UpRisingWavesFilm LLC, do Alan Vo, Ta Tri, Doan Quê Anh, Kieu Chinh lập

Hồ sơ thành lập C.ty UpRisingWavesFilm LLC của Alan Vo Ford, Ta Tri, Doan Quê Anh, Kieu Chinh. TB California cấp phép và các link để kiểm chứng Vì sự yêu cầu của bà Trần Thị Đào cũng như một số đồng hương, tôi xin xác nhận các bằng chứng nói lên quan hệ củaContinue reading “UpRisingWavesFilm LLC, do Alan Vo, Ta Tri, Doan Quê Anh, Kieu Chinh lập”

Chuẩn Tướng Công Binh Lục Quân Daniell J. Ngô

Nữ Tướng Người Mỹ Gốc Việt Đầu Tiên NỮ TƯỚNG NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT ĐẦU TIÊN BINH CHỦNG LỤC QUÂN HOA KỲĐại tá Danielle J Ngô vừa được thăng Chuẩn Tướng Lục Quân Hoa Kỳ – gia nhập Lục quân Hoa Kỳ năm 1990, và trở thành một binh sĩ thuộc binh chủng công binh,Continue reading “Chuẩn Tướng Công Binh Lục Quân Daniell J. Ngô”

City of Westminster, Orange County

MAYOR AND CITY COUNCIL MEMBERS To contact a member of the City Council, please call (714) 548-3172 or email us at ldoan@westminster-ca.gov.  Want to jump to the Agendas, Minutes, and Videos? Please click here. Mayor Tri TaBiotta@westminster-ca.govPhone Number: 714-548-3178 Vice Mayor Kimberly HoBiokho@westminster-ca.govPhone Number: 714-548-3178   Council Member Sergio ContrerasBioscontreras@westminster-ca.govPhone Number: 714-548-3178   Council Member Tai DoBiotdo@westminster-ca.govPhone Number: 714-548-3178Continue reading “City of Westminster, Orange County”

OVER 20 REASONS TO RECALL

Tri Ta, Kimberly Ho, and Chi Charlie Nguyen operate as if they are above the law, overseeing a City Council repeatedly accused of corruption, nepotism and favoritism. Mismanagement by Tri Ta and Kimberly Ho, allies on the City Council, has cost taxpayers millions of dollars in discrimination, retaliation and other lawsuit claims and litigation expenses.Continue reading “OVER 20 REASONS TO RECALL”