NV Nguyễn Mạnh Chí và Bị Bãi Nhiệm

NV Nguyễn Mạnh Chí: “Chúng tôi phải bỏ ra nhiều thời gian để chống lại việc bãi nhiệm …. Những Lý Do đưa ra để bãi nhiệm là vô lý, vô cớ …” Xin click vào link này để biết thêm chi tiết về bãi nhiệm: https://wordpress.com/block-editor/post/ubdhptshcd.com/763

UB Bãi Nhiệm họp báo công bố kết quả

Nhóm Westminster-United và Nhóm Cư Dân khởi sự Cuộc Vận Động Lấy Chữ Ký Bãi Nhiệm ba vị Dân cử (Tạ Đức Trí, Hồ Kimberly, Nguyễn Mạnh Chí Charlie) đã tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 6:00 chiều ngày 11/11/19 tại Phòng Sinh Hoạt Cao Niên Cộng Đồng, 8200 Westminster Blvd, TP WestmisnterContinue reading “UB Bãi Nhiệm họp báo công bố kết quả”

Sự thành lập Cty UPRISING WAVES FILM LLC

Nhận định và đề nghị của Ô. Nguyễn Tấn Lạc về quyết định đưa ra Nghị Quyết tuyên dương Ngô Thanh Vân của TT Tạ Đức Trí, NV Kimberly Hồ, NV Nguyễn Mạnh Chí khi bị TT Trí báo cho biết hết giờ phát biểu trong buổi họp của HD Thành Phố Westminster vào ngàyContinue reading “Sự thành lập Cty UPRISING WAVES FILM LLC”

Thư Đề Nghị và Thư Theo Dõi Nhóm Bị Đề Nghị Bãi Nhiện

Kính gửi:   – Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Kimberly Hồ và Nguyển Mạnh Chí Charlie, – LS Nguyễn Quốc Lân, LS Trần Thái Văn, và những người quan trọng liên hệ.                       Tham chiếu: 1.- TCBC ngày 16 tháng 9, 2010 của Uỷ Ban ĐH-ĐH và PTSHCĐ. 2.- Văn Thư VềContinue reading “Thư Đề Nghị và Thư Theo Dõi Nhóm Bị Đề Nghị Bãi Nhiện”

Nhận Xét về Phim Hai Phượng (Furie)

Bà Bích Hà là GS PHÁP VĂN Trường Trung Học NGUYỄN TRÃI, Sàigòn Trước 75 Lâu nay đọc những comment khen phim Hai Phượng “tôi xin có vài lời thô thiển để nhắc nhở quý vị   Dưới chế độ CS (Tàu hay VN đều như nhau) văn hóa , văn học thi ca, âm nhạc nghệContinue reading “Nhận Xét về Phim Hai Phượng (Furie)”