UB Bãi Nhiệm họp báo công bố kết quả

Nhóm Westminster-United và Nhóm Cư Dân khởi sự Cuộc Vận Động Lấy Chữ Ký Bãi Nhiệm ba vị Dân cử (Tạ Đức Trí, Hồ Kimberly, Nguyễn Mạnh Chí Charlie) đã tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 6:00 chiều ngày 11/11/19 tại Phòng Sinh Hoạt Cao Niên Cộng Đồng, 8200 Westminster Blvd, TP Westmisnter để chính thức loan báo và trả lới báo chí về kết quả cuộc Vận Động Lấy Chữ Ký Bãi Nhiệm TT Tạ Đức Trí, Phó TT Hồ Kimberly, NV Nguyễn Mạnh Chí Charlie.

Có vào khoảng hơn 40 người tham dự, gồm các cư dân thuộc nhiều thành phần da trắng, người Mỹ gốc La tinh, người Mỹ gốc Việt, và các cơ quan báo chí và truyền thông Việt và Mỹ tham gia cuộc họp báo này.

Ông David Johnson đại diện Ban Tổ Chức Cuộc Họp Báo đã cho biết Nhóm Nhân Sự Vận Động Lấy chữ ký Bãi Nhiệm ba Dân Cử trên của TP Westminster đã nộp danh sách chữ ký Bãi Nhiệm ba vị dân cử Trí Tạ, Kimberly Hồ và Charlie Chí Nguyễn vào lúc 1:30 chiều ngày 11 tháng 11, 2019 cho Văn Phòng Thư Ký TP Westinster. 

Cuộc kiểm soát số chữ ký sơ khởi bởi Văn Phòng Thư Ký TP Westmisnter đã được tiến hành ngay sau đó lần lượt cho cả ba vị dân cử, bắt đầu với số chữ ký yêu cầu bãi nhiệm TT Tạ Đức Trí. TT Tạ Đức Trí có số chữ ký bị yêu cầu bải nhiệm với 11,211 chữ ký. Hai vị dân cử kia có số chữ ký bị yêu cầu bãi nhiệm có thể bằng số chữ ký này.

Ông Trí Tạ đắc cử chức nghị viên lần đầu năm 2006 và tái đắc cử năm 2010. Năm 2012, ông ra tranh cử chức thị trưởng và trở thành thị trưởng Mỹ gốc Việt đầu tiên tại TP Westminster với nhiệm kỳ 2 năm. Năm 2014 và năm 2016 ông tiếp tục tái đắc cử. Năm 2018, ông tái đắc cử chức này với nhiệm kỳ 4 năm. Bà Kimberly Hồ đắc cử chức nghị viên lần đầu năm 2016 và trở thành nữ nghị viên gốc Việt đầu tiên ở TP Westminster. Ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí đắc cử lần đầu năm 2018, sau hai lần tranh cử không thành công vào năm 2012 và năm 2014.

Tất cả ba vị dân cử đã có số chữ ký bị bãi nhiệm vượt xa con số đòi hỏi là 8376 chữ ký. Điều quan trọng là số 11,211 này là những số chứ ký có gía trị (valid) vì đã đươc tổ chức tham vấn lấy chữ ký do ông Hoàng Kiếu tài trợ kiểm tra và loại trừ những chữ ký bất hợp lệ, ông David Johnson cho biết.

Ông David Johnson cũng minh xác là mục đích chính của Nhóm Westminter-United là chỉ hỗ trợ những người phát động cuộc Vận Động Lấy Chữ Ký Bãi Nhiệm Ba vị Dân Cử này là lấy đủ 8376 chữ ký để thực hiện cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Chính Thức và không có ý định hỗ trợ cho bất cứ một ứng cử viên nào. Cá nhân ông cũng không có ý định tham gia vào cuộc bầu cử chọn người thay thế ba vị dân cử bị bãi nhiệm. Hầu hết số chữ ký này có được, khoảng 90%, là nhờ sự giúp đỡ của ông Hoàng Kiều. Hy vọng, cuộc bầu cử bãi nhiệm sẽ được thực hiện vào Tháng Ba hoặc Tháng Tư năm tới.

Theo ông Johnson, trong số 29 ngưởi chủ trương bãi nhiệm (proponents) ba vị dân cử của TP Westminster nói trên, khoảng một nửa (50%) là cử dân da trắng, 33% là cư dân người Mỹ gốc Việt, và 17% là cư dân người Latino-Hispanic. Có cả cử tri theo đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ và các đảng khác đã ký vào Thỉnh Nguyện Thư. Đây không phải là cuộc Bãi Nhiệm do động cơ đảng phái của đảng Dân Chủ như tin đồn tung ra và cuộc bãi nhiệm này không liên quan gì đến chủng tộc, hay hoàn là chính trị chống cộng mà là vì cư dân bất bình với việc phục vụ cư dân thành phố của các vị dân cử.

 “Những người xin bãi nhiệm ba dân cử này ban đầu là người Việt. Sau đó, họ mời những người cư dân Mỹ da trắng chúng tôi tham gia. Mọi sự bắt đầu từ đó. Bà Christin Cordon, Thư Ký thành phố cho biết sẽ hoàn tất việc kiểm soát hồ sơ chữ ký yêu cầu bãi nhiệm bà Hồ Kimberly và ông Nguyễn Mạnh Chí Charlie vào các ngày kế tiếp.”  Ông David Johnson cho biết thêm. Hồ sơ chữ ký này sẽ được thành phố Westminster chuyển lên nộp cho Cơ Quan Bầu Cử Orange County (ROV) với sự hộ tống của cảnh sát.

Khi ROV nhận được số chữ ký này, ROV có “30 ngày làm việc” để kiểm tra (verify) tính giá trị xác thực (valid) của những chữ ký này. Sau đó, ROV sẽ thông báo cho thư ký thành phố biết về kết quả của cuộc lấy chữ ký thỉng nguyện bãi nhiệm của ba vị dân cử trên. Kế đến Hội Đồng Thành Phố Westminster sẽ có phiên họp để bỏ phiếu quyết định chọn ngày tổ chức bầu cử bãi nhiệm”, bà Overbeek cho biết thêm. Cuộc bầu cử bãi nhiệm chính thức ba vị dân cử này sẽ có thể diễn ra vào tháng 3 hay tháng 4 năm 2020.

Trong lá phiếu bầu cuộc Bãi Nhiệm này, cử tri sẽ có hai lựa chọn, một là đồng ý bãi nhiệm dân cử nào đó, kế đến là chọn ứng cử viên thay thế vị này. Có nghĩa là bầu hai việc: “Bãi Nhiệm và bầu Ngưới Thay Thế trong một lá phiếu.” Theo luật lệ, những ai muốn ứng cử thay thế những người bị bãi nhiệm sẽ phải ghi danh ứng cử với thư ký thành phố Westminster.

Về chuyện ứng cử thay thế cho ba vị dân cử bị bãi nhiệm, ông David Johnson nói: “Có người yêu cầu tôi ứng cử, nhưng tôi trả lời “không”, và tôi khuyến khích người khác, ai muốn ra thì ra. Nếu cuối cùng không có ai có “đủ khả năng thay thế “ và có thể thắng cử, thì có thể tôi sẽ ra. Nhưng điều này cũng không chắc lắm.”

Ông David Johnson: “Chúng tôi có cả cử tri Cộng Hòa lẫn Dân Chủ, và cuộc bãi nhiệm này không liên quan gì đến lý do kỳ thị chủng tộc, như một vài tin đồn.”

Về dư luận hay tin đồn liên quan đến chuyện tố cáo thu gom chữ ký một cách bất hợp pháp, sai trái, David Johnson cho biết: “Có một số bài báo nói rằng chúng tôi vi phạm và có người đã báo trình cho Biện Lý Cuộc Orange County để điều tra. Tôi xin khẳng định, chúng tôi không làm gì sai trái. Cho tới nay, biện lý cuộc Orange County cũng chưa bao giờ tiếp xúc với chúng tôi.” Có một số người còn dùng ‘robot call’ nói rằng chúng tôi làm việc cho Cộng Sản, hay cắm BẢNG kêu gọi đừng ký Thỉnh Nguyện Thư Bãi Nhiệm. Đây chỉ là những việc làm có ác ý, cố tình xuyên tạc, không đúng sự thực. Chúng tôi không bao giờ làm việc cho Cộng Sản”, ông David Johnson nhấn mạnh.

Theo trang nhà westminster-united.com của nhóm Westminster United, có nêu ra 28 lý do chính để bãi nhiệm ba vị dân cử nêu trên, bao gồm tình trạng vô gia cư gia tăng, quản trị kém có thể làm cho thành phố phá sản, tình trạng gia đình trị, chuẩn thuận dự án có lợi cho dân cử, đòi chụp mũ người khác ý kiến là Cộng Sản, ngăn cản đồng viện đại diện người dân, giảm số lượng nhân viên công lực, thiên vị tội phạm ấu dâm để trả thù chính trị.

Kết qủa kiểm chữ ký Bãi Nhiệm cho NV Charlie Chí Nguyễn là 11,302.

Dưới đây là danh sách 28 lý do này trên trang nhà của www.westminster-united.com:

28 Reasons to Recall Tri Ta, Kimberly Ho, and Chi Charlie Nguyen (a.k.a. the Gang of Three) from Westminster City Council Tri Ta, Kimberly Ho, and Chi Charlie Nguyen (a.k.a. Gang of Three) operate as if they are above the law, overseeing a City Council repeatedly accused of corruption, nepotism and favoritism.

1. (DOUBLED HOMELESSNESS AND BLIGHT) Homelessness has doubled under Tri Ta and Kimberly Ho’s detrimental leadership (per the City Manager’s report) and so has the blight in our city. While our neighboring cities have already solidified plans to reduce homelessness and related blight from their cities, Westminster’s City Council put off action for years. We are now boxed in by other cities that have plans and have taken action, while our city has nothing. The homeless from other cities are now migrating to Westminster. Look at our parks, most of which have homeless encampments with drug addicted persons.

2. (RISK OF BANKRUPTCY AND MISMANAGEMENT) Tri Ta and Kimberly Ho have put our city into risk of bankruptcy! It got so bad that they had to initiate and push for an increase to the City Sales Tax to cover the gap. The first year the tax raised $12 million. The Mayor touted the $2 million surplus, which meant he needed $10 million to close the gap. In the second year he touted a $200,000+ surplus, which meant he had to use all $12 million plus last year’s $2 million surplus to close the gap. Next year it is predicted that the trend will continue and regardless of the tax our city will be in the red, deficit spending again (as before the tax increase). The tax increase has a sunset clause that ends in a few years. Instead of cutting costs and becoming self-sufficient before that time, the Gang of Three continues to overspend. When the additional tax ends in a few years, the gap will be even larger than before! They are driving our city to financial ruin.

3. (UNDISCLOSED NEPOTISM) Council members Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen have engaged in nepotism by appointing each other’s children to City commissions without disclosing this to the public or even the other City Council Members before the vote to approve. Chi Charlie Nguyen has repeatedly justified his daughter’s appointment to a Commission stating multiple times that Commissioners are just volunteers. He has been corrected many times by the city staff and others that Commissioners are paid part-time employees and receive modest benefits as well. Meanwhile, Kimberly Ho’s son is only a few years out of college yet he is now leading our most important Planning Commission, making decisions to advise Council on development projects worth tens of millions of dollars in the city budget!

4. (APPROVED AN EXCLUSIVE NEGOTIATION AGREEMENT FOR THE CIVIC CENTER PROJECT WITH A FAVORED MAJOR CAMPAIGN DONOR) Having received thousands of dollars of campaign donations from a Real Estate Developer, the Gang of Three approved an exclusive negotiation agreement (ENA) with this favored campaign donor. The donations were direct campaign contributions as well as in-kind PAC contributions. The developer has submitted plans to demolish the City Hall, Community Services Center, Senior Center, Council Chambers and the award winning rose garden in favor of mixed use zoning with high density housing. According to those submitted plans, those city services and administration would be in just one building with less combined square footage then we have now. The “Civic Center” would be lost including the beautiful historic buildings… to a favored major campaign donor. This is the same donor who voted to appoint Mayor Tri Ta to the Orange County Water District Board (favors abound). The Gang of Three accepted “pay to play” contributions.

5. (OUTRAGEOUS CLAIMS OF COMMUNISM) Tri Ta, Kimberly Ho, and Chi Charlie Nguyen (a.k.a. Gang of Three) passed a city resolution that anyone speaking against their unethical actions must be considered a communist.

6. (RESTRICTED DEMOCRATIC REPRESENTATION) The Gang of Three restricted democratic representation by initiating and approving a policy change that a City Council majority vote is required to add an item to the agenda, thereby restricting the other two members authority to add items without a majority vote. Tri Ta, Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen now have complete power over what subject matter may be discussed. Furthermore, the Gang of Three gave the Mayor totalitarian power in that he is allowed to add any item to the agenda unilaterally (without the agreement of any other council members).

7. (REDUCED OUR POLICE FORCE) When Tri Ta started as Mayor our police force had over 100 sworn officers, but under his detrimental financial leadership the number has dropped to the low 80s.

8. (FAVORING A SEX OFFENDER TO PUNISH POLITICAL ENEMIES) To punish the organizer who successfully led the Tet Parade for the last seven years, due to his political criticism of the Gang of Three, they voted to deny his permit. Instead, they approved an application from a new organization with no major event management experience. A co-organizer of the new group is a registered sex offender listed in Megan’s Law database, convicted of possessing or controlling obscene matter depicting minor(s) in sexual conduct (a.k.a. child sex porn). The Gang of Three were made aware of this, yet they still voted to give the permit to the new organization. Our school district children participate in that Tet Parade.
9. (MISLEADING OUR FIRE AUTHORITY) Tri Ta falsely informed the OC Fire Authority that the Recall Proponents are “tax loving liberal Democrats” and used it in a robocall. FACT: only 1/3 of the Recall Proponents are Democrats. The first draft of the recall petition was started by a group of Republicans.
10. (RETALIATION LITIGATION) Mismanagement by Tri Ta and Kimberly Ho has cost taxpayers millions of dollars in discrimination, retaliation and other lawsuit claim settlements and litigation expenses.
11. (REFUSED CODE OF CONDUCT) Tri Ta, Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen have refused to adopt a comprehensive Code of Conduct for City Officials that would denounce ethical violations such as nepotism and abuse of public resources.
12. (MISMANAGEMENT) Instead of spending city funds to fight homelessness, make housing more affordable or increase public safety, Tri Ta and Kimberly Ho voted to spend over half a million dollars over the next three years on pay raises for his upper management employees, increasing one employee’s compensation to $304,015 a year in salary plus benefits.
13. (AGE DISCRIMINATION) Chi Charlie Nguyen put the City at risk for an Age Discrimination lawsuit due to his failure to contact qualified applicants for the Planning Commissioner who indicated they were retired or semi-retired. Chi Charlie Nguyen stated on video that he wanted someone “young and energetic” for that appointment.
14. (FAVORITISM) Tri Ta and Kimberly Ho railroaded the approval for a Westminster Welcoming Center to one organization without offering the opportunity for additional bidders. This was done in only one meeting and without proper planning documentation. They approved to lease city land to them for only $1 per year for a minimum of ten years.
15. (SELFISH AMBITION) Tri Ta willfully abused the power of Mayor for personal gain by presenting a City Resolution of Commendation to a Vietnamese actress for a movie made in communist Vietnam to support his personal endeavor as a self-proclaimed screenwriter and producer of Vietnamese movies without notifying other City Council Members while using their names. He did they utilizing the city’s Mayoral office (a.k.a. city resources) and for personal gain and tried to hide it without notification to other City Council Members named on the certificate.
16. (COVER UP?) Tri Ta’s incompetence has wasted taxpayer money on litigation and complaint, and caused a loss of public confidence due to a series of accusations against the city and/or city council that have gone uncorrected. He approved hiding behind non-disclosure agreements that encourage copy-cat lawsuits.
17. (FALSE RESIDENCY) While maintaining a large home in Yorba Linda, Kimberly Ho listed her home address as a UPS P.O. Box in Westminster when she completed her application for Westminster’s Planning Commission. To this date, Kimberly and multiple immediate family members have cars registered to the same Yorba Linda address, which is also listed as her residence in various legal filings as well, yet she still claims that she lives in a small Westminster residence. When the Notice of Intent to recall was sent to her Yorba Linda home, her husband received and signed for it.
18. (HYPOCRISY) Tri Ta, Kimberly Ho, and Chi Charlie Nguyen refused to implement a 12-page Code of Ethics and Conduct once they realized that they had already violated several clauses in that document, instead only voting to approve a watered-down 1-page Code of Ethics, which virtually omitted any Code of Conduct.
19. (WASTED TAX-PAYER MONEY) Mayor Tri Ta and Kimberly Ho proposed and voted to waste over $68,000 of tax-payer money to promote a four-year term for Mayor on a special election when had they waited a few more months for the general election the cost would have been less than $10,000. They continue unethical actions and voting for selfish ambition rather than the best interest of the city.

20. (BURIED COUNCIL DISCUSSION) When Council Member Tai Do requested a discussion for Term Limits, Tri Ta, Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen spoke against Term Limits. To bury the discussion, Kimberly Ho made a substitute motion that a two-person committee be formed to discuss the issue without the Tai Do but including her. She kept it buried for approximately half a year until the minority of council members insisted that it be considered. Sergio Contreras and Tai Do voted for a lifetime limit of two four-year terms, but the Gang of Three insisted on a lifetime of three four-year terms. Their majority decision will go before the voters in November 2020.
21. (MORE BURIED COUNCIL DISCUSSION) When Council Member Tai Do requested a discussion to develop a strong Code of Ethics and Conduct for the City Council, once again Kimberly Ho made a substitute motion to deny his participation by forming a committee without him to develop the draft code document. Ultimately, the comprehensive draft created by the committee was rejected by Tri Ta, Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen.
22. (THREATS) Kimberly Ho threatened to bring a defamation lawsuit against Council Member Tai Do. She began crying on the dais when he questioned some of the actins taken by council members in the past. She then went on to say that he was new to the council and that he should maintain the “status quo”.
23. (UNETHICAL CONFLICT OF INTEREST) Tri Ta appointed a local journalist to a commission, even though he knew it was a conflict of interest. A national association of journalists’ code of ethics policy states that journalists shall not be appointed to government positions. The California Superintendent of Education disqualified the same individual from a commission for this very reason. Even then, the Mayor refused to correct the issue.
24. (UNETHICAL CONDUCT) When Council Member Tai Do asked the city to follow policy and procedure, Kimberly Ho criticized him for not having a law degree (although he is a police officer) insinuating that he should not request proper protocol.
25. (COLLUSION?) In the press Kimberly Ho insinuated that she, Mayor Tri Ta and Council Member Charlie Nguyen always vote as a block. To date she is correct. They never vote differently from each other and have created a 3-2 majority vote (at a minimum) on all items they either oppose or support.
26. (INTIMIDATION) Tri Ta blatantly tries to intimidate critics, especially those who cannot speak English well. For example, during a council meeting he intimidated Vietnamese speaking residents by asking them to state their full address when speaking at the podium during oral comments. This is not a legal requirement and would risk others knowing where they live and that they are not at home since the meetings are streamed live
.27. (SELFISH CONTROL) For personal reasons unrelated to city business, Tri Ta moved a regular council meeting to start at 5 pm instead of the regular 7 pm and limited oral communications to just two minutes instead of the regular five minutes. He did this to accommodate his own personal life schedule that day. This was a meeting when he expected a lot of public disagreement and comments about one of his agenda items. He limited participation due to so many not being able to attend a meeting that so early in the day and by cutting their speaking time. In other words, “Silence the Opposition”.
28. (VIOLATION OF BROWN ACT) A picture dated June 4, 2019 from a news article shows Mayor Tri Ta, Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen meeting together to discuss city business which is a direct violation of the Brown Act (illegal). Social appearances by a council majority together are ok but discussing city business is not. Members of the public and media were also present. This particular event took place at Kimberly Ho’s place of business with her skin care products prominently on display. 

CONCLUSION: As a result of their unethical actions, corruption, nepotism, favoritism, lack of critical thinking, and incompetence, the city’s troubles have grown in visual blight, vacant businesses, reduced police force, multiple employee and police lawsuits, vagrant encampments in our parks, and a very significant financial situation. This Gang of Three have acted as tyrants with selfish ambition, critically damaging our city. The non-partisan diverse residents of Westminster have united to heal our city and seek to offer the city a remedy through the election process. NOTE: All but three (#9, #25 and #28) of the reasons listed above can be verified simply by reviewing the minutes and videos of past city council meetings, which can be found at the city website http://www.westminster-ca.gov or obtained from the City Clerk via public records request.

Reasons #9, #25 and #28 were obtained from various news media sources.

Tiếp Nhận Hài Cốt 81 Chiến Sĩ Nhảy Dù QLVNCH Đến “Thủ Đô Tỵ Nạn CS”

Lễ Tiếp Nhận Hài Cốt 81 Chiến Sĩ Nhảy Dù QLVNCH Đến “Thủ Đô Tỵ Nạn Cộng Sản”
Trực tiếp lễ truy điệu 81 Tử Sĩ Mũ Đỏ Quân Lực VNCH
Lễ truy điệu 81 lính dù VNCH: Hình ảnh hai thân nhân gây xúc động lớn.

UpRisingWavesFilm LLC, do Alan Vo, Ta Tri, Doan Quê Anh, Kieu Chinh lập

Hồ sơ thành lập C.ty UpRisingWavesFilm LLC của Alan Vo Ford, Ta Tri, Doan Quê Anh, Kieu Chinh. TB California cấp phép và các link để kiểm chứng

Vì sự yêu cầu của bà Trần Thị Đào cũng như một số đồng hương, tôi xin xác nhận các bằng chứng nói lên quan hệ của Thị Trưởng  Tạ Đức Trí và Phu Nhân là bà Quế Anh và công ty điện ảnh làm phim Con Đường Tơ Lụa:

1.   Cùng với Alan Ford và Kiều Chinh, là Đồng Sáng Lập Viên và trong Hội Đồng Quản Trí của Công Ty Điện Ảnh UpRising Wave Films và đăng ký với tiểu bang California vào tháng 12, 2017.

2.   UpRisingWavesFilm.com do ông Alan Ford đăng ký với Internet Provider Godaddy vào tháng 3, năm 2018.

3.   Hợp Đồng làm phim lớn nhất lich sử VN được ông Alan Ford tuyên bố trong buổi Tiệc Gây Quỹ của Thị Trưởng Tạ Đức Trí tại nhà hàng Ngọc Sương (xem video đính kèm).

4.   Trang mạng củ UpRisingWavesFilm.com cũng xác nhận dự án Phim The Silk Road $40 triệu Dollars.

Ngoài ra, cũng xin gửi hình ảnh tài liệu cho thấy FaceBook và chính miệng Ngô Thanh Vân xác nhận phim Hai Phượng không thể thành công nếu không có sự hỗ trợ tích cực của Bộ Công An và Cục Điện Ảnh VC, từ công đoạn kịch bản đến công đoạn giàn dựng. ( https://youtu.be/ob0mdYwyZGM?t=124 )

Trí Tạ có liên quan gì về các chương trình làm phim The Silk Road lên đến $40 triệu Đô: 
1.   Hợp đồng làm phim giữa Trí Tạ, phu nhân Quế Anh, Kiều Chinh, Alan Vo Ford có thật không? THẬT 100%·      

Bằng chứng 1: Chính Alan Ford xác nhận điều này trước sự hiện diện của Trí Tạ và Kiểu Chinh trong trong  Tiệc Gây Quỹ Tranh Cử của Trí Tạ tại Nhà Hàng Ngọc Sương.  “Bốn người chúng tôi sẽ làm phim vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam”:
https://www.facebook.com/nhocgp9/videos/pcb.1392960534185106/1392897590858067/?type=3&theater

Bằng chứng 2: Lấy từ website của UprisingWavesFilm.com (do Alan Ford ghi danh với Internet Provider Godaddy vào tháng 2 năm 2018), cho thấy công ty Uprising Waves Film có dự án The Silk Road “Aiming for a budget of at least $40 million, The Silk Road Project will…” (Dự phóng một ngân sách ít nhất  là trên $40 triệu dollars, dự án Con Đường Tơ Lụa sẽ…”\

Với ngân quỹ ít nhất là 40 triệu Dolars, Phim Con Đường Tơ Lụa sẽ hứa hẹn là một bộ phim hay, hấp dẫn…

… Với chú trọng vào những thị trường phim lớn như Hoa Kỳ, Việt Nam, Trung Cộng, và Ấn Độ.

Ngân quỹ của phim sẽ khoảng $40 triệu Dollars.  Chúng tôi đang liên lạc với nhiều nhà đầu tư lớn và nhiều phim trường chính để tìm ngân quỹ cho phim này…      

o  https://businesssearch.sos.ca.
gov/Document/RetrievePDF?Id=201801210512-23496297


Với ngân quỹ ít nhất là 40 triệu Dolars, Phim Con Đường Tơ Lụa sẽ hứa hẹn là một bộ phim hay, hấp dẫn……

Với chú trọng vào những thị trường phim lớn như Hoa Kỳ, Việt Nam, Trung Cộng, và Ấn Độ.Ngân quỹ của phim sẽ khoảng $40 triệu Dollars.  Chúng tôi đang liên lạc với nhiều nhà đầu tư lớn và nhiều phim trường chính để tìm ngân quỹ cho phim này… ·   
   
Bằng chứng 3: Công Ty Uprising Waves Film là do Alan Ford, Trí Tạ, Quế Anh, và Kiều Chính sáng lập và đăng ký với tiểu bang California vào tháng 12 năm 2018.
 o  https://businesssearch.sos.ca.gov/Document/RetrievePDF?Id=201801210512-24613191o  https://businesssearch.sos.ca.gov/Document/RetrievePDF?Id=201801210512-23496297 

2.   Ai là người đã register domain UprisingWavesFilm.com, hay có người mạo nhận? Trả Lời: Alan Ford là người đăng ký vào tháng 3, 2018. https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=uprisingwavesfilm.com  
3.   Phim Hai Phượng làm lợi cho Công An VC thật không hay là Fake News? THẬT 100%, Không THẬT, sao lại có bàn tay nhuốm máu của Bộ Công An từ phân đoạn Kịch Bản đến công đoạn dàn dựng. (xem video sau ở phút 2:04 giây, chính miệng Ngô Thanh Vân xác nhận trong video dưới đây: https://youtu.be/ob0mdYwyZGM?t=124
Ngày 17 tháng Hai, Ngô Thanh Vân xác nhận trên trang FaceBook của cô: Bộ Công An đã tích cực hỗ trợ từ công đoạn kịch bản đến giàn dựng.              

Sự thành lập Cty UPRISING WAVES FILM LLC

Trí Tạ, Quế Anh, Kiều Chinh, Alan Vo Ford thành lập Cty UPRISING WAVES FILM LLC.

Nhận định và đề nghị của Ô. Nguyễn Tấn Lạc về quyết định đưa ra Nghị Quyết tuyên dương Ngô Thanh Vân của TT Tạ Đức Trí, NV Kimberly Hồ, NV Nguyễn Mạnh Chí khi bị TT Trí báo cho biết hết giờ phát biểu trong buổi họp của HD Thành Phố Westminster vào ngày 7 tháng 3 năm 2019: ” Quí vị hãy nghĩ cho kỹ và hành động cho đúng” .

Trả lời cuộc phòng vấn của Nửa Vòng Trái Đất TV sau khi ông Nguyễn Tấn Lạc cũng nhắc lại câu nói này trong video clip trên và còn nhấn mạnh rằng: “Quý vị dân cử của TP Westminter sẽ phải đối diện với hậu qủa của quyết định của mình trong các cuộc bầu cử sắp tới”.

Cộng Sản Việt Nam Nhập Cuộc

Đảng Cộng Sản Việt Nam Đã Nhập Cuộc và Chiến Thuật Biển Tiền Đang Đe Dọa Cộng Đồng                                           

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân

Đây là loạt bài Cậy Đăng Không Trả Tiền về những vấn đề gây tranh cãi trong cộng đồng. Các báo chí Việt ngữ hầu hết không muốn đăng vì nhiều lý do khác nhau. Tôi mong các bạn hãy tiếp tay phổ biến bài viết này trong khả năng của các bạn để giải quyết bế tắc này.

Cuộc vận động bãi nhiệm tại Westminster đã càng ngày càng trở nên gây cấn hơn. Đảng CSVN đã chính thức nhập cuộc. Chiến thuật “biển tiền” đang bao trùm khu vực Little Saigon từ trên làn sóng truyền thông, tài liệu gởi đến nhà và sự đối mặt nhan nhãn tại các khu chợ búa và lối xóm trong khu vực Westminster. Cuộc đối đầu đã đến mức độ giống như cuộc tử thủ “An Lộc” năm xưa. Phần lớn các thành phần lãnh đạo trong cộng đồng chỉ biết bó tay ngồi nhìn “xem pháo bông” hay chờ thời.

Đảng CSVN đã nhập cuộc

Nhật Báo Nhân Dân, cơ quan chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam, đã đưa ra bài bình luận trong số ra ngày 27 tháng 9 để chính thức hỗ trợ cuộc vận động bãi nhiệm và lớn tiếng phản đối một nghị quyết mới đây được Hội Đồng Thành Phố Westminster thông qua hôm 11 tháng 9. Nghị quyết tại Westminster đã lên án các thành phần thân cộng đội lốt truyền thông đã ra mặt gây xáo trộn hay chia rẽ trong cộng đồng. https://nhandan.com.vn/chinhtri/item/41699402-loi-dung-la-bai-chong-cong-mot-cach-tro-tren.html. Đây là một hiện tượng rất hiếm hoi khi Đảng CSVN đã công khai lên tiếng can thiệp vào vận động chính trị tại Hoa Kỳ.

Nghị quyết của Hội Đồng TP Westminster đã soi ánh sáng vào hiện tượng của một số các thành phần trong cộng đồng đã và đang tuyên truyền cho cộng sản, hãnh diện và tôn vinh các biểu tượng, chính sách hay quan điểm của chính quyền CSVN và lợi dụng các tranh chấp hiện nay trong TP Westminster để đỗ dầu vào lửa và gây thêm sự rối loạn và chia rẽ trong cộng đồng. Mặc dầu không nêu rõ đích danh các thành phần này, nghị quyết này đã nói thẳng thừng là các hành động này rõ ràng là để thi hành theo bài bản của Nghị Quyết 36 do Đảng CSVN ban hành từ nhiều năm qua. Đảng CSVN đã phải lên tiếng khi thấy các hoạt động của họ đang bị phơi bày trên các diễn đàn chính thức của chính quyền địa phương. Xin hãy đọc kỹ văn bản của nghị quyết này để hiểu rõ vấn đề hơn: https://www.facebook.com/100000147737230/posts/2849675105047386/

Chiến Thuật “Biển Tiền”

Phía bên này Thái Bình Dương, ông Tỉ Phú Hoàng Kiều đã hứa tung ra hàng trăm triệu dollar để bảo đảm sự thành công cho cuộc vận động bãi nhiệm. Nếu đỗ đồng $100,000,000 để có khoảng 10,000 chữ ký cần thiết, mỗi chữ ký có thể mang trị giá trung bình $10,000.  Các quảng cáo bãi nhiệm với những lý do vô căn cứ đã tràn ngập trên một số làn sóng truyền hình và radio Việt Ngữ. Các chương trình hội luận theo đơn đặt hàng hay cả những chương trình thuê bao dài cả tiếng đồng hồ với đầy đủ các từ ngữ vô văn hóa hay đe dọa thô bạo vẫn được chiếu đi chiếu lại trên các làn sóng, ngay cả giữa ban ngày khi có cả trẻ em theo dõi. Càng đối phó với sự chống cự của dư dân gốc Việt trong vùng, ông Hoàng Kiều càng gia tăng cường độ quảng cáo hay chiếu lại các chương trình hội luận trên các cơ quan truyền thông Việt ngữ.

Ông Hoàng Kiều đã xử dụng tiền để phổ biến những lời đe dọa nguy hiểm ông có thể nói được một cách công khai đối với những thành phần dám lên tiếng chống lại ông ta. Ông còn phổ biến danh sách, địa chỉ và lý lịch của hơn 1,500 người đã từng góp ý miệt thị ông trên các diễn đàn điện toán xã hội và đe doạ sẽ kiện tất cả những người này.  Lý luận của ông nhà giàu này rất là đơn giản. Cứ kiện họ để buộc họ phải tốn một vài ngàn để thuê luật sư làm đơn trả lời là đủ làm cho họ sợ rồi. Những lời đe dọa khôi hài này trên thực tế cũng làm một số người tai to mặt lớn trong cộng đồng lo sợ và không dám lên tiếng.

Một số các cơ quan truyền thông khác vẫn kiên trì không chấp nhận quảng cáo của ông Hoàng Kiều. Trong thời buổi kinh tế cạnh tranh và khó khăn như hiện nay, việc từ chối nhận những cọc  tiền lớn và trả trước không phải là chuyện dễ dàng. Chúng tôi xin được ghi nhận sự kiên cường của các cơ quan truyền thông này. Sự giằng co bất cân xứng này có thể sẽ không giữ được lâu.

Sự đối kháng của cư dân và lãnh đạo cộng đồng

Các cư dân trong vùng Westminster vẫn kiên cường đối phó với đội quân thâu thập chữ ký dưới những bảng hiệu hay luận điệu dối trá như xin giảm tiền thuê nhà, ghi danh bầu cử hay cả “hỗ trợ Thị Trưởng Trí Tạ.” Những người thâu chữ ký này hầu như không hiểu rõ việc họ làm, miễn sao họ thâu được càng nhiều chữ ký bằng mọi cách để đem về tính tiền với nhà tài trợ. Các cư dân thấp cổ bé miệng trong vùng Westminster vẫn mạnh dạng đứng lên chống lại nhóm “giặc ngoại xâm” này với tất cả những phương tiện sẵn có như xua đuổi, đóng cửa, chửi rủa hay gởi trả lại thư với những lời lẽ thô sơ, không văn chương, không lịch sự, không đúng văn phạm hay cú pháp, nhưng đầy dũng khí của một cư dân gốc Việt.

Các thành phần lãnh đạo trong cộng đồng Việt Nam hầu như đã bị tê liệt trước hiện tượng ông Tỷ Phú Hoàng Kiều. Ngay cả ông Chủ Tịch Cộng Đồng Bùi Phát đã công khai hỗ trợ cho tư tưởng và đường lối chống cộng của ông Hoàng Kiều. Ông Phát Bùi còn biện minh rằng cộng đồng đã hiểu lầm ông Hoàng Kiều khi ông ta tuyên bố trước 5-7 ngàn khán giả rằng ngày xưa có cả một triệu quân, 500,000 lính trong lực lượng đồng minh mà còn không thắng được cộng sản thì bây giờ chống cộng để làm gì và muốn chống cộng thì cứ chống ca sĩ VC Võ Hà Trâm đi khi cô chuẩn bị trình diễn tại buổi văn nghệ đó.

Ông Hoàng Kiều còn lên một đài truyền hình với đầy đủ áo đỏ có 6 ngôi sao vàng và quần vàng để thách thức cộng đồng Việt Nam. Đây không phải là mẫu mã thời trang tình cờ hay lối ăn mặc màu mè và luộm thuộm của ông ta. Áo đỏ tượng trưng cho chế độ cộng sản, cho dầu là Trung Cộng hay Việt Cộng. Sáu ngôi sau tượng trưng cho 5 ngôi sao trên cờ Trung Cộng cộng với một ngôi sao cho CSVN sau khi hội nhập vào là một. Quần vàng tượng trưng cho sự miệt thị đối với Miền Nam Việt Nam hay tinh thần chống cộng của cộng đồng Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn, ông Hoàng Kiều còn không ngần ngại vỗ ngực khoe khoang các biểu tượng và ý nghĩa này. Thế mà không ai trong số lãnh đạo cộng đồng dám lên tiếng phản đối ngoại trừ vài thành phần thấp cổ bé miệng vẫn thường xuyên lên tiếng chống đối ông Hoàng Kiều.

Ngày xưa Trần Trường của tiệm VideoTek chỉ trưng có một lá cờ nhỏ của CSVN thì cộng đồng ùn ùn biểu tình suốt 53 ngày đêm. Ngày nay sự thách thức một cách trắng trợn và trơ trẽn như vậy thì không ai trong cộng đồng dám lên tiếng.

Ngay cả các nhóm cựu quân nhân cũng không dám lên tiếng hay nhắc đến tên Hoàng Kiều. Hầu như không có một tổ chức, đoàn thể hay cộng đồng nào công khai lên tiếng chống đối ông Hoàng Kiều để bảo vệ cộng đồng, mặc dầu hầu như không một người Việt nào mà không tỏ ra khinh bỉ những lời nói và hành động của ông Hoàng Kiều (ngoại trừ một ông lính cựu sĩ quan không quân nào đó muốn đúc tượng Hoàng Kiều để tôn vinh ông Hoàng Kiều trên đường Bolsa). Hy vọng họ không mua được khu đất nào gần Đài Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Trần Hưng Đạo.  Sự im lặng của những thành phần lãnh đạo trong cộng đồng là yếu tố chính để ông Hoàng Kiều mới có can đảm và cơ hội gia tăng mức độ tấn công cộng đồng của ông ta.

Nhưng đe doạ chính không hẳn đến từ ông Hoàng Kiều, nhưng thực ra là những thành phần tiếp tay với ông ta để tung tiền ra đe dọa cộng đồng. Cho dầu tiếp tay dưới hình thức nào, những thành phần này vẫn không nhìn nhận những hậu quả sẽ xảy ra nếu ông Hoàng Kiều thành công trong kế hoạch của ông ta. Nếu không có sự tiếp tay của những thành phần này, ông Hoàng Kiều không thể chuyển đạt được những đe doạ của ông ta đến với cộng đồng người Việt tại đây.

Đàn bò không thể vào thành phố được nếu không có xe kéo cộng với tài xế.

Mọi người cần phái lên tiếng

Đứng trước sự đe dọa nghiêm trọng này, mọi người trong cộng đồng cần phải lên tiếng, cho dầu từ mọi quan điểm, phe phái hay khuynh hướng nào. Thử tưởng tượng nếu cuộc vận động bãi nhiệm này thành công thì cộng đồng người Việt trong khu Little Saigon sẽ ra sao? Một điều chắc chắn là chúng ta không còn nói được rằng “tiền bạc không thể mua chuộc lương tâm và nhân phẩm của cộng đồng.” Chính nghĩa và tinh thần chống cộng tại Quận Cam sẽ thay đổi hoàn toàn. Ông Hoàng Kiều sẽ chỉ định những ai giống ông ta vào các chức vụ dân cử và không ai có khả năng lên tiếng chống đối hay phản đối. Các thành phần khác sẽ giữ im lặng hoặc ra mặt hỗ trợ ông ta. Hậu quả này sẽ không giới hạn tại Westminster nhưng sẽ lan sang các khu vực, thành phố hay đơn vị chính quyền khác. Lúc đó, thành phần “đón gió trở cờ” sẽ mạnh dạn và thô bạo hơn ngày hôm nay gấp nhiều lần.

Nhóm người hỗ trợ cho cuộc vận động bãi nhiệm hiện nay vẫn mong chờ ngày “đoàn quân giải phóng” đó tiến vào thành phố. Đây là tư tưởng của Vua Lê Chiêu Thống và thành phần phò Nhà Hậu Lê xưa kia. Những thành phần bán nước này chỉ mong lấy lại được ngai vàng mà bất kể đến hậu quả Nhà Mãn Thanh sẽ làm gì với đất nước.

Sự im lặng và bàn quang của mỗi người chúng ta đã góp phần giúp cho hiện tượng Hoàng Kiều lan ra như ngày hôm nay.

Lan Quoc Nguyen, Esq.

Ủy ban ĐHĐH-PTSHCĐ muốn CĐ sinh hoạt ổn định, lành mạnh, ôn hòa

Trang 1 của TCBC ngày 16 tháng 9, 2019
Trang 2 của TCBC ngày 16 tháng 9, 2019
Trang 3 của TCBC ngày 16 tháng 9, 2019
Trang 4 của TCBC ngày 16 tháng 9, 2019
Trang 1 của Thu gửi TT TĐTrí, NV Kimberly, NV Charlie Chí ngày 29 tháng 9, 2019
í Trang 2 của Thu gửi TT TĐTrí, NV Kimberly, NV Charlie Chí ngày 29 tháng 9, 2019
Follow-up Letter ngày 13 tháng 10, 2019 của UBĐH-ĐH-PTSHCĐ