Committee Follow-Up Letter – Oct 13, 20

Respectfully to:           – Proponents Group to Recall Trí Tạ, Kimberly Ho, and Chí Charlie Nguyen– Westminster-United Group, and whom It may concern. Ref: 1.- Press Release on Sep 16, 2019of the Committee to Moderate, Coordinate and Develop Community Activities.        2.- Our Committee Letter about the Suggestion of Meeting dated Sep 29, 2019. The VietnameseContinue reading “Committee Follow-Up Letter – Oct 13, 20”

Thư Gửi Nhóm Yêu Cầu Bãi Nhiệm

Kính gửi:     – Nhóm Cử Tri Muốn Bãi Nhiệm TT Trí, NV Kimberly và Charlie Chí , – Westminster-United Group, và những người quan trọng liên hệ. Tham chiếu: 1.- TCBC ngày 16 tháng 9, 2010 của Uỷ Ban ĐH-ĐH và PTSHCĐ. 2.- Văn Thư Về Đề Nghị Tiếp Xúc với qúi vị đề ngàyContinue reading “Thư Gửi Nhóm Yêu Cầu Bãi Nhiệm”

Thư gửi Nhóm Muốn Bãi Nhiệm 3 Dân Cử của TP Westminster

Kính gửi:                     – Nhóm Cử Tri Muốn Bãi Nhiệm TT Trí, NV Kimberly và Charlie Chí, – Westminster-United Group, và những người quan trọng liên hệ. Tham chiếu: TCBC ngày 16 tháng 9, 2010 của Uỷ Ban ĐH-ĐH và PTSHCĐ. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Little Sàigòn, Quận Cam đang ở trong mộtContinue reading “Thư gửi Nhóm Muốn Bãi Nhiệm 3 Dân Cử của TP Westminster”

Thư gửi TT Tạ Đức Trí, Phó TT Kimberly Hồ, NV Nguyễn Mạnh Chí Charlie

Kính gửi: – Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Kimberly Hồ và Nguyển Mạnh Chí Charlie, – LS Nguyễn Quốc Lân, LS Trần Thái Văn, và những người quan trọng liên hệ. Tham chiếu: TCBC ngày 16 tháng 9, 2010 của Uỷ Ban ĐH-ĐH và PTSHCĐ. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại LittleContinue reading “Thư gửi TT Tạ Đức Trí, Phó TT Kimberly Hồ, NV Nguyễn Mạnh Chí Charlie”

“hai con gà đang hăng máu sẵn sàng đấu đá lẫn nhau”

Chuyện cộng đồng: Lời khuyên cho “hai con gà đang hăng máu sẵn sàng đấu đá lẫn nhau” (Dưới đây là bản “Khuyến cáo và đề nghị của Ủy Ban Điều Hòa-Điều Hợp và Phát Triển Sinh Hoạt Cộng Đồng” được gởi đến giới truyền thông ngày 16 tháng 9, 2019) Tình hình tranh chấpContinue reading ““hai con gà đang hăng máu sẵn sàng đấu đá lẫn nhau””

Khuyến Cáo – Đề Nghị của Ủy Ban Điều Hòa-Điều Hợp và Phát Triển Sinh Hoạt Cộng Đồng

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Xin Phổ Biến Rộng Rãi Tình hình tranh chấp giữa các phe phái và sự mâu thuẫn giữa hai phía cộng đồng và dân cử Mỹ-Việt trong sinh hoạt cộng đồng đã đi đến chỗ rất căng thẳng, gay cấn vì các vụ Bãi Nhiệm và Diễn Hành Tết 2020. ĐãContinue reading “Khuyến Cáo – Đề Nghị của Ủy Ban Điều Hòa-Điều Hợp và Phát Triển Sinh Hoạt Cộng Đồng”

Thông Cáo Báo Chí ngày Aug 26, 2019

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Xin Phổ Biến Rộng Rãi Buổi hợp sơ khởi ngày 17 tháng 8 năm 2019 của Uỷ Ban Điều Hòa/Điều Hợp và Phát Triển Sinh Hoạt Cộng Đồng đã diễn ra như dự liệu với sự tham dự của khoảng 15 chư vị quan tâm. Các tham dự viên đã nhậnContinue reading “Thông Cáo Báo Chí ngày Aug 26, 2019”

Sự Cần Thiết của UB Điều Hòa Điều Hợp và Phát Triển SH Cộng Đồng

Uỷ Ban Điều Hợp và Phát Triển Sinh Hoạt Cộng Đồng tại Little Sàigòn, Orange County, California – Thủ Đô tinh thần của Người Việt Tị Nạn Cộng Sản ra đời trong một hoàn cảnh rất “đặc biệt“: tình hình sinh hoạt chính trị và xã hội trong cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn đangContinue reading “Sự Cần Thiết của UB Điều Hòa Điều Hợp và Phát Triển SH Cộng Đồng”

Mục Tiêu – Đường Hướng – Tổ Chức – Nguyên Tắc Làm Việc

Mục Tiêu – Đường Hướng – Tổ Chức – Nguyên Tắc Làm Việc – Chương Trình và Kế Hoạch Hoạt Động của Uỷ Ban Điều Hòa Điều Hợp và Phát Triển Sinh Hoạt Cộng Đồng I.- MụcTiêu 1.- Ủy Ban sẽ là cầu nối/ trung gian điều giải (mediator) công minh để tạo nhịp cầu thôngContinue reading “Mục Tiêu – Đường Hướng – Tổ Chức – Nguyên Tắc Làm Việc”