Liên đoàn Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt Yểm Trợ Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Tại Westminster Ngày Hôm Nay

Xin kính chuyển để kính tường và xin giúp phổ biến rộng rãi.  Xin đa tạ.  Long VIETNAMESE AMERICAN VOTERS FOUNDATION 1529 W. Balboa Blvd. #A, Newport Beach, CA 92663, California ID #1421214                                         PRESS RELEASE FOR IMMEDIATE RELEASEContinue reading “Liên đoàn Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt Yểm Trợ Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Tại Westminster Ngày Hôm Nay”

[PSXH] No Recall – Chống Bãi Nhiệm

Phe Chống Bãi Nhiệm vẫn liên tục gửi ra các Lời Kêu Gọi Chống Bãi Nhiệm cho đến ngày 7 tháng 4, 2020 là ngày Bầu Cử Bãi Nhiệm Fra: Vuong Nguyen <vuongcnguyen532@gmail.com>Date: tir. 7. apr. 2020 kl. 21:43Subject: [PSXH] No recall – Chống Bãi NhiệmTo: <PhungSuXaHoi@googlegroups.com>, kqvn <kqvn@yahoogroups.com> Kính thưa quý Cụ, quý Bác, quý CôContinue reading “[PSXH] No Recall – Chống Bãi Nhiệm”

Đã đủ chữ ký để bầu cử bãi nhiệm 3 dân cử gốc Việt tại TP Westminster

Westminster đã có đủ chữ ký để bầu cử bãi nhiệm 3 dân cử gốc Việt Đỗ Dzũng/Người ViệtDecember 27, 2019 WESTMINSTER, California (NV) – Thành phố Westminster sẽ tổ chức bầu cử bãi nhiệm ba dân cử gốc Việt, bao gồm thị trưởng, phó thị trưởng, và một nghị viên, trong những ngày tới vìContinue reading “Đã đủ chữ ký để bầu cử bãi nhiệm 3 dân cử gốc Việt tại TP Westminster”