Bãi Nhiệm TT Tạ Đức Trí, NV Kimberly Hồ, NV Nguyễn Mạnh Chí

Thông Báo Ý Định Bãi Nhiệm Ba DÂN CỬ của TP Westminster

THÔNG BÁO Ý ĐỊNH BÃI NHIỆM THỊ TRƯỞNG TẠ ĐỨC TRÍ

Thưa Ngài Trí Tạ: Theo Khoản số 11020, Luật Bầu Cử California, chúng tôi là những cử tri đủ điều kiện và có ghi danh tại thành phố Westminster, xin thông báo chúng tôi là những người có ý định đưa ra kiến nghị bãi nhiệm ông khỏi chức vụ Thị Trưởng thành phố Westminster, và đòi hỏi một cuộc bầu cử mới để lựa chọn một người thay thế ông.

Các lý do cho đề nghị bãi nhiệm như sau:

 1. Thị Trưởng Trí Tạ làm việc như một người đứng trên pháp luật, điều hành một Hội Đồng Thành Phố bị liên tiếp tố cáo là tham nhũng, bè phái và thiên vị.
 2. Sự tham nhũng và lỗi lầm trong việc điều hành của Thị Trưởng Trí Tạ và hai đồng minh của Ông trong Hội Đồng Thành Phố đã làm tốn kém hàng triệu đô la công quỹ trả tiền bồi thường các vụ kiện kỳ thị, trả thù và tiền phí tổn lo các vụ kiện.
 3. Ông Tạ, trong vai trò Thị Trưởng, đã xử sự như một nhà độc tài, lạm dụng cảnh sát thành phố vào việc áp lực các cơ sở thương mại hoặc trừng phạt các đối thủ chính trị.
 4. Ông Tạ từ chối không chuẩn nhận một Bộ Luật Quy Tắc Hành Xử Cho Viên Chức Thành Phố lên án các hành động phi đạo đức như bè phái và lạm dụng phương tiện công.
 5. Ông Tạ và các các đồng minh đã thông qua điều luật mới cho họ có quyền tuyệt đối kiểm soát nghị trình thành phố, bịt miệng các thành phần chống đối bằng cách không cho họ đưa các đề tài thảo luận vào nghị trình thành phố.
 6. Thay vì xử dụng ngân quỹ để lo cho người vô gia cư, giúp cho nhà cửa đỡ tốn kém hay tăng cường an toàn công cộng, Thị Trưởng Trí Tạ đã bỏ phiếu để tiêu hơn nửa triệu dollars vào việc tăng lương cho các nhân viên cao cấp trong thành phố, một nhân viên được tăng lương lên $304, 015 một năm gồm cả lương bổng và benefits.

THÔNG BÁO Ý ĐỊNH BÃI NHIỆM NGHỊ VIÊN KIMBERLY HỒ

Thưa Nghị Viên Kimberly Hồ: Theo Khoản số 11020, Luật Bầu Cử California, chúng tôi là những cử tri đủ điều kiện và có ghi danh tai thành phố Westminster, xin thông báo chúng tôi là những người có ý định đưa ra kiến nghị bãi nhiệm bà khỏi chức vụ Nghị Viên thành phố Westminster, và đòi hỏi một cuộc bầu cử mới để lựa chọn một người thay thế bà.

Các lý do cho đề nghị bãi nhiệm như sau:

 1. Nghị Viên Kimberly Hồ làm việc như một người đứng trên pháp luật, là một Nghị Viên trong Hội Đồng Thành Phố bị liên tiếp tố cáo là tham nhũng, bè phái và thiên vị.
 2. Sự tham nhũng và lỗi lầm trong việc điều hành của Nghị Viên Kimberly Hồ và hai đồng minh của bà trong Hội Đồng Thành Phố đã làm tốn kém hàng triệu đô la công quỹ trả tiền bồi thường các vụ kiện kỳ thị, trả thù và tiền phí tổn lo các vụ kiện.
 3. Trong tư cách Nghị Viên, bà Kimberly cùng với một Nghị Viên khác vi phạm nguyên tắc làm việc vô tư khi chỉ định con cái của nhau vào chức vụ Ủy Viên các Ủy Ban. Không những vậy, đã làm việc này môt cách âm thầm không minh bạch.
 4. Bà Kimberly từ chối không chuẩn nhận một Bộ Luật Quy Tắc Hành Xử Cho Viên Chức Thành Phố lên án các hành động phi đạo đức như bè phái và lạm dụng phương tiện công.
 5. Bà Kimberly và các các đồng minh đã thông qua điều luật mới cho họ có quyền tuyệt đối kiểm soát nghị trình thành phố, bịt miệng các thành phần chống đối bằng cách không cho họ đưa các đề tài thảo luận vào nghị trình thành phố.
 6. Thay vì xử dụng ngân quỹ để lo cho người vô gia cư, giúp cho nhà cửa đỡ tốn kém hay tăng cường an toàn công cộng, Bà Kimberly đã bỏ phiếu để tiêu hơn nửa triệu dollars vào việc tăng lương cho các nhân viên cao cấp trong thành phố, một nhân viên được tăng lương lên $304, 015 một năm gồm cả lương bổng và benefits.

THÔNG BÁO Ý ĐỊNH BÃI NHIỆM NV CHI CHARLIE NGUYEN

Thưa Nghị Viên Chi Charlie Nguyễn: Theo Khoản số 11020, Luật Bầu Cử California, chúng tôi là những cử tri đủ điều kiện và có ghi danh tai thành phố Westminster, xin thông báo rằng chúng tôi là những người có ý định đưa ra kiến nghị bãi nhiệm bà khỏi chức vụ Nghị Viên thành phố Westminster, và đòi hỏi một cuộc bầu cử mới để lựa chọn một người thay thế ông.

Các lý do cho đề nghị bãi nhiệm như sau:

 1. Nghị Viên Chi Charlie Nguyễn làm việc như một người đứng trên pháp luật, là một Nghị Viên trong Hội Đồng Thành Phố bị liên tiếp tố cáo là tham nhũng, bè phái và thiên vị.
 2. Trong tư cách Nghị Viên, ông Chi Charlie Nguyễn cùng với một Nghị Viên khác vi phạm nguyên tắc làm việc vô tư khi chỉ định con cái của nhau vào chức vụ Ủy Viên các Ủy Ban. Không những vậy, đã làm việc này môt cách âm thầm không minh bạch.
 3. Ông Chi từ chối không chuẩn nhận một Bộ Luật Quy Tắc Hành Xử Cho Viên Chức Thành Phố lên án các hành động phi đạo đức như bè phái và lạm dụng phương tiện công.
 4. Ông Chi và các các đồng minh đã thông qua điều luật mới cho họ có quyền tuyệt đối kiểm soát nghị trình thành phố, bịt miệng các thành phần chống đối bằng cách không cho họ đưa các đề tài thảo luận vào nghị trình thành phố.
 5. Ông Chi tạo cơ hội để thành phố có thể bị kiện kỳ thị tuổi tác khi Ông không liên lạc với các ứng viên Ủy Ban Kế Hoạch, lý do là vì ông muốn chọn người ‘trẻ và năng động” vào chức vụ đó.

Sự Cần Thiết của UB Điều Hòa Điều Hợp và Phát Triển SH Cộng Đồng

Uỷ Ban Điều Hợp và Phát Triển Sinh Hoạt Cộng Đồng tại Little Sàigòn, Orange County, California – Thủ Đô tinh thần của Người Việt Tị Nạn Cộng Sản ra đời trong một hoàn cảnh rất “đặc biệt“: tình hình sinh hoạt chính trị và xã hội trong cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn đang lâm vào tình trạng mâu thuẫn, đấu đá, căng thẳng, tranh chấp quyết liệt giữa hai phe nhóm dân cử và cộng đồng, sẽ gây thiệt hại nặng nề cho cộng đồng, đe dọa sự ổn định, và phát triể cho tập thể Người Việt Quốc Gia tại Nam California.

Sự phát triển của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại California, nhất là tại khu vực Little Sàigòn, Orange County trong bốn thập niên qua đã càng lúc càng mạnh mẽ về mọi lãnh vực từ kinh tế đến chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục và cả trong sinh hoạt dòng chính với sự lớn mạnh của đội ngũ dân cử Mỹ gốc Việt.

Trong lãnh vực sinh hoạt cộng đồng, sự phát triển cũng qúa mạnh mẽ và tự do đến độ đã có quá nhiều đoàn thể ái hữu, đồng hương, chuyên môn nghề nghiệp, đảng pháitổ chức đại diện cộng đồng … khiến cho tình hình sinh hoạt càng lúc càng trở nên phức tạp, đôi khi hỗn loạn, biến thành mâu thuẫn, tranh chấp, chia rẽ, phân hóa rất nặng nề, làm suy yếu sức mạnh cộng đồngđe dọa tiềm năng phát triển chung của tập thể Người Việt Tỵ Nạn.

Hàng ngũ Dân Cử gốc Việt phát triển qúa mạnh mẽ, tự do – nhưng thiếu lãnh đạo và phối hợp điều hòa, khiến cho tình hình sinh hoạt chính trị và cộng đồng trở thành tranh chấp, đấu đá quyết liệt, hãm hại lẫn nhau.

Tập thể người Việt Tỵ Nạn hay Người Việt Quốc Gia đã có rất nhiều các dân cử người Mỹ gốc Việt tại các chính quyền địa phương như thành phố hay quận hạt cho đến Dân Biểu, Nghị Sĩ cấp tiểu bang, nhất là tại Little Sàigòn, Orange County. Chúng ta đã thấy có các Uỷ Viên Hội Đồng Thành Phố (Commissioner) , các Nghị Viên hay Thị Trưởng tại các TP Westminster, Garden Grove, Fountain Valley, Rosemead …, các Giám Đốc Cơ Quan Cấp Thuỷ, Uỷ Viên Giáo Dục Học Khu, Giám Sát Viên Quận Hạt, Dân Biểu Tiểu Bang, và Nghị Sĩ Tiểu Bang tại Quận Cam…

Sự phát triển hàng ngũ dân cử Mỹ gốc Việt đã qúa mạnh mẽ và tự do như trăm hoa đua nở, tạo ra tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh, không trong sáng, đôi khi trở thành mâu thuẫn, đấu đá, tranh giành quyết liệt, khiến cho sự thiệt hại trở nên nặng nề một cách phi lý.

Sự kết thành phe phái trong hai đảng chính là Cộng Hòa và Dân Chủ đã khiến cho sự phân hóa và chia rẽ trong cộng đồng giữa hai khối dân cử và cử tri Mỹ gốc Việt trở thành gay gắt, nặng nề vì lập trường chính trị khác biệt như quốc gia cộng sản.

Tình trạng phân hóa và chia rẽ trở nên trầm trọng hơn không phải vì lập trường chính trị giữa quốc gia hay cộng sản mà là những khác biệt trong tham vọng chính trị hay cá tính cá nhân của các vị dân cử, và những người ủng hộ.

Chúng ta đã thấy rõ sự mâu thuẫn, tranh chấp giữa các dân cử Mỹ gốc Việt giữa hai nhóm dân cử trong đảng Cộng Hòa: Nhóm Dân Cử Trần Thái Văn – Andrew Đỗ và Nhóm Dân Cử Janet Nguyễn-Bùi Phát trong thời gian gần hai thập niên qua, đang tiếp diễn, và càng lúc càng gay gắt, trầm trọng, quyết liệt như hiện nay.

Sự phát sinh nhiều tổ chức Đại Diện Cộng Đồng khiến cho sinh hoạt cộng đồng bị phân hóa, chia rẽ hơn nữa, – bị kẻ xấu lợi dụng, gây xáo trộn liên tục và tranh chấp lan rộng, khiến cho tình hình sinh hoạt cộng đồng thêm chia rẽ, phân hóa, suy yếu, gần như tan nát.

Tình trạng phân hóa, chia rẽ, mâu thuãn, tranh chấp, đấu đá, chụp mũ, bôi bẩn, đánh phá lẫn nhau lại càng nặng nề hơn do những phần tử xấu trong hàng ngũ người Việt Tỵ Nạn đã tích cực và nỗ lực tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng để khuynh đảo, phá phách.

Đôi khi những phần tử xấu này công khai giả danh “chống Cộng“, “người tốt” , “làm việc chính nghiã”, ngụy tạo thành tích đấu tranh để trèo cao nhưng chỉ là để trục lợi, mưu cầu lợi ích cá nhân, thỏa mãn ý đồ bẩn thỉu hay xấu tính cá nhân.

Với sự cấu kết, hay vô tình tiếp tay của nhóm dân cử thân cận, sự tranh giành trong việc tổ chức Ngày Quốc Hận, Diễn Hành Tết 2020 là một thí dụ điển hình, sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho toàn thể cộng đồng. Nếu có cuộc Diễn Hành Tết 2020 nữa tại TP Garden Grove, cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn sẽ bị phân hóa và chia rẽ nặng nề hơn nữa nếu hai cuộc Diễn Hành Tết 2020 trong cùng một ngày một giờ sẽ xảy ra tại TP Westminster và TP Garden Grove.

phân hóa và chia rẽ giữa hai nhóm dân cử Cộng Hòa – Mỹ gốc Việt (ngày xưa) – Nhóm Trần Thái Văn-Nguyễn Quốc Lân-Tyler Diệp- Tạ Đức Trí … và Nhóm Janet Nguyển-Andrew Đỗ-Lê Nick Công Tâm, nay đã đổi thành Nhóm Trần Thái Văn-Andrew Đỗ -Nguyễn Quốc Lân-Tyler Diệp- Tạ Đức Trí, Kimberly Hồ, Nguyễn Mạnh Chí Charlie-Dina Nguyển … và Nhóm Janet Nguyễn-Bùi Phát-Đỗ Tài-Phạm Long … đã trở thành trầm trọng hơn bao giờ hết.

Đây là một sự thật hầu như ai cũng biết. Các cuộc vận động để Bãi Nhiệm Thị Trưởng Tạ Đức Trí và 4 Nghị Viện tại TP Westminster và Nghị Viên Bùi Phát tại TP Garden Grove đã thực sự đang diễn ra và càng lúc càng trở nên quyết liệt.

Tình trạng mâu thuẫn, phân hóa, chia rẽ, đánh phá lẫn nhau này đã kéo dài khá lâu, sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng rất khó mà tưởng tượng ra đúng mức sự thiệt hại cho tương lai sinh hoạt chính trị dòng chính và sự phát triển của tập thể Người Việt Quốc Gia tại miền Nam CaliforniaHoa Kỳ.

Rất nhiều các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các nhân sĩ, trí thức, đồng hương đồng bào … đều rất chán ngán, và cảm thấy vô cùng xấu hổ, bất lực trước những, chụp mũ, đấu đá quyết liệt đang diễn ra, vì những người trong cuộc đã không đủ can đảm nhận ra những sai trái, lỗi lầm của mình mà sửa chữa, ngược lại cứ lún sâu thêm vào con đường đấu đá để tự làm tổn thương,
tự hại mình một cách nghiêm trọng.

Nếu cả hai phía không biết tự kiềm chế, tự nhìn lại những lỗi lầm, tự xét lại những việc làm sai trái, “tựsửa chữa, thì tình hình sẽ càng lúc càng tồi tệ, sự thiệt hại cho tập thể Người Việt Quốc Gia thật khó mà lường.

Nếu cả hai phía biết đặt quyền lợi của cộng đồng, dân tộc, và quốc gia lên trên hết, can đảm nhận ra và sửa chữa những sai lầm,- đoàn kết, hợp tác, cùng nhau điều hợp – điều hòa các hoạt động của mình, hàn gắn những thiệt hại, đổ vỡ thì chúng ta – tập thể Người Việt Quốc Gia mói có thể thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này, ổn định tình hình, tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực vào công cuộc phát huy chính nghiã quốc gia và hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh cho Dân Chủ Tự Do Nhân Quyền của đống bào trong nước.

Trong hoàn cảnh sinh hoạt cộng đồng đang trên đà đấu đá, tranh giành quyết liệt,một mất một còn” gần như hoàn toán bế tắc này, Ủy Ban Điều Hòa Điều Hợp và Phát Triển Sinh Hoạt Cộng Đồng đã ra đời như một nỗ lực của những người thực sự quan tâm đến vận mệnh của cộng đồng, của tập thể người Việt quốc gia tại Nam California, đóng góp phần nhỏ bé vào công cuộc “giải quyết vấn nạn phân hóa chia rẽ trầm trọng bế tác này.

Uỷ Ban mong muốn được sự tiếp tay của mọi thành phần để tiếng nói và nỗ lực của Ủy Ban đạt được thành qủa trong thời gian sắp tới. Xin quý vị liên lạc với Ủy Ban qua các điện thoại số 657-296-9601 hay 657-296-7848 hoăc email tại địa chỉ: ubdh.ptshcd@gmail.com hay tanlac.ng@gmail.com.

Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết 2020 họp báo

Diễn Hành Tết 2020 ở Little Saigon hứa hẹn có nhiều điểm khác biệt

Tâm An/Người ViệtAugust 22, 2019

Họp báo công bố thành viên Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết 2020, từ phải, ông Phan Văn Chính, ông Thuần Phan, ông Duy Nguyễn, và ông Trần Nhật Phong. (Hình: Tâm An/Người Việt)

WESTMINSTER, California (NV) – Trưa Thứ Năm, 22 Tháng Tám, Ủy Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết 2020 trên đại lộ Bolsa Trần Hưng Đạo đã tổ chức cuộc họp báo tại hội trường Việt Báo, Westminster, sau khi được Hội Đồng Thành Phố Westminster bỏ phiếu chấp thuận và cấp phép tổ chức Diễn Hành Tết 2020.

Mở đầu cuộc họp báo, ông Trần Nhật Phong, trong vai trò phát ngôn viên, công bố danh sách các thành viên thuộc ban tổ chức bao gồm ông Duy Nguyễn, trưởng ban tổ chức; ông Phan Văn Chính, phó chủ tịch ngoại vụ; ông Thuần Phan, phó chủ tịch nội vụ. Vai trò tổng thư ký do ông Trần Nhật Phong đảm nhiệm.

Theo ông Phong, đây chỉ là khởi đầu, Ban Tổ Chức sẽ mở rộng thêm nhiều thành viên nữa, thông qua việc mời các hội, đoàn, các tổ chức, đảng phái tham gia, góp sức cùng.

Được biết Hội Đồng Thành Phố Westminster bỏ phiếu hôm Thứ Tư, 14 Tháng Tám, chấp thuận và cấp phép cho ba tổ chức, bao gồm Little Saigon-Westminster TET Parade, Cộng Đồng Người Việt Nam California (phó chủ tịch là ông Thuần Phan) và Ủy Ban Dựng Cờ Chính Nghĩa Quốc Gia (đứng đầu là ông Phan Văn Chính) được tổ chức Diễn Hành Tết 2020. Trên cơ sở đó, Ủy Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết 2020 được thành lập.

Nói về mục đích của Diễn Hành Tết, ông Phong nhấn mạnh: “Hiện nay người dân ở trong nước đã không còn được hưởng một cái Tết đúng nghĩa nữa. Vì vậy chúng tôi muốn tổ chức một Diễn Hành Tết để truyền bá những phong tục tập quán, những nét văn hóa đẹp của ông bà tổ tiên chúng ta.”

Ban Tổ Chức giải đáp các câu hỏi thắc mắc của báo đài và người dân về Diễn Hành Tết 2020. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Ông Phạm Đình Cung, cựu sĩ quan VNCH, nêu thắc mắc: “Cuộc diễn hành này thuộc về tổ chức hay đoàn thể nào không?” Ông Trần Nhật Phong trả lời: “Đây là cuộc diễn hành của chung tất cả thành viên trong cộng đồng của chúng ta, không chỉ ở Little Saigon, Nam California, mà còn là của mọi đồng hương Việt trên khắp thế giới. Little Saigon được xem là thủ đô của người Việt tị nạn Cộng Sản, do đó chúng ta ở thủ đô thì chúng ta đứng ra tổ chức, nhưng sự đóng góp là của tất cả mọi người trên thế giới.”

Ông Ngô Kỷ, một nhà hoạt động ở Westminster, cũng như một số người dân khác, đưa ra lo ngại, liệu diễn hành dành cho mọi người Việt trên khắp thế giới, kể cả đồng bào ở trong nước, vậy liệu có Cộng Sản tham dự hay không? Ông Trần Nhật Phong khẳng định: “Chúng tôi chỉ mời gọi đồng hương người Việt ở trong nước và hải ngoại, chứ chúng tôi không mời bất cứ thành viên nào liên quan tới Cộng Sản Việt Nam, kể cả Cộng Sản Trung Quốc và những ‘Việt Cộng nằm vùng’ ở hải ngoại.”

Ban Tổ Chức cho biết sẽ kiểm tra kỹ nguồn gốc của các khoản tiền đóng góp để không liên quan tới Cộng Sản.

Trả lời câu hỏi của nhà báo Nam Quan, phóng viên của Trust Media Network, về kinh nghiệm tổ chức Diễn Hành Tết, từng thành viên cho biết, họ đều có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện tương tự trước đây. Ông Trần Nhật Phong nói thêm: “Tôi từng tham gia tổ chức diễn hành đầu tiên từ những năm thuộc thập niên 1990 và tham gia tổ chức các diễn hành trước năm 2015 cùng với Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa.”

Ban Tổ Chức sẽ đưa ra những hướng dẫn cụ thể, để mời rộng rãi các tổ chức hội đoàn tham gia, kể cả các tổ chức chính trị, miễn là họ đáp ứng được các tiêu chí, quy tắc mà Ban Tổ Chức đề ra. “Tuy nhiên, diễn hành là một lễ hội về văn hóa, không phải về chính trị,” ông Phong khẳng định.

Ban Tổ Chức cũng ngỏ lời mời Luật Sư Nguyễn Quốc Lân làm cố vấn pháp lý.

Về kế hoạch thực hiện, Ban Tổ Chức cho biết sẽ đưa ra 3-4 chương trình cụ thể để khuyến khích đồng hương khắp nơi trên thế giới về Little Saigon du lịch, thưởng ngoạn, mua sắm.

“Thay vì về Việt Nam chơi Tết, đồng hương hãy về Little Saigon, vì ở đây vừa an toàn, sạch sẽ, lại đậm đà bản sắc văn hóa Việt,” ông Phong nói trong cuộc họp báo.

Cuộc họp báo có sự tham dự của một số cơ quan truyền thông báo chí Việt Ngữ và truyền thông mạng xã hội (Facebook, YouTube) tại Little Saigon. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Theo Ban Tổ Chức, điểm nổi bật của Diễn Hành Tết 2020, ngoài việc đẩy mạnh truyền bá văn hóa Việt, còn có hai điểm khác biệt so với diễn hành trước đây: Một là sẽ không thu phí các hội đoàn tham gia diễn hành, và hai là sẽ không có xe hoa của cơ sở thương mại, mà ban tổ chức sẽ có duy nhất một xe hoa chung cho các cơ sở thương mại để tri ân sự đóng góp của họ.

Một số người dân đề nghị Ban Tổ Chức Diễn Hành nên mời nhiều cộng đồng Á Châu ở Nam California, như Philippines, Nhật, Đại Hàn… tham gia diễn hành và nên có ngôn ngữ tiếng Anh.

Trả lời một số lo ngại về vấn đề tài chính, ông Phong cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là không những lo đủ tài chính cho diễn hành mà còn hy vọng sẽ có lời để tặng lại cho thành phố Westminster.”

Nói chuyện với phóng viên báo Người Việt sau cuộc họp báo, ông Trần Nhật Phong giải thích rõ hơn về kế hoạch làm sao để khuyến khích đồng hương về Little Saigon dịp Tết đồng thời tạo nguồn tài chính vững mạnh cho diễn hành.

“Chúng tôi sẽ liên lạc với các nhà hàng ẩm thực, hiệp hội khách sạn, các địa điểm du lịch nổi tiếng ở đây như Disneyland, Knott’s Berry Farm… để có những mức giảm giá cho tất cả các dịch vụ từ ăn ở, đi lại, đến vé thăm viếng. Chúng tôi sẽ có khoảng năm chương trình du lịch để đồng hương có nhiều lựa chọn. Chẳng hạn như đêm Giao Thừa sẽ có Lễ Count Down tại Phước Lộc Thọ, sáng Mồng Một Tết sẽ xem diễn hành, các ngày sau đó là Hội Chợ Tết…,” ông nói.

“Chúng tôi dự kiến sẽ có website để cho đồng hương khắp thế giới có thể đặt trước các chương trình này. Chúng tôi sẽ có luật sư hỗ trợ pháp lý và một cơ quan kiểm soát tài chính độc lập để minh bạch về tài chính,” ông Phong cho biết thêm.

Sau cuộc họp báo, ông Phạm Đình Cung cho hay: “Tôi rất mừng khi Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết 2020 được những người trẻ tuổi thay thế. Họ có thiện chí, có tâm, có sự can đảm để đứng ra nhận nhiệm vụ này. Đây không phải là một công việc làm ăn kinh doanh mà là một nhiệm vụ cao cả, để truyền bá văn hóa dân tộc. Tôi tin là họ sẽ có khả năng thực hiện thành công diễn hành.” (Tâm An)


Liên lạc tác giả: pham.taman@nguoi-viet.com


Tiêu Cà Mau • 12 ngày trước

Ông Trần Nhật Phong khẳng định: “Chúng tôi chỉ mời gọi đồng hương người Việt ở trong nước và hải ngoại, chứ chúng tôi không mời bất cứ thành viên nào liên quan tới Cộng Sản Việt Nam, kể cả Cộng Sản Trung Quốc và những ‘Việt Cộng nằm vùng’ ở hải ngoại.”

Tuy chương trình Diễn Hành Tết của ông Duy Nguyễn và Trần Nhật Phong rất hay nhưng tôi rất nghi ngờ khà năng và tài chính như sau :

1/ Ông Duy Nguyễn không có kinh nghiệm Diễn Hành Tết.
2/ Nguồn tài chính của Trần Nhật Phong là:
Chúng tôi sẽ liên lạc với các nhà hàng ẩm thực, hiệp hội khách sạn, các địa điểm du lịch nổi tiếng ở đây như Disneyland, Knott’s Berry Farm… để có những mức giảm giá cho tất cả các dịch vụ từ ăn ở, đi lại, đến vé thăm viếng. Chúng tôi sẽ có khoảng năm chương trình du lịch để đồng hương có nhiều lựa chọn.

Câu hỏi được đặt ra cho bang tổ chức ngày Tết thông thường là sum hợp gia đình mừng tuổi ông bà ,khả năng đi du lịch là rất ít vậy lấy đâu ra tiền để trang trải cho Diễn Hành Tết?

Cựu Thị Trưởng rầy 3 nghị viên gốc Việt

Westminster: Ba nghị viên gốc Việt bị bà cựu thị trưởng rầy

Bà Margie Rice

Bà Margie Rice phát biểu trong cuộc họp khẩn cấp trưa thứ Tư, 19 tháng 6, 2019 tại Hội Đồng Thành Phố Westminster. (YouTube)

(LTS: Trong thời gian gần đây chính quyền Westminster đã có những cuộc tranh luận sôi nổi giữa năm thành viên trong Hội Đồng Thành Phố. Bốn trong năm thành viên là người Mỹ gốc Việt, nên sự bất hòa của họ đã gây chú ý cũng như xào xáo trong cộng đồng người Việt tại Little Saigon. Vì những giới hạn hiện nay, bổn báo chúng tôi không thể tìm hiểu đến tận cùng nguồn gốc của sự tranh cãi này. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi có thể làm được trong tinh thần dân chủ là sẵn sàng đón nhận và đăng tải những bài được viết với ngôn ngữ lịch sự, ôn tồn, xây dựng hầu giúp mọi người được chia sẻ những thông tin và đến gần hơn tới sự thật, đồng thời tránh gây thêm rạn nứt trong cộng đồng. Người viết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung bài viết của họ trước pháp lý.)

(Xem video ghi lại lời phát biểu nguyên văn của bà Margie Rice ở cuối bản tin hoặc bấm vào đây)

Trong phiên họp khẩn cấp của Hội Đồng Thành Phố Westminster trưa thứ Tư, ngày 19 tháng 6, 2019 tuần qua, hiện diện trong buổi họp có bốn trong năm thành viên của Hội Đồng là Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, Nghị Viên Charlie Chí Nguyễn (Nguyễn Mạnh Chí), và Nghị Viên Tài Đỗ. Vắng mặt trong buổi họp là Nghị Viên Sergio Contreras. Đề tài của cuộc họp khẩn cấp này là để đưa ra một thông báo xác minh Thành Phố Westminster không chính thức là TP HCM như một nghị viên đã viết mỉa mai trên Facebook. Thông báo được thông qua với số phiếu 3-1 với phiếu chống là của ông Tài Đỗ.

Trong khoảng 30 cư dân ghi danh để phát biểu trước Hội Đồng đã có bà Margie Rice, cựu thị trưởng của thành phố Westminster. Năm nay bà đã 90 tuổi, làm việc nhiều thập niên trong Hội Đồng và hiện vẫn làm việc trong chính quyền qua chức vụ Thư Ký và Phó Thủ Quỹ trong Ban Giám Đốc Khu Vệ Sinh Midway City.

Bài phát biểu của bà Margie Rice dành cho từng thành viên có mặt trong Hội Đồng hôm đó đã có nội dung được tóm lược như sau:

Tôi đã nghe nhiều cuộc nói chuyện, ủng hộ cũng như phản đối, và tôi phải nói điều này với Thị Trưởng Tạ Đức Trí. Tôi đã từng ủng hộ anh hoàn toàn, và anh biết rõ điều đó. Trong sáu năm, anh là một trong những Nghị Viên Thành Phố giỏi giang nhất mà tôi đã làm việc với, khi tôi giữ chức Thị Trưởng. Nhưng anh đã thay đổi. Khi Tyler Diệp gia nhập Hội Đồng thì thái độ thông thường đó của tôi đối với anh đã thay đổi. Tôi không còn ủng hộ anh nữa. Tôi rất xin lỗi về điều này, nhưng tôi không thể ủng hộ anh như trước.

“Về phần Charlie Nguyễn, tôi đã ủng hộ anh hoàn toàn để anh được vào Hội Đồng Thành Phố. Anh đã hứa rằng anh sẽ đại diện hết tất cả mọi cư dân của thành phố Westminster. Tôi từng nghĩ rằng anh sẽ bỏ phiếu khác đi và sẽ mang đến sự minh bạch cho Hội Đồng này. Anh có quyền đề cử bất cứ ai mà anh muốn [vào chính quyền thành phố] và anh có quyền trong lãnh vực đó, như tôi đã từng đề cử con gái tôi và tôi đã thực hiện một cách minh bạch ngay trước mặt Hội Đồng, và Hội Đồng của tôi đã bỏ phiếu chấp thuận. Tôi đã không làm điều đó một cách lén lút. Và tôi không nghĩ anh muốn làm chuyện đó một cách lén lút. Tôi nghĩ là anh đã làm vậy và không làm một cách công khai.

“Và tôi muốn cho cô Kimberly Hồ biết là tôi đã không bỏ phiếu cho cô và tôi sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho cô. Tôi nghĩ rằng cô nói một đằng nhưng làm một nẻo. Cô làm theo anh Tyler Diệp [khi anh còn là nghị viên]. Cô không đi đến một quyết định cho đến khi anh Tyler Diệp bỏ phiếu thì cô biết mình sẽ bỏ phiếu như thế nào. Tôi cảm thấy rất mạnh mẽ về điều đó, và cô không đáng có mặt trong hội đồng này. Cô không đại diện cho những cư dân Westminster. Theo thiển ý của tôi, tôi sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho cô.

“Tôi đã không bỏ phiếu cho anh Tài Đỗ. Nhưng tôi sẽ bỏ phiếu cho anh trong tương lai. Tôi đã từng cố gắng làm như anh đã làm, khi tôi tìm cách đưa một chuyên viên tư vấn đến dạy cho Hội Đồng Thành Phố biết cách phục vụ người dân. Tôi nghĩ là anh đã nói điều đó một cách mỉa mai, rằng nếu hội đồng chúng ta cứ tiếp tục như thế này thì chúng ta sẽ bị người dân hồi phiếu. Tôi đoán là anh muốn nói điều đó, tôi hy vọng là anh muốn nói như vậy.

“Tôi thấy chuyện gì đang xảy ra cho thành phố của chúng ta thật là kinh hoàng. Cá nhân tôi thì tôi không phải lúc nào cũng là một thị trưởng tốt. Tôi đã từng làm những điều sai lầm nhưng tôi biết tôi sai, và tôi đã mau chóng lên tiếng công nhận rằng tôi đã làm sai. Tôi hy vọng Thị Trưởng Tạ Đức Trí cũng sẽ làm như vậy, như tôi đã luôn luôn từng hỗ trợ cho anh trong quá khứ.

“Tôi cảm thấy rất kinh hoàng trước nhóm ba người quý vị. Tôi rất tức giận trước những gì quý vị đã gây ra cho thành phố của chúng ta. Tôi đã là cư dân của thành phố này trong suốt 62 năm, và tôi quyết chí tranh đấu cho thành phố của tôi được tự do. Và quý vị sẽ không thống trị chúng tôi.”
***
Dưới đây là nguyên văn bản tiếng Anh những lời phát biểu của bà Margie Rice, được chép lại từ video thâu lại cuộc họp nói trên, do Tiến Sĩ Phạm Kim Long cung cấp báo Viễn Đông.

“I have been listen to a lot of discussion, pros and cons and I have to tell you Mayor. I supported you fully, you know I did. For six year you are one of the best Councilmember I have to work with me when I was Mayor. But you did change. When Tyler Diep came along that common attitude changed. I no longer support you. I am very sorry, but I dont.

“Charlie, I supported you fully to get on the Council. You promise you would represent all the people. I expect you to change your vote and give transparency to this Council. You have the right to appoint whoever you please and you are right in that area that I did appoint my daughter and I did it transparently right here on the Council and my Council voted for it. I did not did it sneaky. And I dont think you intend to be sneaky. I think you just did it and you did not make it public.

“And I want you to know Kimberly, I did not vote for you and I will never vote for you. I think you say one thing and do another. You follow Tyler Diep fully. You did not make a decision until Tyler Diep voted so you would know how to vote. I feel very strongly, you do not belong on this council. You do not represent the people of Westminster. In my opinion I will not vote for you ever.

“I didnt vote for you Tai Do, Mr. Do. But I will in the future. You have try to bring out the same thing I tried when I try to get a consultant to come here to teach the Council how to serve the people. And I think you make that remark actually sarcastically to say if this continue we will be called back. I think thats what you mean, I hope that what you mean.

“I am appalled of what has happening to our city. I was not always a good Mayor either. I made mistakes but when I knew I was wrong, I was quick to back it up to say I was wrong. And I hope you do the same thing Mayor, as I always been there for you in the past. And I am very appall at the three of you. I am very upset at what you did to our city. I have been a citizen here for 62 years and I intend to continue to fight for the freedom of my city. And you will not control us.”

OC Tribune: Recall push launched against council trio

Cuộc Bãi Nhiệm Trí-Kimberly-Chí đã bắt đầu

BY OC TRIBUNE STAFF ON JUNE 29, 2019 • ( 5 COMMENTS )

WESTMINSTER Mayor Tri Ta, along with council members Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen (File photo).

By Jim Tortolano

Notices of intent to recall three members of the Westminster City Council were mailed Saturday to the trio, beginning a campaign to oust Mayor Tri Ta and Councilmembers Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen from office.

The effort is led by a group called Westminster United, according to David Johnson, a vocal critic of the council majority and the co-author of a code of conduct that was rejected by the council.

“Westminster United is everyone, all ethnicities from our diverse communities, both political parties and independents, people of all ages,” said Johnson.

To force a recall election, the group must collect the signatures of 20 percent of the registered voters in the city, which amounts to 8,736 qualifying signatures. If the signature effort is successful, the matter would likely be on the ballot for the 2020 March primary election.

The council majority has been at odds with Councilmembers Tai Do and Sergio Contreras. Issues have included the code of conduct as well as allegations of nepotism and recent action by the three to require that only the mayor – or a majority of the council – would have the power to have an item placed on the council agenda for discussion.

When Do posted a social media message – presumably meant sarcastically – that Westminster was now “officially Ho Chi Minh City,” the official name of the former Saigon, the council majority voted to issue an official press release criticizing Do.

At the meeting where the press release was approved, some members of the audience said that a recall effort would be forthcoming.

Little Saigon-Westminster TET Parade được tổ chức diễn hành Tết 2020

TP Westminster chấp thuận cho Little Saigon-Westminster TET Parade tổ chức diễn hành Tết 2020

Nguyễn Việt Linh/Người ViệtAugust 16, 2019

Dân chúng theo dõi cuộc họp kết quả giấy phép diễn hành bên ngoài phòng họp Hội Đồng Thành Phố Westminster. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

WESTMINSTER, California (NV) – Sau gần sáu tiếng đồng hồ lắng nghe cả trăm cư dân phát biểu ý kiến, Hội Đồng Thành Phố Westminster bỏ phiếu mục 5.3 lúc 1 giờ rạng sáng Thứ Năm, 15 Tháng Tám, cho phép Little Saigon-Westminster TET Parade tổ chức cuộc diễn hành Tết Canh Tý sắp tới, nhằm ngày Thứ Bảy, 25 Tháng Giêng, 2020, trên đại lộ Bolsa Trần Hưng Đạo.

Kết quả bỏ phiếu 3-1-1. Theo đó, Thị Trưởng Trí Tạ; Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ và Nghị Viên Charlie Chí Nguyễn bỏ phiếu thuận; Nghị Viên Tài Đỗ bỏ phiếu chống, và Nghị Viên Sergio Contreras bỏ phiếu trống (abstain).

Đa số cư dân quan tâm đến giấy phép diễn hành là người Việt, từ sớm đã ngồi kín hội trường, một số đông phải theo dõi qua màn hình ti vi bên ngoài. Thậm chí một số người trong ngành truyền thông cũng phải đợi tới khi bên trong có chỗ mới được vào.

Buổi họp thường lệ bắt đầu lúc 7 giờ tối Thứ Tư, 14 Tháng Tám. Phần phát biểu tự do, mỗi người 5 phút của rất đông người tham dự, kéo dài đến khuya.

Lúc 11 giờ 15 phút tối, Thị Trưởng Trí Tạ tiếp tục buổi họp với mục 5.3 của nghị trình lúc về việc cấp giấy phép diễn hành Tết 2020.

Theo phúc trình của nhân viên, năm nay có hai đơn xin tổ chức diễn hành. Một là nhóm từng tổ chức Tết Parade trong sáu năm qua, gồm Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH, và Tập Thể Chiến Sĩ Miền Tây Nam. Một nhóm khác có tên là Little Saigon-Westminster TET Parade, gồm Cộng Đồng Người Việt Nam California, Ủy Ban Bảo Vệ Cờ Vàng Quốc Gia, và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California, và ông Duy Nguyễn, cá nhân.

Hội Đồng Thành Phố muốn nghe ý kiến của hai đương đơn nhưng vào thời điểm lúc 11 giờ 15 phút tối, ông Phát Bùi, đại điện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California đứng đơn, vắng mặt (trước đó ông đã phát biểu trước khi Hội Đồng Thành Phố chính thức đem mục 5.3 ra bàn thảo); chỉ còn nhóm do ông Duy Nguyễn đứng đơn đại diện Little Saigon-Westminster TET Parade, còn ở lại.

“Chúng tôi là những người có kinh nghiệm tổ chức diễn hành và tổ chức các sinh hoạt tập thể trong cộng đồng từ nhiều năm nay. Chúng tôi chủ trương diễn hành Tết phải nói lên được tính cách văn hóa Việt Nam. Đồng thời các hoạt động kinh tế hỗ trợ sẽ đem lại lợi nhuận cho cư dân và giới làm thương mại, như du lịch, nhà hàng, mua sắm. Kết quả là Westminster thâu được thêm tiền thuế, và nhờ đó, thành phố ngày càng phát triển,” ông Duy Nguyễn phát biểu.

“Chúng tôi sẽ mời tất cả các đoàn thể, hiệp hội và các tổ chức người Việt trong cộng đồng, cũng như các đoàn thể mọi sắc dân từ các cộng đồng bạn. Không ai phải đóng lệ phí tham gia, và chúng tôi sẽ công bố công khai các báo cáo tài chánh khi bắt đầu làm việc,” ông Duy nói thêm.

Nghị Viên Phát Bùi, đương đơn xin giấy phép diễn hành, nói trong phần phát biểu tự do vào khoảng 10 giờ 30 phút tối, trước khi điều trần. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

Thị Trưởng Trí Tạ nhấn mạnh: “Quý vị có cam kết sẽ mời tất cả các thành phần, các hội đoàn khác trong cộng đồng tham gia, và tiếp tay với quý vị không?”

“Chắc chắn là như thế!” ông Duy khẳng định.

Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ góp ý: “Là một doanh gia, tôi nghĩ quý vị không nên bỏ cơ hội đóng góp hợp lý của giới làm thương mại. Không phải ai trong giới này đều muốn được miễn phí. Quý vị lấy tiền đâu để trang trải chi phí tổ chức? Tôi đặc biệt quan tâm làm sao để cuộc diễn hành đem lại không khí an bình và hài hòa giữa tất cả mọi người trong cộng đồng.”

Ông Duy, theo đơn, ký tên với chức vụ tổng giám đốc của Little Saigon-Westminster TET Parade, nói: “Chúng tôi sẽ cổ võ vấn đề du lịch, biến Westminster thành điểm hẹn của hàng trăm ngàn người Việt khắp nơi trên thế giới về tham dự, chứng kiến cuộc diễn hành văn hóa dân tộc trong dịp Tết.”

Nghị Viên Tài Đỗ chất vấn: “Quý vị có kinh nghiệm tổ chức diễn hành Tết không? Có nhân lực không?”

Ông Duy trả lời rằng cá nhân ông đã từng làm việc hai năm trong tổ chức diễn hành Tết tại Little Saigon với ông Phát Bùi.

“Chúng tôi còn có ông Trần Nhật Phong, từng tổ chức gây quỹ và trình diễn nhiều đại hội văn nghệ; ông Khôi Võ, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Nam California, từng tổ chức nhiều sinh hoạt cộng đồng, như Tết Trung Thu, tham dự diễn hành Tết; ông Phan Văn Chính, Ủy Ban Bảo Vệ Cờ Vàng Quốc Gia, cũng luôn có mặt trong các sinh hoạt lớn của cộng đồng. Ngoài ra, chúng tôi đang xin giấy phép hoạt động với quy chế bất vụ lợi.”

Nghị Viên Tài Đỗ hỏi tiếp về tình trạng giấy phép bất vụ lợi: “Ông nói đang xin, có nghĩa là chưa có. Thế ông có thể cho biết kế hoạch gây quỹ chi tiết của ông không?”

Ông Duy trả lời: “Tôi không muốn cho biết lúc này khi chúng tôi đang lên kế hoạch.”

Ông Tài lại chất vấn: “Ông nói sẽ minh bạch mà sao tôi hỏi, ông lại không nói?”

“Vì điều kiện nộp đơn không bắt buộc,” ông Duy đáp. “Ông có quyền hỏi, nhưng không nên hạch hỏi như thế!”

Từ đó, cuộc đấu khẩu trở nên hằn học và khó kềm chế. Thị Trưởng Trí Tạ phải ra lệnh nghỉ 5 phút.

Ban tổ chức Little Saigon-Westminster TET Parade 2020. Từ trái, các ông Trần Nhật Phong, Khôi Võ, Duy Nguyễn và Phan Văn Chính. (Hình: Nguyễn Việt Linh/Người Việt)

Sau đó, cuộc họp bắt đầu lại.

Nghị Viên Charlie Chí Nguyễn đề nghị bỏ phiếu chọn nhóm Little Saigon-Westminster TET Parade.

Thị Trưởng Trí Tạ hưởng ứng và cho bỏ phiếu. Kết quả 3-1-1 như đã nêu trên và Little Saigon-Westminster TET Parade được chọn để tổ chức diễn hành năm nay.

Trước đó, trong phần phát biểu tự do chưa tới mục 5.3 trong nghị trình, ông Phát Bùi nói: “Trước đây các nhóm khác tổ chức diễn hành không thành công. Chính chúng tôi là có công đem lại cuộc diễn hành Tết tốt đẹp sáu năm liền. Chỉ có năm qua là trễ, vì mưa bão. Ngoài ra, chúng tôi không thiếu thành phố một đồng nào, và luôn cộng tác với Tập Thể Chiến Sĩ Miền Tây Nam.”

“Nhân đây tôi xin mọi người ghi nhận rằng vào lúc 6 giờ 30 hôm qua, tôi nhận thư của ông Nguyễn Phục Hưng nói ông ấy không muốn tên hội ông ấy trên đơn của tôi. Nhưng sự thực là ông ấy đã từ chức hội trưởng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ được mấy tuần rồi!,” ông Phát khẳng định.

“Tổ chức của ông Duy không có giấy phép tiểu bang, hay quận hạt. Tôi mới kiểm tra hôm nay. Quý vị không nên bỏ phiếu cấp giấy phép cho một hội không hiện hữu,” ông nói thêm.

Tiếp theo, ông Trần Cơ – cựu quân nhân Hải Quân Trần Xuân Tin, bà Theresa Bùi, bà Annie Ngô, đại ý nói rằng “ông Phát Bùi tổ chức diễn hành suôn sẻ trong nhiều năm, nhiều kinh nghiệm và có nhân lực.”

Tiêu biểu như lời ông Nguyễn Nam Hà: “Tôi đồng ý và cổ võ hội đồng thành phố bỏ phiếu cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, để phát huy tinh thần đoàn kết và văn hóa Việt Nam ở Hoa Kỳ. Quý vị sẽ là khách danh dự trong cuộc diễn hành. Xin quý vị vượt lên trên tính cách cá nhân, nên trao cho nhóm này, vì họ làm tốt, không thiếu nợ trong sáu năm qua. Hãy vì quyền lợi của người Mỹ gốc Việt, nghe lời phát biểu chân tình của người lính già này!”

Theo hồ sơ thành phố, đơn ông Phát Bùi nhận được ngày 24 Tháng Năm, 2019, và của ông Duy Nguyễn nhận ngày 10 Tháng Sáu, 2019.

Chiều ngày 14 Tháng Tám, thành phố cũng xác nhận, được điện thư ông Nguyễn Phục Hưng đòi ông Phát Bùi rút tên Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California khỏi đơn của ông Phát, vì đã tự ý sử dụng và không hề báo trước.

Người đứng đơn xin giấy phép diễn hành, theo quy định của thành phố, phải đóng tiền cọc $70,000, trễ nhất là ngày 20 Tháng Mười Hai năm nay, trước khi bước qua tiến trình tổ chức. (Nguyễn Việt Linh)

—-
Liên lạc tác giả: linhnguyen@nguoi-viet.com

City of Westminster, Orange County

MAYOR AND CITY COUNCIL MEMBERS

To contact a member of the City Council, please call (714) 548-3172 or email us at ldoan@westminster-ca.gov. 

Want to jump to the Agendas, Minutes, and Videos? Please click here.

Mayor Tri Ta
Bio
tta@westminster-ca.gov
Phone Number: 714-548-3178
Vice Mayor Kimberly Ho
Bio
kho@westminster-ca.gov
Phone Number: 714-548-3178
 Council Member Sergio Contreras
Bio
scontreras@westminster-ca.gov
Phone Number: 714-548-3178
 Council Member Tai Do
Bio
tdo@westminster-ca.gov
Phone Number: 714-548-3178
 Council Member Chi Charlie Nguyen
Bio
ccnguyen@westminster-ca.gov
Phone Number: 714-548-3178

Tâm Thư của UB Điều Hòa Điều Hợp và Phát Triển Sinh Hoạt Cộng Đồng

TÂM THƯ

Kính gửi:        
– Qúi vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, qúi vị lãnh đạo cộng đồng,
– Qúi vị lãnh đạo tổ chức đảng phái, tổ chức đấu tranh,
– Qúi vị lãnh đạo các hội ái hữu, đồng hương, nghể nghiệp,
– Qúi vị lãnh đạo các cơ quan truyền thông báo chí,
– Qúi vị thân hào nhân sĩ, và đồng hương đồng bào người Việt tỵ nạn.

Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn/Quốc Gia tại Nam California đã và đang phát triển mạnh mẽ đến độ phát sinh ra nhiều vấn đề phức tạp, thiếu lành mạnh, và bất ổn đôi lúc gần như hỗn loạn, khiến cho sự phân hoá trong cộng đồng trở nên trầm trọng, tiềm năng phát triển cũng như sức mạnh của cộng đồng bị phí phạm, bị đe doạ và suy yếu.

Tình trạng phân hóa, chia rẽ, đánh phá, chụp mũ, bôi bẩn lẫn nhau giữa các thành phần cá nhân, tổ chức đấu tranh, kể cả dân cử … đã diển tiến và kéo dài qúa lâu có nguy cơ gây tổn hại cho sự phát triển cộng đồng. Cộng đồng người Việt tị nạn sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa nếu khéo điều hòa.

Đã đến lúc chúng ta phải cùng nhau mạnh dạn bắt tay vào việc giải quyết vấn nạn phân hóa để sự phát triển cộng đồng được càng lúc càng mạnh mẽ, đóng góp và hậu thuẫn hữu hiệu cho công cuộc tranh đấu cho dân chủ, tự do, và nhân quyền của đồng bào trong nước.

Được sự uỷ nhiệm trong buổi họp/sinh hoạt của cộng đồng vào ngày 26 tháng 7, 2019 tại Thư Việt Việt Nam, TP Garden Grove, California để thành lập Uỷ Ban Điều Hợp/Điều Hòa và Phát Triển Sinh Hoạt Cộng Đồng với trọng trách là một cầu nối/trung gian công minh giữa các thành phần từ cá nhân cho đến tổ chức/đoàn thể, thành phần dân cử … để lắng nghe dư luận, tìm hiểu các vấn đề trong cộng đồng, những mâu thuẫn, khác biệt, tranh chấp, vu khống, hiểu lầm, hay sai trái … để đưa ra các khuyến cáo, đề nghị hay giải pháp hợp tình hợp lý, tránh tạo ra những căng thắng, đánh phá, bôi bẩn, chụp mũ, gây phân hóa, chia rẽ trầm trọng trong cộng đồng, đồng thời đề nghị các sinh hoạt điều hòa/điều hợp các việc hữu ích, lành mạnh cho sự phát triển hài hòa của cộng đồng.

Đây là một công tác đầy khó khăn, thử thách và cũng là một cơ hội lớn lao cho tập thể người Việt quốc gia tìm đến với nhau trong tinh thần phục thiện, đòan kết, vượt qua những tị hiềm, đố kỵ, nhìn nhau như những anh em, chấp nhận sự khác biệt, đặt quyền lợi của cộng đồng – của dân tộc, và quốc gia lên trên hết. Chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết, quyết tâm giải quyết vấn nạn chung để vươn lên, phát triển, vận dụng hữu hiệu sức mạnh và tiềm năng của cộng đồng vào lý tưởng phục vụ quốc gia, dân tộc.

Xin qúi vị hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: ubdh.ptshcd@gmail.com hay tel: 657-296-9601 để tham gia vào Ủy Ban ngay. Chúng ta sẽ có buổi họp Thành Lập Uỷ Ban để thảo luận  về Mục Tiêu, Đường Hướng, Nguyên Tắc Làm Việc, Kế Hoạch Hoạt Động …và thành lập Uỷ Ban vào ngày 17 tháng 8, 2019 từ 01 đến 03 giờ chiều (địa điểm họp sẽ thông báo sau). Mọi sự đóng góp tích cực, xây dựng đều có cơ hội. Cùng nhau chúng ta quyết tâm nỗ lực tối đa để thay đổi cục diện, hoàn thành nhiệm vụ, làm gương và làm lịch sử tại thủ đô tinh thần của người Việt Tị Nạn.

Little Sàigòn, ngày 2 tháng 8, năm 2019.
Trân trọng,

Nguyễn Tấn Lạc, nguyên CT Cộng Đồng Việt Nam – Nam Cali, ĐHV Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa

Từ Vinh Danh Ngô Thanh Vân đến Bãi Nhiệm

Thị Trưởng Trí Tạ: ‘Phát Bùi và phe nhóm đang cố tình gây hoang mang trong cộng đồng’

April 8, 2019

Từ trái: Thị trưởng Trí Tạ, Phó Thị trưởng Kimberly Hồ, và Nghị viên Charlie Chí Nguyễn tại một buổi biểu tình cùng đồng hương Nam Cali. (Hình: Facebook Charlie Chí Nguyễn)

Ngọc Lan/Người Việt https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/phat-bui-va-phe-nhom-dang-co-tinh-gay-hoang-mang-trong-cong-dong

WESTMINSTER, California (NV) –  “Nghị viên Phát Bùi và phe nhóm của ông đang cố tình gây hoang mang trong cộng đồng chúng ta là muốn nhắm đến một mục tiêu chính trị khác, chứ không phải thật sự muốn giải quyết vấn đề Nghị quyết 36.”

Thị trưởng thành phố Westminster Trí Tạ phát biểu như vậy sau buổi hội thảo có chủ đề “Nhận Định Phương Tiện Tuyên Truyền của Nghị Quyết 36” do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia (CĐNVQG) Nam California tổ chức tại Thư Viện Việt Nam ở thành phố Westminster, vào trưa Chủ Nhật 7 Tháng Tư 2019.

Tuy chủ đề của buổi hội thảo là “Nhận Định Phương Tiện Tuyên Truyền của Nghị Quyết 36” nhưng trong phần “nguyên tắc hội thảo” lại ghi rõ “Vì giới hạn thời gian, trong phần hội thảo chỉ góp ý về giải pháp cho Nghị Quyết Vinh Danh Ngô Thanh Vân của thành phố Westminster.”

Có lẽ cũng chính vì nguyên tắc này, nên trong phần trình bày “Vài sự việc về Nghị quyết 36”, ông Phát Bùi, trưởng ban tổ chức buổi hội thảo, cũng là nghị viên thành phố Garden Grove, đã đặt trọng tâm vào các sự việc liên quan đến “Nghị quyết tuyên dương Ngô Thanh Vân.”

Trong khi ông Phát Bùi, trong tư cách Chủ tịch CĐNVQG Nam California, kêu gọi mọi người hãy cùng ký tên vào lá thư đã được ông soạn sẵn để phản đối “Nghị quyết tuyên dương Ngô Thanh Vân của thành phố Westminster,” thì một số người tham dự buổi hội thảo lại đề nghị ‘recall” bãi nhiệm vai trò của Thị trưởng Tạ Đức Trí, phó thị trưởng Kimberly Hồ và Nghị viên Charlie Chí Nguyễn.

Trước hành động cũng như ý kiến của Ban tổ chức và một số người tham dự hội thảo, các vị dân cử được nêu tên trên cũng bày tỏ những suy nghĩ của mình với Nhật báo Người Việt.

Phó thị trưởng Kimberly Hồ: ‘Những lời kêu gọi này có đầy dụng ý chính trị bè phái’

“Những lời kêu gọi này có đầy dụng ý chính trị bè phái của những người chống đối chúng tôi từ các cuộc vận động tranh cử trong nhiều năm qua. Họ muốn làm lũng đoạn sức mạnh của cộng đồng Việt Nam tại thành phố Westminster và làm yếu đi hay triệt tiêu ảnh hưởng của khối cử tri gốc Việt, kể cả cá nhân tôi. Hành động của những thành phần này chỉ làm trò hề cho người ngoài nhưng có lợi cho nỗ lực đánh phá và gây chia rẽ cộng đồng của chính quyền Cộng Sản Việt Nam,” Phó Thị trưởng Kimberly cho biết.

Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ tại một sinh hoạt chung của cộng đồng tại Little Saigon. (Hình: Facebook Kimberly Hồ)

Bà tiếp, “Thật nực cười khi những người này kêu gọi ‘recall’ chúng tôi, trong khi chính họ hỗ trợ việc ông Phát Bùi ngồi chung bàn tiệc VIP với đại sứ Việt Cộng tại Los Angeles với đầy đủ lá cờ đỏ sao vàng cắm ngay giữa bàn. Hành động này đã gây tác động tuyên truyền tai hại về cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại theo mục tiêu của Nghị Quyết 36, nếu họ thực sự hiểu rõ về mục tiêu và ý nghĩa của nghị quyết này.”

Theo bà, “Cộng đồng Việt Nam cần phải đoàn kết để đối phó với các âm mưu xâm nhập, chống phá và gây chia rẽ cộng đồng bởi chính quyền CSVN.”

Nghị viên Charlie Chí Nguyễn: ‘Tin tưởng và xác định việc làm của chúng tôi là đúng để đại diện đồng hương thầm lặng và người dân Westminster’

Là một trong ba người bị chỉ trích tại buổi hội thảo, Nghị viên Charlie Chí Nguyễn bày tỏ, “Tôi tôn trọng những lời phát biểu trong buổi họp báo như bao lời phát biểu xưa nay. Nhưng tựu trung đây chỉ là phát biểu của một nhóm người sinh hoạt với nhau, tư tưởng cục bộ giống nhau, không hiểu, không nhìn vào sự thật, mà luôn giữ tư tưởng bảo thủ, nên không nhất thiết phản ảnh ý kiến của đồng hương tại miền Nam California và nhất là cư dân của thành phố Westminster.”

Nghị viên Charlie Chí Nguyễn tham gia diễn hành Tết Nguyên Đán cùng đồng hương tại Little Saigon. (Hình: Facebook Charlie Chí Nguyễn)

“Còn nếu nói ‘recal một dân cử thì tất cả những người ngồi tại bàn chủ tọa không có quyền căn bản gì để làm việc này. Xin hỏi năm cử tọa đoàn có ai là cư dân Westminster? Chúng ta ai cũng biết chỉ có cử tri Westminster mới có quyền tuyệt đối này mà thôi,” ông Charlie nói.

Ông tiếp, “Chúng tôi xác định việc làm của chúng tôi là đúng. Là một người đã có trên ba thập niên sinh hoạt chống Cộng tại Little Saigon, tôi hiểu rõ lập trường chống Cộng và tinh thần quốc gia VNCH, không như ông Bùi Phát lấy danh chủ tịch cộng đồng để ngồi chung với đại sứ Cộng sản cùng với ngọn cờ máu.”

“Được đồng hương cùng cư dân thành phố Westminster tín nhiệm, chúng tôi biết và luôn có trách nhiệm khi bỏ phiếu để quyết định một điều nào đó. Tất cả đều phải dựa trên sự thật, chứng cớ và công bằng. Chúng tôi tin tưởng và xác định việc làm của chúng tôi là đúng để đại diện đồng hương thầm lặng và người dân tại thành phố Westminster,” Nghị viên Charlie khẳng định.

Thị trưởng Trí Tạ: ‘Nếu tiếng nói chính trị của cộng đồng bị mất tại HĐTP Westminster, chỉ có CSVN là người được hưởng lợi nhiều nhất’

“Tôi ghi nhận và tôn trọng ý kiến của một số quý vị trong vấn đề này. Tuy nhiên, tôi hy vọng quý đồng hương nhận ra được mục đích thật sự của việc Nghị viên Phát Bùi và phe nhóm của ông đang cố tình gây hoang mang trong cộng đồng chúng ta là muốn nhắm đến một mục tiêu chính trị khác, chứ không phải thật sự muốn giải quyết vấn đề Nghị quyết 36,” Thị trưởng Trí Tạ nói.

Thị Trưởng Trí Tạ tại lễ tuyên thệ nhậm chức vào Tháng Mười Hai, 2018. (Hình: Facebook Queanh Doan)

Ông phân tích, “Như quý báo đã đưa tin, hội thảo về Nghị quyết 36 nhưng thực chất chỉ xoay quanh một vấn đề duy nhất là việc trao bằng tưởng lục mà chúng tôi đã nhiều lần lặp đi lặp lại lời giải thích rõ ràng về sự hợp lệ và thông thường của việc trao bằng, nhưng vẫn bị các vị này phớt lờ và cố tình không ghi nhận.”

“Chúng ta đều thấy rõ trong thời gian qua, Nghị viên Phát Bùi là người đã liên tục xách động, tạo nhiều khó khăn và mất đoàn kết trong tập thể người Việt và các dân cử gốc Việt đang phục vụ cư dân ở các đơn vị chính quyền khác nhau. Điều đáng ngạc nhiên hơn là chính Nghị viên Phát Bùi đã ngang nhiên ngồi chung bàn tiệc danh dự với đại sứ cộng sản Việt Nam Phạm Quang Vinh vào năm 2015 với bằng chứng hình ảnh rõ ràng, nhưng những người hỗ trợ ông vẫn cố tình làm ngơ. Hình ảnh này đã được phổ biến trong cộng đồng chúng ta, và tiếp tục gây rất nhiều phiền muộn cho đồng hương vì đã không nhận được một lời giải thích thỏa đáng. Vậy thử hỏi nhà cầm quyền cộng sản đã bao nhiêu lần dùng bức hình này để tuyên truyền cho Nghị quyết 36?” Thị trưởng Westminster nêu vấn đề.

Ông bày tỏ, “Trong những thập niên qua, các dân cử gốc Việt tại thành phố Westminster luôn sát cánh với tập thể người Việt, tỏ rõ lập trường chống Cộng kiên định và luôn đi đầu với những nghị quyết chống Cộng dứt khoát. Đây là lúc cộng đồng cần phải đoàn kết để đối phó với sự gia tăng nỗ lực xâm nhập vào cộng đồng để gây chia rẽ và lũng đoạn từ nhiều phía. Đã có một nguồn tin khả tín là cộng sản Việt Nam đang tung nhân lực và tài lực để phá nát tập thể người Việt chúng ta qua các chiêu trò chụp mũ và ngụy tạo dư luận tiêu cực. Do đó, thiết nghĩ, chúng ta cần phải luôn sáng suốt để nhận định nguồn gốc của vấn đề.”

“Nếu tiếng nói chính trị của cộng đồng bị mất tại hội đồng thành phố Westminster, chỉ có CSVN là người được hưởng lợi nhiều nhất!” Thị trưởng Trí Tạ nhấn mạnh. (Ngọc Lan)

OVER 20 REASONS TO RECALL

 1. Tri Ta, Kimberly Ho, and Chi Charlie Nguyen operate as if they are above the law, overseeing a City Council repeatedly accused of corruption, nepotism and favoritism.
 2. Mismanagement by Tri Ta and Kimberly Ho, allies on the City Council, has cost taxpayers millions of dollars in discrimination, retaliation and other lawsuit claims and litigation expenses.
 3. As Mayor, Tri Ta has repeatedly operated like a dictator, misusing our city police to pressure local businesses and punish political enemies.
 4. Tri Ta, Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen have refused to adopt a strong Code of Conduct for City Officials that denounces ethical violations like nepotism and abuse of public resources.
 5. Tri Ta, Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen passed a new rule giving themselves complete power over City Council agendas, silencing opponents by barring other council members from adding items for discussion.
 6. Instead of spending the funds to fight homelessness, make housing more affordable or increase public safety, Tri Ta and Kimberly Ho voted to spend over half a million dollars over the next three years on pay raises for his upper management employees, increasing one employee’s pay to $304,015 a year in salary and benefits. 
 7. As a Council members, Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen have engaged in nepotism by appointing each other’s children to City commissions and not disclosing this to the public or even the other City Council Members before the vote to approve.
 8. Chi Charlie Nguyen placed the City at risk for an Age Discrimination lawsuit for his failure to contact applicants for Planning Commissioner who indicated they are retired or semi-retired. Chi Charlie Nguyen stated on video that he wanted someone “young and energetic” for that appointment.
 9. Tri Ta and Kimberly Ho railroaded the approval of a Westminster Welcoming Center to one organization without offering any second bidders, doing it in only one meeting without proper planning documentation, approving to lease our city land to them for only $1 per year for a minimum of 10 years.
 10. Tri Ta willfully abused the power of Mayor for personal gain by granting a City Resolution to a Vietnamese actress for a movie made in communist Vietnam to support his existing family business as a self-proclaimed screenwriter and producer of Vietnamese movies, while not notifying other City Council Members using their names.
 11. Tri Ta’s incompetence has wasted taxpayer money on litigation settlements and complaint payouts, and the loss of public confidence due to a series of accusations against the city and/or city council that go uncorrected, while he approved hiding behind non-disclosure agreements that encourage copy-cat lawsuits.
 12. While maintaining a large home in Yorba Linda, Kimberly Ho listed her home address as a UPS P.O. Box in Westminster when she completed her application for Westminster’s Planning Commission. To this date, Kimberly and multiple immediate family members have cars registrations to the same Yorba Linda home, although she now claims that she also lives in a small apartment. 
 13. Tri Ta, Kimberly Ho, and Chi Charlie Nguyen refused to implement a 12-page Code of Ethics and Conduct once they realized that they had already broken multiple points in that code, voting to implement a watered-down 1-page Code of Ethics instead, which omitted nearly all of the Code of Conduct.
 14. Tri Ta and Kimberly Ho wasted over $68,000 of tax-payer money to promote a four-year term for Mayor on a special election when had they waited only three to five months later the cost would have been less than $1,000. They continue unethical actions and voting for selfish admission rather than the best interest of the city. 
 15. When another Council Member requested a discussion for Term Limits, Tri Ta, Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen spoke against Term Limits. To bury the discussion, Kimberly Ho made a substitute motion that a committee be made to discuss the issue without the other Council Member.  It has been buried and has never resurfaced.
 16. When another Council Member requested a discussion to develop a Code of Ethics and Conduct for the City Council, again Kimberly Ho made a substitute motion to bury his participation by making a committee without him to develop the draft code. Ultimately, the draft created was rejected by Tri Ta, Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen anyway. 
 17. Kimberly Ho threatened a lawsuit against another City Council Member explaining that he is new to the council and should maintain “status quo”.
 18. Chi Charlie Nguyen has repeatedly justified his daughter’s appointment to a Commission stating multiple times that Commissioners are just volunteers. He has been corrected many times by the city’s administration that Commissioners are part-time employees, paid, and receive modest benefits too.  
 19. Tri Ta appointed a local journalist to a Commission, even though he knows it is a conflict of interest. A national association of journalists made it an ethics policy that journalists shall not be appointed to government positions. The California Superintendent of Education disqualified the same individual from a commission for the same reason.  Yet, the Mayor refused to correct the issue.
 20. When a Council Member asked the city to follow policy and procedure, Kimberly Ho criticized him for not having a law degree insinuating that he should not request proper protocol.
 21. In the press Kimberly Ho insinuated that she, Mayor Tri Ta and Council Member Charlie Nguyen always vote as a block. To date she is correct. They never vote differently from each other and have created a minimum 3-2 majority on all items. 
 22. Tri Ta blatantly intimidates critics, especially those who don’t speak English well. For example, during a Council meeting he intimidated residents by asking them to state their full address when speaking publicly (so everyone will know where you live, steaming live when you are not even home).  This is not a government requirement.
 23. For personal reasons unrelated to city business, Tri Ta moved a meeting to 5 pm instead of the regular 7 pm and limited public speaking to only two minutes instead of the regular five minutes. This was a meeting when he knew there would be a lot of public disagreement with his agenda item, thereby limited those who cannot attend after work at 5 pm and limiting speaking time as well.   
 24. The Political Action Committee (PAC) that financially supports Tri Ta, Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen has accepted tens of thousands of dollars from a developer who wants to redevelop the Civic Center for other purposes, stating in meeting with Seniors that he wants to remove the Senior Center as well. They accept “pay to play” contributions.   
 25. As seen in a picture dated June 4, 2019 from a news article, the Mayor Tri Ta and Council Members Chi Charlie Nguyen and Kimberly Ho meet together to discuss city business which is considered a direct violation of the Brown Act making their actions illegal. Social appearance together are ok if they are not discussing city business, but this meeting as well as others addressed city business with members of the public and press present. This particular event took place at Kimberly Ho’s place of business with her skin care products on display. 

CONCLUSION: As a result of their lack of critical thinking, servant leadership and effective management, the city’s troubles have grown in visual blight, vacant businesses, reduced police force, multiple employee and police lawsuits, vagrant encampments in our parks, and financial struggles that forced a tax increase.

https://www.westminster-united.com/recall