Trang Nhà


Đây là trang nhà của Ủy Ban Điều Hòa Điều Hợp và Phát Trỉển Sinh Hoạt Cộng Động, tại điạ chỉ: http://www.ubdhptshcd.com

Tại trang nhà này qúy vị sẽ thấy các thông tin và tài liệu liên quan đến sinh hoạt của Ủy Ban ĐHĐH-PTSHCĐ cũng như các sinh hoạt quan trọng của tập thể người Việt Tị Nạn Cộng sản hay Người Việt Quốc Gia tại Little Sàigòn – Thủ Đô Tinh Thần của Người Việt Tị Nạn Cộng Sản hay tại các nơi khác trên thế giới kể cả Việt Nam.

Trân trọng kính mời quý vị thăm viếng và khám phá trang mạng quan trọng này để tìm thấy những thông tin, tài liệu, hình ảnh, phim ảnh hữu ích.

Quý vị có thể trích dẩn, xử dụng tất cả các tư liệu trên trang nhà này, chỉ cần qúy vị ghi rõ xuất xứ mà không phải bận tâm về bản quyền sở hữu.

Xin Cảm Tạ và Trân trọng

Uỷ Ban Điều Hòa Điều Họp và Phát Trỉển Sinh Hoạt Cộng Đồng

%d bloggers like this: