Hợp và Phát Triển SH Cộng Đồng và đã thông qua phần lớn tài liệu này nhất là về phần Mục Tiêu – Đường Hướng – Nguyên Tắc Làm Việc. 

A.- MụcTiêu

1.- Ủy Ban sẽ là cầu nối/ trung gian điều giải (mediator) công minh để tạo nhịp cầu thông cảm, hiểu biết giữa mọi thành phần người Việt tị nạn, phục vụ lợi ích chung. 2.- Uỷ Ban sẽ đưa ra các khuyến cáo hay đề nghị hợp lý để hóa giải những mâu thuẫn, tranh chấp, sai xót, lỡ lầm hay khác biệt có thể đưa đến những đánh phá, đấu đá, hay bôi bẩn, chụp mũ có thể gây ra những hậu quả nghiệm trọng, nguy hiểm cho lợi ích chung.

3.- Ủy Ban có thể đưa ra các khuyến cáo hay đề nghị để điều hòa các sinh hoạt chính trị cũng như xã hội giữa các cá nhân, đoàn thể của tập thể người Việt tị nạn để từng bước giảm đi những căng thẳng, hợp tác, ổn định tình hình, tạo không khí hoà bình, lành mạnh, … tạo điều kiện cho sự vận dụng tiềm năng của tập thể người Việt vào sự phát triển cộng động hữu hiệu hơn, tối đa hóa những thuận lợi đồng thời tối thiểu hóa những khó khăn.

B.- Đường Hướng

Ủy Ban là một tổ chức trung gian, không tinh thần phe phái, đặt quyền lợi của cộng đồng, tập thể người Việt quốc gia và dân tộc Việt Nam lên trên hết, phục vụ cho lợi ích và sự phát triển cho tập thề người Việt tị nạn.

Uỷ Ban là một tập thể những người Việt quốc gia thiện nguyện, với tinh thần dấn thân, trách nhiệm cao độ, làm việc trong tinh thần chí công, vô tư, bất vụ lợi, không phục vụ cho quyền lợi cá nhân hay một phe nhóm nào.

Mục Tiêu và Đường Hướng Phục Vụ trên sẽ là tiêu chuẩn, là kim chỉ nam để mọi thành viên của Ủy Ban tuân theo trong mọi sinh hoạt và công tác của Ủy Ban.

C.- Nguyên Tắc Làm Việc

Mọi thành viên của Uỷ Ban sẽ luôn luôn làm việc và lấy quyết định trong tinh thần dân chủ dựa trên những nguyên tắc chính sau:

1.- Đặt quyền lợi của cộng đồng, tập thể người Việt tị nạn/quốc gia, Dân Tộc lên trên hết. 
2.- Công Minh, Khách Quan, Vô Tư, Không Phe Phái, Không Cục Bộ.
3.- Với Tinh Thấn Dấn Thân, Trách Nhiệm, Tích Cực và Xây Dựng.

Vì tình tranh chấp và mâu thuẫn giữa các phe phái dân cử lẫn cộng đồng đang rơi vào tình trạng trầm trọng, gay gắt, rất cần sự theo dõi và làm việc ngõ hầu đưa ra các khuyến cáo xây dựng để giảm bớt sự căng thẳng hay những thiệt hại nặng nề cho tập thể cộng đồng người Việt quốc gia, buổi họp đi đến quyết định là cần phải thành lập Ủy Ban.

Với sự tham khảo rộng rãi thêm sau buổi họp, việc phân công nhân sự giữa các thành viên của Uỷ Ban theo thể thức luân phiên để công việc của Ủy Ban có thể hữu hiệu, linh động và hợp lý đã được sắp xếp tạm thời trong Hội Đồng Cố Vấn (không nhiệm kỳ) và Uỷ Ban ĐH-PTSHCĐ cho sáu (6) tháng đầu tiên (9/19-3/20) như sau:

D.- Hội Đồng Cố Vấn
HT Thích Chơn Thành
Hiền Tài Phạm Văn Khảm
GM Trần Thanh Vân (Tin Lành, đề nghị là Phối Trí Viên hay Đại Diện L/L của HĐCV) HT Thích Minh Tuyên (Tổ Đình MĐQ, Cố vấn riêng của UB)
HT Thích Viên Lý (Chùa Điều Ngự hay đại diện, Cố vấn riêng của UB)
MS Lê Minh (Tin Lành)
LM Nguyên Thanh (Tuyên Uý TQLC/QLVNCH, Thiên Chúa Giáo)
Cư Sĩ Trần Văn Vui (PGHH)
GS Trần Văn Chi (nhân sĩ)
Thi Sĩ Vũ Lang (Văn Đàn Thời Đại)
BS Võ Đình Hữu (Cộng Đồng Pomona) 12. BS Nghiêm Phú (nhân sĩ)
(danh sách tạm thời, sẽ cập nhật khi cần)

E.- Ủy Ban ĐH-PTSHCĐ: Sau khi trao đổi và tham khảo, đây là sự phân công tạm thời cho 6 tháng đầu tiên. Để cho việc điều hành hữu hiệu và điều hòa giữa mọi thành viên, theo thể thức luân phiên mỗi sáu tháng, sẽ có thay đổi tùy theo tình hình sau mỗi 6 tháng.

 1. Nguyễn Tấn Lạc (đại diện UB trong vai trò Chủ Tịch hay ĐHV tổng quát, đặc trách dân cử)
 2. Hồ Hữu Vinh (PCT Nội Vụ hay PhuTá ĐHV, đặc trách Mạng Xã Hội)
 3. Lê Bá Khiếu (Phụ Tá đặc trách các đoàn thể Chiến Sĩ QLVNCH)
 4. Nguyễn Phúc Vĩnh Quang (Phụ Tá đặc trách các đoàn thể Chiến Sĩ QLVNCH)
 5. BS Đặng Trần Hào (Phụ Tá Ngoại Vụ và các đoàn thể và nhân sĩ )
 6. Bùi Hà (Phụ Tá đặc trách Ngoại Vụ và Kế Hoạch) 
 7. Võ Tấn Kha (Phụ Tá đặc trách các đoàn thể đồng hương, ái hữu)
 8. Trần Ngọc Thiệu (Phụ Tá đặc trách các hội đồng hương ái hữu)
 9. Trần Công Hàm (Phụ Tá đặc trách các nhân sĩ, trí thức, chuyên viên)
 10. Trần Văn Vui (Phụ Tá đặc trách tôn giáo, đảng phái gốc Việt)
 11. Nguyễn Địch Sơn (Phụ Tá Đặc Biệt)
 12. Tôn Thất Nhuận (Phụ Tá Đặc Biệt)
 13. Lê Trung Cang (Phụ Tá đặc trách dân cử địa phương)
 14. Lê Minh Nguyên (hay Đại diện Tân ĐV, PT ĐHV đặc trách đảng phái)
 15. Nguyễn Peter (Phụ Tá đặc trách giới trẻ)
 16. Ngô Timothy (Phụ Tá đặc trách giới trẻ)
 17. Võ Thùy (Tổng Thư Ký)
 18. Nguyễn Ngọc Liên (Thủ Quỹ, UV đặc trách yểm trợ phương tiện)
 19. Ủy Viên, Ủng Hộ Viên (một số khá đông tình nguyện, không muốn và không cần nêu tên) (danh sách tạm thời, sẽ cập nhật khi cần, tùy theo tình hình tham gia)

F.- Hoạt Động của Ủy Ban

Ủy Ban đã có Chương Trình và Kế Hoạch hoạt động cho 6 tháng đầu tiên với sự chú trọng vào việc theo dõi và tìm hiểu tình hình sinh hoạt cộng động hiện tại, tăng cường nhân sự, sẽ đưa ra các khuyến cáo và đề nghị đầu tiên với toàn thể cộng đồng và các bên liên quan. Xin quý vị đồng hương và đồng bào cùng các đoàn thể cộng đồng theo dõi. 

Uỷ Ban sẵn sàng đón nhận sự tình nguyện tham gia vào Uỷ Ban; các ý kiến, đề nghị, đóng góp tích cực – xây dựn, hợp lý và hữu hiệu đến từ mọi thành phần trong cộng đồng. Xin qúy vị liên lạc với Uỷ Ban qua hai số điện thoại chính là 657-296-9601 hay 657-296-7848 và email: ubdh.ptshcd@gmail.com

Ngày 26 tháng 8 năm 2019

TM Ủy Ban ĐH-PTSHCĐ
Nguyễn Tấn Lạc, ĐHV Tổng Quát, 657-296-9601
Hồ Hữu Vinh, PT ĐHV, Nội Vụ, kiêm Đặc Trách Mạng Xã Hội, 657-296-7848
Web: http://www.ubdhptshcd.com (
đang xây dựng) * email: ubdh.ptshcd@gmail.com

Chuẩn Tướng Công Binh Lục Quân Daniell J. Ngô

Nữ Tướng Người Mỹ Gốc Việt Đầu Tiên

Chuẩn Tướng Danielle J Ngo

NỮ TƯỚNG NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT ĐẦU TIÊN BINH CHỦNG LỤC QUÂN HOA KỲ
Đại tá Danielle J Ngô vừa được thăng Chuẩn Tướng Lục Quân Hoa Kỳ – gia nhập Lục quân Hoa Kỳ năm 1990, và trở thành một binh sĩ thuộc binh chủng công binh, sau đó cô theo thụ huấn một khóa sĩ quan và tốt nghiệp mang cấp bậc Thiếu úy vào năm 1994.

Danielle J Ngô được thuyên chuyển lần lượt phục vụ tại các đơn vị công binh như: Trung đội trưởng kiêm đại đội phó tiểu đoàn 62 công binh; Sĩ quan phụ tá ban 4, lữ đoàn 20 công binh nhảy dù; Sĩ quan ban 1 kiêm ban 3, tiểu đoàn 37 công binh nhảy dù; Phân đội trưởng, Phân đội công binh 610; Đại đội trưởng, đại đội chỉ huy, tiểu đoàn 299 công binh chiến đấu; Phó ban 4, lữ đoàn 1, sư đoàn 4 bộ binh tham dự cuộc hành quân “Operation Iraqi Freedom I” tại Iraq. Là sĩ quan thuộc bộ tham mưu liên quân (Joint Chiefs of Staff Intern) tại Washington D.C; Sĩ quan phụ tá phòng 5, sư đoàn 1 bộ binh; Phó phòng 5, bộ tư lệnh các lực lượng Hoa Kỳ tại A Phú Hản (OPERATION ENDURING FREEDOM Afganistan); Trưởng ban 3, tiểu đoàn 1, lữ đoàn 1, sư đoàn 1 bộ binh; Tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 52 công binh; Sĩ quan Phụ tá quân sự cho Chủ tịch ủy ban quân sự khối NATO tại Brussels, Bỉ quốc.

Cô được thăng cấp Đại tá vào tháng 8 năm 2014 và Chuẩn Tướng vào tháng 6 năm 2019.

Hiện Chuẩn Tướng Ngô đang nắm quyền chỉ huy Lữ đoàn trưởng, lữ đoàn 130 công binh lục quân.

Hải Quân Mỹ có Chuẩn Đề Đốc là phụ nữ gốc Việt: Vũ Thế Thùy Anh

Hải Quân Mỹ có Chuẩn Đề Đốc là phụ nữ gốc Việt

Mới đây trong tháng 6, Đại tá – bác sĩ quân y Vũ Thế Thùy Anh vừa được vinh thăng Chuẩn Đề Đốc (Lower Half) – tương đương Chuẩn Tướng.

Chuẩn Đô Đốc Vũ Thế Thùy Anh sinh năm 1968, theo gia đình định cư tại Hoa Kỳ năm cô lên 7 tuổi. Lớn lên cô theo học ngành Dược ở University of Maryland, tốt nghiệp năm 1994. Sau khi ra trường cô làm việc tại bệnh viện John Hopkin Hospital.

Năm 2003 Thùy Anh gia nhập Ủy ban Dịch vụ Y tế Công cộng Hoa Kỳ (United States Public Health Service Commission Corps – USPHSCC) vì lý tưởng thích đi xa để phục vụ, giúp đỡ nhiều người. 

Hiện Chuẩn Tướng Vũ Thế Thùy Anh đang phục vụ trong Hải Quân Hoa Kỳ, tại một căn cứ Quân sự ở Bethesda.

Hai Nữ Chuẩn Tướng Mỹ gốc Việt – Vũ Thế Thùy Anh và Daniell J. Ngô

Bãi Nhiệm TT Tạ Đức Trí, NV Kimberly Hồ, NV Nguyễn Mạnh Chí

Thông Báo Ý Định Bãi Nhiệm Ba DÂN CỬ của TP Westminster

THÔNG BÁO Ý ĐỊNH BÃI NHIỆM THỊ TRƯỞNG TẠ ĐỨC TRÍ

Thưa Ngài Trí Tạ: Theo Khoản số 11020, Luật Bầu Cử California, chúng tôi là những cử tri đủ điều kiện và có ghi danh tại thành phố Westminster, xin thông báo chúng tôi là những người có ý định đưa ra kiến nghị bãi nhiệm ông khỏi chức vụ Thị Trưởng thành phố Westminster, và đòi hỏi một cuộc bầu cử mới để lựa chọn một người thay thế ông.

Các lý do cho đề nghị bãi nhiệm như sau:

 1. Thị Trưởng Trí Tạ làm việc như một người đứng trên pháp luật, điều hành một Hội Đồng Thành Phố bị liên tiếp tố cáo là tham nhũng, bè phái và thiên vị.
 2. Sự tham nhũng và lỗi lầm trong việc điều hành của Thị Trưởng Trí Tạ và hai đồng minh của Ông trong Hội Đồng Thành Phố đã làm tốn kém hàng triệu đô la công quỹ trả tiền bồi thường các vụ kiện kỳ thị, trả thù và tiền phí tổn lo các vụ kiện.
 3. Ông Tạ, trong vai trò Thị Trưởng, đã xử sự như một nhà độc tài, lạm dụng cảnh sát thành phố vào việc áp lực các cơ sở thương mại hoặc trừng phạt các đối thủ chính trị.
 4. Ông Tạ từ chối không chuẩn nhận một Bộ Luật Quy Tắc Hành Xử Cho Viên Chức Thành Phố lên án các hành động phi đạo đức như bè phái và lạm dụng phương tiện công.
 5. Ông Tạ và các các đồng minh đã thông qua điều luật mới cho họ có quyền tuyệt đối kiểm soát nghị trình thành phố, bịt miệng các thành phần chống đối bằng cách không cho họ đưa các đề tài thảo luận vào nghị trình thành phố.
 6. Thay vì xử dụng ngân quỹ để lo cho người vô gia cư, giúp cho nhà cửa đỡ tốn kém hay tăng cường an toàn công cộng, Thị Trưởng Trí Tạ đã bỏ phiếu để tiêu hơn nửa triệu dollars vào việc tăng lương cho các nhân viên cao cấp trong thành phố, một nhân viên được tăng lương lên $304, 015 một năm gồm cả lương bổng và benefits.

THÔNG BÁO Ý ĐỊNH BÃI NHIỆM NGHỊ VIÊN KIMBERLY HỒ

Thưa Nghị Viên Kimberly Hồ: Theo Khoản số 11020, Luật Bầu Cử California, chúng tôi là những cử tri đủ điều kiện và có ghi danh tai thành phố Westminster, xin thông báo chúng tôi là những người có ý định đưa ra kiến nghị bãi nhiệm bà khỏi chức vụ Nghị Viên thành phố Westminster, và đòi hỏi một cuộc bầu cử mới để lựa chọn một người thay thế bà.

Các lý do cho đề nghị bãi nhiệm như sau:

 1. Nghị Viên Kimberly Hồ làm việc như một người đứng trên pháp luật, là một Nghị Viên trong Hội Đồng Thành Phố bị liên tiếp tố cáo là tham nhũng, bè phái và thiên vị.
 2. Sự tham nhũng và lỗi lầm trong việc điều hành của Nghị Viên Kimberly Hồ và hai đồng minh của bà trong Hội Đồng Thành Phố đã làm tốn kém hàng triệu đô la công quỹ trả tiền bồi thường các vụ kiện kỳ thị, trả thù và tiền phí tổn lo các vụ kiện.
 3. Trong tư cách Nghị Viên, bà Kimberly cùng với một Nghị Viên khác vi phạm nguyên tắc làm việc vô tư khi chỉ định con cái của nhau vào chức vụ Ủy Viên các Ủy Ban. Không những vậy, đã làm việc này môt cách âm thầm không minh bạch.
 4. Bà Kimberly từ chối không chuẩn nhận một Bộ Luật Quy Tắc Hành Xử Cho Viên Chức Thành Phố lên án các hành động phi đạo đức như bè phái và lạm dụng phương tiện công.
 5. Bà Kimberly và các các đồng minh đã thông qua điều luật mới cho họ có quyền tuyệt đối kiểm soát nghị trình thành phố, bịt miệng các thành phần chống đối bằng cách không cho họ đưa các đề tài thảo luận vào nghị trình thành phố.
 6. Thay vì xử dụng ngân quỹ để lo cho người vô gia cư, giúp cho nhà cửa đỡ tốn kém hay tăng cường an toàn công cộng, Bà Kimberly đã bỏ phiếu để tiêu hơn nửa triệu dollars vào việc tăng lương cho các nhân viên cao cấp trong thành phố, một nhân viên được tăng lương lên $304, 015 một năm gồm cả lương bổng và benefits.

THÔNG BÁO Ý ĐỊNH BÃI NHIỆM NV CHI CHARLIE NGUYEN

Thưa Nghị Viên Chi Charlie Nguyễn: Theo Khoản số 11020, Luật Bầu Cử California, chúng tôi là những cử tri đủ điều kiện và có ghi danh tai thành phố Westminster, xin thông báo rằng chúng tôi là những người có ý định đưa ra kiến nghị bãi nhiệm bà khỏi chức vụ Nghị Viên thành phố Westminster, và đòi hỏi một cuộc bầu cử mới để lựa chọn một người thay thế ông.

Các lý do cho đề nghị bãi nhiệm như sau:

 1. Nghị Viên Chi Charlie Nguyễn làm việc như một người đứng trên pháp luật, là một Nghị Viên trong Hội Đồng Thành Phố bị liên tiếp tố cáo là tham nhũng, bè phái và thiên vị.
 2. Trong tư cách Nghị Viên, ông Chi Charlie Nguyễn cùng với một Nghị Viên khác vi phạm nguyên tắc làm việc vô tư khi chỉ định con cái của nhau vào chức vụ Ủy Viên các Ủy Ban. Không những vậy, đã làm việc này môt cách âm thầm không minh bạch.
 3. Ông Chi từ chối không chuẩn nhận một Bộ Luật Quy Tắc Hành Xử Cho Viên Chức Thành Phố lên án các hành động phi đạo đức như bè phái và lạm dụng phương tiện công.
 4. Ông Chi và các các đồng minh đã thông qua điều luật mới cho họ có quyền tuyệt đối kiểm soát nghị trình thành phố, bịt miệng các thành phần chống đối bằng cách không cho họ đưa các đề tài thảo luận vào nghị trình thành phố.
 5. Ông Chi tạo cơ hội để thành phố có thể bị kiện kỳ thị tuổi tác khi Ông không liên lạc với các ứng viên Ủy Ban Kế Hoạch, lý do là vì ông muốn chọn người ‘trẻ và năng động” vào chức vụ đó.

Sự Cần Thiết của UB Điều Hòa Điều Hợp và Phát Triển SH Cộng Đồng

Uỷ Ban Điều Hợp và Phát Triển Sinh Hoạt Cộng Đồng tại Little Sàigòn, Orange County, California – Thủ Đô tinh thần của Người Việt Tị Nạn Cộng Sản ra đời trong một hoàn cảnh rất “đặc biệt“: tình hình sinh hoạt chính trị và xã hội trong cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn đang lâm vào tình trạng mâu thuẫn, đấu đá, căng thẳng, tranh chấp quyết liệt giữa hai phe nhóm dân cử và cộng đồng, sẽ gây thiệt hại nặng nề cho cộng đồng, đe dọa sự ổn định, và phát triể cho tập thể Người Việt Quốc Gia tại Nam California.

Sự phát triển của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại California, nhất là tại khu vực Little Sàigòn, Orange County trong bốn thập niên qua đã càng lúc càng mạnh mẽ về mọi lãnh vực từ kinh tế đến chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục và cả trong sinh hoạt dòng chính với sự lớn mạnh của đội ngũ dân cử Mỹ gốc Việt.

Trong lãnh vực sinh hoạt cộng đồng, sự phát triển cũng qúa mạnh mẽ và tự do đến độ đã có quá nhiều đoàn thể ái hữu, đồng hương, chuyên môn nghề nghiệp, đảng pháitổ chức đại diện cộng đồng … khiến cho tình hình sinh hoạt càng lúc càng trở nên phức tạp, đôi khi hỗn loạn, biến thành mâu thuẫn, tranh chấp, chia rẽ, phân hóa rất nặng nề, làm suy yếu sức mạnh cộng đồngđe dọa tiềm năng phát triển chung của tập thể Người Việt Tỵ Nạn.

Hàng ngũ Dân Cử gốc Việt phát triển qúa mạnh mẽ, tự do – nhưng thiếu lãnh đạo và phối hợp điều hòa, khiến cho tình hình sinh hoạt chính trị và cộng đồng trở thành tranh chấp, đấu đá quyết liệt, hãm hại lẫn nhau.

Tập thể người Việt Tỵ Nạn hay Người Việt Quốc Gia đã có rất nhiều các dân cử người Mỹ gốc Việt tại các chính quyền địa phương như thành phố hay quận hạt cho đến Dân Biểu, Nghị Sĩ cấp tiểu bang, nhất là tại Little Sàigòn, Orange County. Chúng ta đã thấy có các Uỷ Viên Hội Đồng Thành Phố (Commissioner) , các Nghị Viên hay Thị Trưởng tại các TP Westminster, Garden Grove, Fountain Valley, Rosemead …, các Giám Đốc Cơ Quan Cấp Thuỷ, Uỷ Viên Giáo Dục Học Khu, Giám Sát Viên Quận Hạt, Dân Biểu Tiểu Bang, và Nghị Sĩ Tiểu Bang tại Quận Cam…

Sự phát triển hàng ngũ dân cử Mỹ gốc Việt đã qúa mạnh mẽ và tự do như trăm hoa đua nở, tạo ra tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh, không trong sáng, đôi khi trở thành mâu thuẫn, đấu đá, tranh giành quyết liệt, khiến cho sự thiệt hại trở nên nặng nề một cách phi lý.

Sự kết thành phe phái trong hai đảng chính là Cộng Hòa và Dân Chủ đã khiến cho sự phân hóa và chia rẽ trong cộng đồng giữa hai khối dân cử và cử tri Mỹ gốc Việt trở thành gay gắt, nặng nề vì lập trường chính trị khác biệt như quốc gia cộng sản.

Tình trạng phân hóa và chia rẽ trở nên trầm trọng hơn không phải vì lập trường chính trị giữa quốc gia hay cộng sản mà là những khác biệt trong tham vọng chính trị hay cá tính cá nhân của các vị dân cử, và những người ủng hộ.

Chúng ta đã thấy rõ sự mâu thuẫn, tranh chấp giữa các dân cử Mỹ gốc Việt giữa hai nhóm dân cử trong đảng Cộng Hòa: Nhóm Dân Cử Trần Thái Văn – Andrew Đỗ và Nhóm Dân Cử Janet Nguyễn-Bùi Phát trong thời gian gần hai thập niên qua, đang tiếp diễn, và càng lúc càng gay gắt, trầm trọng, quyết liệt như hiện nay.

Sự phát sinh nhiều tổ chức Đại Diện Cộng Đồng khiến cho sinh hoạt cộng đồng bị phân hóa, chia rẽ hơn nữa, – bị kẻ xấu lợi dụng, gây xáo trộn liên tục và tranh chấp lan rộng, khiến cho tình hình sinh hoạt cộng đồng thêm chia rẽ, phân hóa, suy yếu, gần như tan nát.

Tình trạng phân hóa, chia rẽ, mâu thuãn, tranh chấp, đấu đá, chụp mũ, bôi bẩn, đánh phá lẫn nhau lại càng nặng nề hơn do những phần tử xấu trong hàng ngũ người Việt Tỵ Nạn đã tích cực và nỗ lực tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng để khuynh đảo, phá phách.

Đôi khi những phần tử xấu này công khai giả danh “chống Cộng“, “người tốt” , “làm việc chính nghiã”, ngụy tạo thành tích đấu tranh để trèo cao nhưng chỉ là để trục lợi, mưu cầu lợi ích cá nhân, thỏa mãn ý đồ bẩn thỉu hay xấu tính cá nhân.

Với sự cấu kết, hay vô tình tiếp tay của nhóm dân cử thân cận, sự tranh giành trong việc tổ chức Ngày Quốc Hận, Diễn Hành Tết 2020 là một thí dụ điển hình, sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho toàn thể cộng đồng. Nếu có cuộc Diễn Hành Tết 2020 nữa tại TP Garden Grove, cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn sẽ bị phân hóa và chia rẽ nặng nề hơn nữa nếu hai cuộc Diễn Hành Tết 2020 trong cùng một ngày một giờ sẽ xảy ra tại TP Westminster và TP Garden Grove.

phân hóa và chia rẽ giữa hai nhóm dân cử Cộng Hòa – Mỹ gốc Việt (ngày xưa) – Nhóm Trần Thái Văn-Nguyễn Quốc Lân-Tyler Diệp- Tạ Đức Trí … và Nhóm Janet Nguyển-Andrew Đỗ-Lê Nick Công Tâm, nay đã đổi thành Nhóm Trần Thái Văn-Andrew Đỗ -Nguyễn Quốc Lân-Tyler Diệp- Tạ Đức Trí, Kimberly Hồ, Nguyễn Mạnh Chí Charlie-Dina Nguyển … và Nhóm Janet Nguyễn-Bùi Phát-Đỗ Tài-Phạm Long … đã trở thành trầm trọng hơn bao giờ hết.

Đây là một sự thật hầu như ai cũng biết. Các cuộc vận động để Bãi Nhiệm Thị Trưởng Tạ Đức Trí và 4 Nghị Viện tại TP Westminster và Nghị Viên Bùi Phát tại TP Garden Grove đã thực sự đang diễn ra và càng lúc càng trở nên quyết liệt.

Tình trạng mâu thuẫn, phân hóa, chia rẽ, đánh phá lẫn nhau này đã kéo dài khá lâu, sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng rất khó mà tưởng tượng ra đúng mức sự thiệt hại cho tương lai sinh hoạt chính trị dòng chính và sự phát triển của tập thể Người Việt Quốc Gia tại miền Nam CaliforniaHoa Kỳ.

Rất nhiều các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các nhân sĩ, trí thức, đồng hương đồng bào … đều rất chán ngán, và cảm thấy vô cùng xấu hổ, bất lực trước những, chụp mũ, đấu đá quyết liệt đang diễn ra, vì những người trong cuộc đã không đủ can đảm nhận ra những sai trái, lỗi lầm của mình mà sửa chữa, ngược lại cứ lún sâu thêm vào con đường đấu đá để tự làm tổn thương,
tự hại mình một cách nghiêm trọng.

Nếu cả hai phía không biết tự kiềm chế, tự nhìn lại những lỗi lầm, tự xét lại những việc làm sai trái, “tựsửa chữa, thì tình hình sẽ càng lúc càng tồi tệ, sự thiệt hại cho tập thể Người Việt Quốc Gia thật khó mà lường.

Nếu cả hai phía biết đặt quyền lợi của cộng đồng, dân tộc, và quốc gia lên trên hết, can đảm nhận ra và sửa chữa những sai lầm,- đoàn kết, hợp tác, cùng nhau điều hợp – điều hòa các hoạt động của mình, hàn gắn những thiệt hại, đổ vỡ thì chúng ta – tập thể Người Việt Quốc Gia mói có thể thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này, ổn định tình hình, tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực vào công cuộc phát huy chính nghiã quốc gia và hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh cho Dân Chủ Tự Do Nhân Quyền của đống bào trong nước.

Trong hoàn cảnh sinh hoạt cộng đồng đang trên đà đấu đá, tranh giành quyết liệt,một mất một còn” gần như hoàn toán bế tắc này, Ủy Ban Điều Hòa Điều Hợp và Phát Triển Sinh Hoạt Cộng Đồng đã ra đời như một nỗ lực của những người thực sự quan tâm đến vận mệnh của cộng đồng, của tập thể người Việt quốc gia tại Nam California, đóng góp phần nhỏ bé vào công cuộc “giải quyết vấn nạn phân hóa chia rẽ trầm trọng bế tác này.

Uỷ Ban mong muốn được sự tiếp tay của mọi thành phần để tiếng nói và nỗ lực của Ủy Ban đạt được thành qủa trong thời gian sắp tới. Xin quý vị liên lạc với Ủy Ban qua các điện thoại số 657-296-9601 hay 657-296-7848 hoăc email tại địa chỉ: ubdh.ptshcd@gmail.com hay tanlac.ng@gmail.com.

Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết 2020 họp báo

Diễn Hành Tết 2020 ở Little Saigon hứa hẹn có nhiều điểm khác biệt

Tâm An/Người ViệtAugust 22, 2019

Họp báo công bố thành viên Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết 2020, từ phải, ông Phan Văn Chính, ông Thuần Phan, ông Duy Nguyễn, và ông Trần Nhật Phong. (Hình: Tâm An/Người Việt)

WESTMINSTER, California (NV) – Trưa Thứ Năm, 22 Tháng Tám, Ủy Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết 2020 trên đại lộ Bolsa Trần Hưng Đạo đã tổ chức cuộc họp báo tại hội trường Việt Báo, Westminster, sau khi được Hội Đồng Thành Phố Westminster bỏ phiếu chấp thuận và cấp phép tổ chức Diễn Hành Tết 2020.

Mở đầu cuộc họp báo, ông Trần Nhật Phong, trong vai trò phát ngôn viên, công bố danh sách các thành viên thuộc ban tổ chức bao gồm ông Duy Nguyễn, trưởng ban tổ chức; ông Phan Văn Chính, phó chủ tịch ngoại vụ; ông Thuần Phan, phó chủ tịch nội vụ. Vai trò tổng thư ký do ông Trần Nhật Phong đảm nhiệm.

Theo ông Phong, đây chỉ là khởi đầu, Ban Tổ Chức sẽ mở rộng thêm nhiều thành viên nữa, thông qua việc mời các hội, đoàn, các tổ chức, đảng phái tham gia, góp sức cùng.

Được biết Hội Đồng Thành Phố Westminster bỏ phiếu hôm Thứ Tư, 14 Tháng Tám, chấp thuận và cấp phép cho ba tổ chức, bao gồm Little Saigon-Westminster TET Parade, Cộng Đồng Người Việt Nam California (phó chủ tịch là ông Thuần Phan) và Ủy Ban Dựng Cờ Chính Nghĩa Quốc Gia (đứng đầu là ông Phan Văn Chính) được tổ chức Diễn Hành Tết 2020. Trên cơ sở đó, Ủy Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết 2020 được thành lập.

Nói về mục đích của Diễn Hành Tết, ông Phong nhấn mạnh: “Hiện nay người dân ở trong nước đã không còn được hưởng một cái Tết đúng nghĩa nữa. Vì vậy chúng tôi muốn tổ chức một Diễn Hành Tết để truyền bá những phong tục tập quán, những nét văn hóa đẹp của ông bà tổ tiên chúng ta.”

Ban Tổ Chức giải đáp các câu hỏi thắc mắc của báo đài và người dân về Diễn Hành Tết 2020. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Ông Phạm Đình Cung, cựu sĩ quan VNCH, nêu thắc mắc: “Cuộc diễn hành này thuộc về tổ chức hay đoàn thể nào không?” Ông Trần Nhật Phong trả lời: “Đây là cuộc diễn hành của chung tất cả thành viên trong cộng đồng của chúng ta, không chỉ ở Little Saigon, Nam California, mà còn là của mọi đồng hương Việt trên khắp thế giới. Little Saigon được xem là thủ đô của người Việt tị nạn Cộng Sản, do đó chúng ta ở thủ đô thì chúng ta đứng ra tổ chức, nhưng sự đóng góp là của tất cả mọi người trên thế giới.”

Ông Ngô Kỷ, một nhà hoạt động ở Westminster, cũng như một số người dân khác, đưa ra lo ngại, liệu diễn hành dành cho mọi người Việt trên khắp thế giới, kể cả đồng bào ở trong nước, vậy liệu có Cộng Sản tham dự hay không? Ông Trần Nhật Phong khẳng định: “Chúng tôi chỉ mời gọi đồng hương người Việt ở trong nước và hải ngoại, chứ chúng tôi không mời bất cứ thành viên nào liên quan tới Cộng Sản Việt Nam, kể cả Cộng Sản Trung Quốc và những ‘Việt Cộng nằm vùng’ ở hải ngoại.”

Ban Tổ Chức cho biết sẽ kiểm tra kỹ nguồn gốc của các khoản tiền đóng góp để không liên quan tới Cộng Sản.

Trả lời câu hỏi của nhà báo Nam Quan, phóng viên của Trust Media Network, về kinh nghiệm tổ chức Diễn Hành Tết, từng thành viên cho biết, họ đều có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện tương tự trước đây. Ông Trần Nhật Phong nói thêm: “Tôi từng tham gia tổ chức diễn hành đầu tiên từ những năm thuộc thập niên 1990 và tham gia tổ chức các diễn hành trước năm 2015 cùng với Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa.”

Ban Tổ Chức sẽ đưa ra những hướng dẫn cụ thể, để mời rộng rãi các tổ chức hội đoàn tham gia, kể cả các tổ chức chính trị, miễn là họ đáp ứng được các tiêu chí, quy tắc mà Ban Tổ Chức đề ra. “Tuy nhiên, diễn hành là một lễ hội về văn hóa, không phải về chính trị,” ông Phong khẳng định.

Ban Tổ Chức cũng ngỏ lời mời Luật Sư Nguyễn Quốc Lân làm cố vấn pháp lý.

Về kế hoạch thực hiện, Ban Tổ Chức cho biết sẽ đưa ra 3-4 chương trình cụ thể để khuyến khích đồng hương khắp nơi trên thế giới về Little Saigon du lịch, thưởng ngoạn, mua sắm.

“Thay vì về Việt Nam chơi Tết, đồng hương hãy về Little Saigon, vì ở đây vừa an toàn, sạch sẽ, lại đậm đà bản sắc văn hóa Việt,” ông Phong nói trong cuộc họp báo.

Cuộc họp báo có sự tham dự của một số cơ quan truyền thông báo chí Việt Ngữ và truyền thông mạng xã hội (Facebook, YouTube) tại Little Saigon. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Theo Ban Tổ Chức, điểm nổi bật của Diễn Hành Tết 2020, ngoài việc đẩy mạnh truyền bá văn hóa Việt, còn có hai điểm khác biệt so với diễn hành trước đây: Một là sẽ không thu phí các hội đoàn tham gia diễn hành, và hai là sẽ không có xe hoa của cơ sở thương mại, mà ban tổ chức sẽ có duy nhất một xe hoa chung cho các cơ sở thương mại để tri ân sự đóng góp của họ.

Một số người dân đề nghị Ban Tổ Chức Diễn Hành nên mời nhiều cộng đồng Á Châu ở Nam California, như Philippines, Nhật, Đại Hàn… tham gia diễn hành và nên có ngôn ngữ tiếng Anh.

Trả lời một số lo ngại về vấn đề tài chính, ông Phong cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là không những lo đủ tài chính cho diễn hành mà còn hy vọng sẽ có lời để tặng lại cho thành phố Westminster.”

Nói chuyện với phóng viên báo Người Việt sau cuộc họp báo, ông Trần Nhật Phong giải thích rõ hơn về kế hoạch làm sao để khuyến khích đồng hương về Little Saigon dịp Tết đồng thời tạo nguồn tài chính vững mạnh cho diễn hành.

“Chúng tôi sẽ liên lạc với các nhà hàng ẩm thực, hiệp hội khách sạn, các địa điểm du lịch nổi tiếng ở đây như Disneyland, Knott’s Berry Farm… để có những mức giảm giá cho tất cả các dịch vụ từ ăn ở, đi lại, đến vé thăm viếng. Chúng tôi sẽ có khoảng năm chương trình du lịch để đồng hương có nhiều lựa chọn. Chẳng hạn như đêm Giao Thừa sẽ có Lễ Count Down tại Phước Lộc Thọ, sáng Mồng Một Tết sẽ xem diễn hành, các ngày sau đó là Hội Chợ Tết…,” ông nói.

“Chúng tôi dự kiến sẽ có website để cho đồng hương khắp thế giới có thể đặt trước các chương trình này. Chúng tôi sẽ có luật sư hỗ trợ pháp lý và một cơ quan kiểm soát tài chính độc lập để minh bạch về tài chính,” ông Phong cho biết thêm.

Sau cuộc họp báo, ông Phạm Đình Cung cho hay: “Tôi rất mừng khi Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết 2020 được những người trẻ tuổi thay thế. Họ có thiện chí, có tâm, có sự can đảm để đứng ra nhận nhiệm vụ này. Đây không phải là một công việc làm ăn kinh doanh mà là một nhiệm vụ cao cả, để truyền bá văn hóa dân tộc. Tôi tin là họ sẽ có khả năng thực hiện thành công diễn hành.” (Tâm An)


Liên lạc tác giả: pham.taman@nguoi-viet.com


Tiêu Cà Mau • 12 ngày trước

Ông Trần Nhật Phong khẳng định: “Chúng tôi chỉ mời gọi đồng hương người Việt ở trong nước và hải ngoại, chứ chúng tôi không mời bất cứ thành viên nào liên quan tới Cộng Sản Việt Nam, kể cả Cộng Sản Trung Quốc và những ‘Việt Cộng nằm vùng’ ở hải ngoại.”

Tuy chương trình Diễn Hành Tết của ông Duy Nguyễn và Trần Nhật Phong rất hay nhưng tôi rất nghi ngờ khà năng và tài chính như sau :

1/ Ông Duy Nguyễn không có kinh nghiệm Diễn Hành Tết.
2/ Nguồn tài chính của Trần Nhật Phong là:
Chúng tôi sẽ liên lạc với các nhà hàng ẩm thực, hiệp hội khách sạn, các địa điểm du lịch nổi tiếng ở đây như Disneyland, Knott’s Berry Farm… để có những mức giảm giá cho tất cả các dịch vụ từ ăn ở, đi lại, đến vé thăm viếng. Chúng tôi sẽ có khoảng năm chương trình du lịch để đồng hương có nhiều lựa chọn.

Câu hỏi được đặt ra cho bang tổ chức ngày Tết thông thường là sum hợp gia đình mừng tuổi ông bà ,khả năng đi du lịch là rất ít vậy lấy đâu ra tiền để trang trải cho Diễn Hành Tết?

Cựu Thị Trưởng rầy 3 nghị viên gốc Việt

Westminster: Ba nghị viên gốc Việt bị bà cựu thị trưởng rầy

Bà Margie Rice

Bà Margie Rice phát biểu trong cuộc họp khẩn cấp trưa thứ Tư, 19 tháng 6, 2019 tại Hội Đồng Thành Phố Westminster. (YouTube)

(LTS: Trong thời gian gần đây chính quyền Westminster đã có những cuộc tranh luận sôi nổi giữa năm thành viên trong Hội Đồng Thành Phố. Bốn trong năm thành viên là người Mỹ gốc Việt, nên sự bất hòa của họ đã gây chú ý cũng như xào xáo trong cộng đồng người Việt tại Little Saigon. Vì những giới hạn hiện nay, bổn báo chúng tôi không thể tìm hiểu đến tận cùng nguồn gốc của sự tranh cãi này. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi có thể làm được trong tinh thần dân chủ là sẵn sàng đón nhận và đăng tải những bài được viết với ngôn ngữ lịch sự, ôn tồn, xây dựng hầu giúp mọi người được chia sẻ những thông tin và đến gần hơn tới sự thật, đồng thời tránh gây thêm rạn nứt trong cộng đồng. Người viết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung bài viết của họ trước pháp lý.)

(Xem video ghi lại lời phát biểu nguyên văn của bà Margie Rice ở cuối bản tin hoặc bấm vào đây)

Trong phiên họp khẩn cấp của Hội Đồng Thành Phố Westminster trưa thứ Tư, ngày 19 tháng 6, 2019 tuần qua, hiện diện trong buổi họp có bốn trong năm thành viên của Hội Đồng là Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, Nghị Viên Charlie Chí Nguyễn (Nguyễn Mạnh Chí), và Nghị Viên Tài Đỗ. Vắng mặt trong buổi họp là Nghị Viên Sergio Contreras. Đề tài của cuộc họp khẩn cấp này là để đưa ra một thông báo xác minh Thành Phố Westminster không chính thức là TP HCM như một nghị viên đã viết mỉa mai trên Facebook. Thông báo được thông qua với số phiếu 3-1 với phiếu chống là của ông Tài Đỗ.

Trong khoảng 30 cư dân ghi danh để phát biểu trước Hội Đồng đã có bà Margie Rice, cựu thị trưởng của thành phố Westminster. Năm nay bà đã 90 tuổi, làm việc nhiều thập niên trong Hội Đồng và hiện vẫn làm việc trong chính quyền qua chức vụ Thư Ký và Phó Thủ Quỹ trong Ban Giám Đốc Khu Vệ Sinh Midway City.

Bài phát biểu của bà Margie Rice dành cho từng thành viên có mặt trong Hội Đồng hôm đó đã có nội dung được tóm lược như sau:

Tôi đã nghe nhiều cuộc nói chuyện, ủng hộ cũng như phản đối, và tôi phải nói điều này với Thị Trưởng Tạ Đức Trí. Tôi đã từng ủng hộ anh hoàn toàn, và anh biết rõ điều đó. Trong sáu năm, anh là một trong những Nghị Viên Thành Phố giỏi giang nhất mà tôi đã làm việc với, khi tôi giữ chức Thị Trưởng. Nhưng anh đã thay đổi. Khi Tyler Diệp gia nhập Hội Đồng thì thái độ thông thường đó của tôi đối với anh đã thay đổi. Tôi không còn ủng hộ anh nữa. Tôi rất xin lỗi về điều này, nhưng tôi không thể ủng hộ anh như trước.

“Về phần Charlie Nguyễn, tôi đã ủng hộ anh hoàn toàn để anh được vào Hội Đồng Thành Phố. Anh đã hứa rằng anh sẽ đại diện hết tất cả mọi cư dân của thành phố Westminster. Tôi từng nghĩ rằng anh sẽ bỏ phiếu khác đi và sẽ mang đến sự minh bạch cho Hội Đồng này. Anh có quyền đề cử bất cứ ai mà anh muốn [vào chính quyền thành phố] và anh có quyền trong lãnh vực đó, như tôi đã từng đề cử con gái tôi và tôi đã thực hiện một cách minh bạch ngay trước mặt Hội Đồng, và Hội Đồng của tôi đã bỏ phiếu chấp thuận. Tôi đã không làm điều đó một cách lén lút. Và tôi không nghĩ anh muốn làm chuyện đó một cách lén lút. Tôi nghĩ là anh đã làm vậy và không làm một cách công khai.

“Và tôi muốn cho cô Kimberly Hồ biết là tôi đã không bỏ phiếu cho cô và tôi sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho cô. Tôi nghĩ rằng cô nói một đằng nhưng làm một nẻo. Cô làm theo anh Tyler Diệp [khi anh còn là nghị viên]. Cô không đi đến một quyết định cho đến khi anh Tyler Diệp bỏ phiếu thì cô biết mình sẽ bỏ phiếu như thế nào. Tôi cảm thấy rất mạnh mẽ về điều đó, và cô không đáng có mặt trong hội đồng này. Cô không đại diện cho những cư dân Westminster. Theo thiển ý của tôi, tôi sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho cô.

“Tôi đã không bỏ phiếu cho anh Tài Đỗ. Nhưng tôi sẽ bỏ phiếu cho anh trong tương lai. Tôi đã từng cố gắng làm như anh đã làm, khi tôi tìm cách đưa một chuyên viên tư vấn đến dạy cho Hội Đồng Thành Phố biết cách phục vụ người dân. Tôi nghĩ là anh đã nói điều đó một cách mỉa mai, rằng nếu hội đồng chúng ta cứ tiếp tục như thế này thì chúng ta sẽ bị người dân hồi phiếu. Tôi đoán là anh muốn nói điều đó, tôi hy vọng là anh muốn nói như vậy.

“Tôi thấy chuyện gì đang xảy ra cho thành phố của chúng ta thật là kinh hoàng. Cá nhân tôi thì tôi không phải lúc nào cũng là một thị trưởng tốt. Tôi đã từng làm những điều sai lầm nhưng tôi biết tôi sai, và tôi đã mau chóng lên tiếng công nhận rằng tôi đã làm sai. Tôi hy vọng Thị Trưởng Tạ Đức Trí cũng sẽ làm như vậy, như tôi đã luôn luôn từng hỗ trợ cho anh trong quá khứ.

“Tôi cảm thấy rất kinh hoàng trước nhóm ba người quý vị. Tôi rất tức giận trước những gì quý vị đã gây ra cho thành phố của chúng ta. Tôi đã là cư dân của thành phố này trong suốt 62 năm, và tôi quyết chí tranh đấu cho thành phố của tôi được tự do. Và quý vị sẽ không thống trị chúng tôi.”
***
Dưới đây là nguyên văn bản tiếng Anh những lời phát biểu của bà Margie Rice, được chép lại từ video thâu lại cuộc họp nói trên, do Tiến Sĩ Phạm Kim Long cung cấp báo Viễn Đông.

“I have been listen to a lot of discussion, pros and cons and I have to tell you Mayor. I supported you fully, you know I did. For six year you are one of the best Councilmember I have to work with me when I was Mayor. But you did change. When Tyler Diep came along that common attitude changed. I no longer support you. I am very sorry, but I dont.

“Charlie, I supported you fully to get on the Council. You promise you would represent all the people. I expect you to change your vote and give transparency to this Council. You have the right to appoint whoever you please and you are right in that area that I did appoint my daughter and I did it transparently right here on the Council and my Council voted for it. I did not did it sneaky. And I dont think you intend to be sneaky. I think you just did it and you did not make it public.

“And I want you to know Kimberly, I did not vote for you and I will never vote for you. I think you say one thing and do another. You follow Tyler Diep fully. You did not make a decision until Tyler Diep voted so you would know how to vote. I feel very strongly, you do not belong on this council. You do not represent the people of Westminster. In my opinion I will not vote for you ever.

“I didnt vote for you Tai Do, Mr. Do. But I will in the future. You have try to bring out the same thing I tried when I try to get a consultant to come here to teach the Council how to serve the people. And I think you make that remark actually sarcastically to say if this continue we will be called back. I think thats what you mean, I hope that what you mean.

“I am appalled of what has happening to our city. I was not always a good Mayor either. I made mistakes but when I knew I was wrong, I was quick to back it up to say I was wrong. And I hope you do the same thing Mayor, as I always been there for you in the past. And I am very appall at the three of you. I am very upset at what you did to our city. I have been a citizen here for 62 years and I intend to continue to fight for the freedom of my city. And you will not control us.”

OC Tribune: Recall push launched against council trio

Cuộc Bãi Nhiệm Trí-Kimberly-Chí đã bắt đầu

BY OC TRIBUNE STAFF ON JUNE 29, 2019 • ( 5 COMMENTS )

WESTMINSTER Mayor Tri Ta, along with council members Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen (File photo).

By Jim Tortolano

Notices of intent to recall three members of the Westminster City Council were mailed Saturday to the trio, beginning a campaign to oust Mayor Tri Ta and Councilmembers Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen from office.

The effort is led by a group called Westminster United, according to David Johnson, a vocal critic of the council majority and the co-author of a code of conduct that was rejected by the council.

“Westminster United is everyone, all ethnicities from our diverse communities, both political parties and independents, people of all ages,” said Johnson.

To force a recall election, the group must collect the signatures of 20 percent of the registered voters in the city, which amounts to 8,736 qualifying signatures. If the signature effort is successful, the matter would likely be on the ballot for the 2020 March primary election.

The council majority has been at odds with Councilmembers Tai Do and Sergio Contreras. Issues have included the code of conduct as well as allegations of nepotism and recent action by the three to require that only the mayor – or a majority of the council – would have the power to have an item placed on the council agenda for discussion.

When Do posted a social media message – presumably meant sarcastically – that Westminster was now “officially Ho Chi Minh City,” the official name of the former Saigon, the council majority voted to issue an official press release criticizing Do.

At the meeting where the press release was approved, some members of the audience said that a recall effort would be forthcoming.

Little Saigon-Westminster TET Parade được tổ chức diễn hành Tết 2020

TP Westminster chấp thuận cho Little Saigon-Westminster TET Parade tổ chức diễn hành Tết 2020

Nguyễn Việt Linh/Người ViệtAugust 16, 2019

Dân chúng theo dõi cuộc họp kết quả giấy phép diễn hành bên ngoài phòng họp Hội Đồng Thành Phố Westminster. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

WESTMINSTER, California (NV) – Sau gần sáu tiếng đồng hồ lắng nghe cả trăm cư dân phát biểu ý kiến, Hội Đồng Thành Phố Westminster bỏ phiếu mục 5.3 lúc 1 giờ rạng sáng Thứ Năm, 15 Tháng Tám, cho phép Little Saigon-Westminster TET Parade tổ chức cuộc diễn hành Tết Canh Tý sắp tới, nhằm ngày Thứ Bảy, 25 Tháng Giêng, 2020, trên đại lộ Bolsa Trần Hưng Đạo.

Kết quả bỏ phiếu 3-1-1. Theo đó, Thị Trưởng Trí Tạ; Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ và Nghị Viên Charlie Chí Nguyễn bỏ phiếu thuận; Nghị Viên Tài Đỗ bỏ phiếu chống, và Nghị Viên Sergio Contreras bỏ phiếu trống (abstain).

Đa số cư dân quan tâm đến giấy phép diễn hành là người Việt, từ sớm đã ngồi kín hội trường, một số đông phải theo dõi qua màn hình ti vi bên ngoài. Thậm chí một số người trong ngành truyền thông cũng phải đợi tới khi bên trong có chỗ mới được vào.

Buổi họp thường lệ bắt đầu lúc 7 giờ tối Thứ Tư, 14 Tháng Tám. Phần phát biểu tự do, mỗi người 5 phút của rất đông người tham dự, kéo dài đến khuya.

Lúc 11 giờ 15 phút tối, Thị Trưởng Trí Tạ tiếp tục buổi họp với mục 5.3 của nghị trình lúc về việc cấp giấy phép diễn hành Tết 2020.

Theo phúc trình của nhân viên, năm nay có hai đơn xin tổ chức diễn hành. Một là nhóm từng tổ chức Tết Parade trong sáu năm qua, gồm Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH, và Tập Thể Chiến Sĩ Miền Tây Nam. Một nhóm khác có tên là Little Saigon-Westminster TET Parade, gồm Cộng Đồng Người Việt Nam California, Ủy Ban Bảo Vệ Cờ Vàng Quốc Gia, và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California, và ông Duy Nguyễn, cá nhân.

Hội Đồng Thành Phố muốn nghe ý kiến của hai đương đơn nhưng vào thời điểm lúc 11 giờ 15 phút tối, ông Phát Bùi, đại điện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California đứng đơn, vắng mặt (trước đó ông đã phát biểu trước khi Hội Đồng Thành Phố chính thức đem mục 5.3 ra bàn thảo); chỉ còn nhóm do ông Duy Nguyễn đứng đơn đại diện Little Saigon-Westminster TET Parade, còn ở lại.

“Chúng tôi là những người có kinh nghiệm tổ chức diễn hành và tổ chức các sinh hoạt tập thể trong cộng đồng từ nhiều năm nay. Chúng tôi chủ trương diễn hành Tết phải nói lên được tính cách văn hóa Việt Nam. Đồng thời các hoạt động kinh tế hỗ trợ sẽ đem lại lợi nhuận cho cư dân và giới làm thương mại, như du lịch, nhà hàng, mua sắm. Kết quả là Westminster thâu được thêm tiền thuế, và nhờ đó, thành phố ngày càng phát triển,” ông Duy Nguyễn phát biểu.

“Chúng tôi sẽ mời tất cả các đoàn thể, hiệp hội và các tổ chức người Việt trong cộng đồng, cũng như các đoàn thể mọi sắc dân từ các cộng đồng bạn. Không ai phải đóng lệ phí tham gia, và chúng tôi sẽ công bố công khai các báo cáo tài chánh khi bắt đầu làm việc,” ông Duy nói thêm.

Nghị Viên Phát Bùi, đương đơn xin giấy phép diễn hành, nói trong phần phát biểu tự do vào khoảng 10 giờ 30 phút tối, trước khi điều trần. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

Thị Trưởng Trí Tạ nhấn mạnh: “Quý vị có cam kết sẽ mời tất cả các thành phần, các hội đoàn khác trong cộng đồng tham gia, và tiếp tay với quý vị không?”

“Chắc chắn là như thế!” ông Duy khẳng định.

Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ góp ý: “Là một doanh gia, tôi nghĩ quý vị không nên bỏ cơ hội đóng góp hợp lý của giới làm thương mại. Không phải ai trong giới này đều muốn được miễn phí. Quý vị lấy tiền đâu để trang trải chi phí tổ chức? Tôi đặc biệt quan tâm làm sao để cuộc diễn hành đem lại không khí an bình và hài hòa giữa tất cả mọi người trong cộng đồng.”

Ông Duy, theo đơn, ký tên với chức vụ tổng giám đốc của Little Saigon-Westminster TET Parade, nói: “Chúng tôi sẽ cổ võ vấn đề du lịch, biến Westminster thành điểm hẹn của hàng trăm ngàn người Việt khắp nơi trên thế giới về tham dự, chứng kiến cuộc diễn hành văn hóa dân tộc trong dịp Tết.”

Nghị Viên Tài Đỗ chất vấn: “Quý vị có kinh nghiệm tổ chức diễn hành Tết không? Có nhân lực không?”

Ông Duy trả lời rằng cá nhân ông đã từng làm việc hai năm trong tổ chức diễn hành Tết tại Little Saigon với ông Phát Bùi.

“Chúng tôi còn có ông Trần Nhật Phong, từng tổ chức gây quỹ và trình diễn nhiều đại hội văn nghệ; ông Khôi Võ, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Nam California, từng tổ chức nhiều sinh hoạt cộng đồng, như Tết Trung Thu, tham dự diễn hành Tết; ông Phan Văn Chính, Ủy Ban Bảo Vệ Cờ Vàng Quốc Gia, cũng luôn có mặt trong các sinh hoạt lớn của cộng đồng. Ngoài ra, chúng tôi đang xin giấy phép hoạt động với quy chế bất vụ lợi.”

Nghị Viên Tài Đỗ hỏi tiếp về tình trạng giấy phép bất vụ lợi: “Ông nói đang xin, có nghĩa là chưa có. Thế ông có thể cho biết kế hoạch gây quỹ chi tiết của ông không?”

Ông Duy trả lời: “Tôi không muốn cho biết lúc này khi chúng tôi đang lên kế hoạch.”

Ông Tài lại chất vấn: “Ông nói sẽ minh bạch mà sao tôi hỏi, ông lại không nói?”

“Vì điều kiện nộp đơn không bắt buộc,” ông Duy đáp. “Ông có quyền hỏi, nhưng không nên hạch hỏi như thế!”

Từ đó, cuộc đấu khẩu trở nên hằn học và khó kềm chế. Thị Trưởng Trí Tạ phải ra lệnh nghỉ 5 phút.

Ban tổ chức Little Saigon-Westminster TET Parade 2020. Từ trái, các ông Trần Nhật Phong, Khôi Võ, Duy Nguyễn và Phan Văn Chính. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

Sau đó, cuộc họp bắt đầu lại.

Nghị Viên Charlie Chí Nguyễn đề nghị bỏ phiếu chọn nhóm Little Saigon-Westminster TET Parade.

Thị Trưởng Trí Tạ hưởng ứng và cho bỏ phiếu. Kết quả 3-1-1 như đã nêu trên và Little Saigon-Westminster TET Parade được chọn để tổ chức diễn hành năm nay.

Trước đó, trong phần phát biểu tự do chưa tới mục 5.3 trong nghị trình, ông Phát Bùi nói: “Trước đây các nhóm khác tổ chức diễn hành không thành công. Chính chúng tôi là có công đem lại cuộc diễn hành Tết tốt đẹp sáu năm liền. Chỉ có năm qua là trễ, vì mưa bão. Ngoài ra, chúng tôi không thiếu thành phố một đồng nào, và luôn cộng tác với Tập Thể Chiến Sĩ Miền Tây Nam.”

“Nhân đây tôi xin mọi người ghi nhận rằng vào lúc 6 giờ 30 hôm qua, tôi nhận thư của ông Nguyễn Phục Hưng nói ông ấy không muốn tên hội ông ấy trên đơn của tôi. Nhưng sự thực là ông ấy đã từ chức hội trưởng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ được mấy tuần rồi!,” ông Phát khẳng định.

“Tổ chức của ông Duy không có giấy phép tiểu bang, hay quận hạt. Tôi mới kiểm tra hôm nay. Quý vị không nên bỏ phiếu cấp giấy phép cho một hội không hiện hữu,” ông nói thêm.

Tiếp theo, ông Trần Cơ – cựu quân nhân Hải Quân Trần Xuân Tin, bà Theresa Bùi, bà Annie Ngô, đại ý nói rằng “ông Phát Bùi tổ chức diễn hành suôn sẻ trong nhiều năm, nhiều kinh nghiệm và có nhân lực.”

Tiêu biểu như lời ông Nguyễn Nam Hà: “Tôi đồng ý và cổ võ hội đồng thành phố bỏ phiếu cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, để phát huy tinh thần đoàn kết và văn hóa Việt Nam ở Hoa Kỳ. Quý vị sẽ là khách danh dự trong cuộc diễn hành. Xin quý vị vượt lên trên tính cách cá nhân, nên trao cho nhóm này, vì họ làm tốt, không thiếu nợ trong sáu năm qua. Hãy vì quyền lợi của người Mỹ gốc Việt, nghe lời phát biểu chân tình của người lính già này!”

Theo hồ sơ thành phố, đơn ông Phát Bùi nhận được ngày 24 Tháng Năm, 2019, và của ông Duy Nguyễn nhận ngày 10 Tháng Sáu, 2019.

Chiều ngày 14 Tháng Tám, thành phố cũng xác nhận, được điện thư ông Nguyễn Phục Hưng đòi ông Phát Bùi rút tên Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California khỏi đơn của ông Phát, vì đã tự ý sử dụng và không hề báo trước.

Người đứng đơn xin giấy phép diễn hành, theo quy định của thành phố, phải đóng tiền cọc $70,000, trễ nhất là ngày 20 Tháng Mười Hai năm nay, trước khi bước qua tiến trình tổ chức. (Nguyễn Việt Linh)

—-
Liên lạc tác giả: linhnguyen@nguoi-viet.com

City of Westminster, Orange County

MAYOR AND CITY COUNCIL MEMBERS

To contact a member of the City Council, please call (714) 548-3172 or email us at ldoan@westminster-ca.gov. 

Want to jump to the Agendas, Minutes, and Videos? Please click here.

Mayor Tri Ta
Bio
tta@westminster-ca.gov
Phone Number: 714-548-3178
Vice Mayor Kimberly Ho
Bio
kho@westminster-ca.gov
Phone Number: 714-548-3178
 Council Member Sergio Contreras
Bio
scontreras@westminster-ca.gov
Phone Number: 714-548-3178
 Council Member Tai Do
Bio
tdo@westminster-ca.gov
Phone Number: 714-548-3178
 Council Member Chi Charlie Nguyen
Bio
ccnguyen@westminster-ca.gov
Phone Number: 714-548-3178