Liên Lạc

Qúy vị có thể liên lạc với Uỷ Ban của Điều Hòa Điều Hợp và Phát Triển Sinh Hoạt Cộng Đồng qua email tại địa chỉ: ubdh.ptshcd@gmail.com hay bằng điện thoại với các số: 657-296-9601 hoặc 657-296-7848 hay 714-510-5595.

Cách hay nhất là qúy vị gửi email cho Ủy Ban. Về điện thoại, xin qúy vị để lại lời nhắn nếu chúng tôi không trả lời khi quý vị gọi. Chúng tôi sẽ gọi lại qúy vị ngay khi có thể.

Nếu qúy vị có internet và qúy vị biết dùng Viber hay Messenger hoặc Skype, qúy vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua các phần mềm này mà không phải lo trả chi phí điện thoại. Qúy vị cũng có thể để lại lời nhắn với các phần mềm này.

Chúng tôi rất mong muốn được nghe các cao kiến và sự đóng góp về tinh thần cũng như vật chất (nếu có thể) trong tinh thần thiện nguyện, Sự tiếp tay của qúi vị là một khích lệ không nhỏ trong nỗ lực xây dựng và phát triển sinh hoạt cộng đồng, phục vụ ích lợi chung.

Xin đa tạ và trân trọng.

Uỷ Ban Điều Hòa Điều Họp và Phát Triển Sinh Hoạt Cộng Đồng

%d bloggers like this: