Bãi Nhiệm TT Tạ Đức Trí, NV Kimberly Hồ, NV Nguyễn Mạnh Chí

Thông Báo Ý Định Bãi Nhiệm Ba DÂN CỬ của TP Westminster THÔNG BÁO Ý ĐỊNH BÃI NHIỆM THỊ TRƯỞNG TẠ ĐỨC TRÍ Thưa Ngài Trí Tạ: Theo Khoản số 11020, Luật Bầu Cử California, chúng tôi là những cử tri đủ điều kiện và có ghi danh tại thành phố Westminster, xin thông báoContinue reading “Bãi Nhiệm TT Tạ Đức Trí, NV Kimberly Hồ, NV Nguyễn Mạnh Chí”

OC Tribune: Recall push launched against council trio

Cuộc Bãi Nhiệm Trí-Kimberly-Chí đã bắt đầu BY OC TRIBUNE STAFF ON JUNE 29, 2019 • ( 5 COMMENTS ) WESTMINSTER Mayor Tri Ta, along with council members Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen (File photo). By Jim Tortolano Notices of intent to recall three members of the Westminster City Council were mailed Saturday to the trio, beginning a campaign to oust MayorContinue reading “OC Tribune: Recall push launched against council trio”

Mục Tiêu – Đường Hướng – Tổ Chức – Nguyên Tắc Làm Việc

Mục Tiêu – Đường Hướng – Tổ Chức – Nguyên Tắc Làm Việc – Chương Trình và Kế Hoạch Hoạt Động của Uỷ Ban Điều Hòa Điều Hợp và Phát Triển Sinh Hoạt Cộng Đồng I.- MụcTiêu 1.- Ủy Ban sẽ là cầu nối/ trung gian điều giải (mediator) công minh để tạo nhịp cầu thôngContinue reading “Mục Tiêu – Đường Hướng – Tổ Chức – Nguyên Tắc Làm Việc”