Tỷ Phú Hoàng Kiều -” Tổng Tư Lệnh Bãi Nhiệm”

Đây là bài viết mới, Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 7 – Tỷ Phú Hoàng Kiều -” Tổng Tư Lệnh Bãi Nhiệm” Xin quí vị cho phổ biến nếu được.Thành thật cám ơn quí vị. Lan Quoc Nguyen, Esq. (714) 891-1901 Đây là loạt bài Cậy Đăng Không Trả Tiền về những vấnContinue reading “Tỷ Phú Hoàng Kiều -” Tổng Tư Lệnh Bãi Nhiệm””

Committee Follow-Up Letter – Oct 13, 20

Respectfully to:           – Proponents Group to Recall Trí Tạ, Kimberly Ho, and Chí Charlie Nguyen– Westminster-United Group, and whom It may concern. Ref: 1.- Press Release on Sep 16, 2019of the Committee to Moderate, Coordinate and Develop Community Activities.        2.- Our Committee Letter about the Suggestion of Meeting dated Sep 29, 2019. The VietnameseContinue reading “Committee Follow-Up Letter – Oct 13, 20”

Thư Gửi Nhóm Yêu Cầu Bãi Nhiệm

Kính gửi:     – Nhóm Cử Tri Muốn Bãi Nhiệm TT Trí, NV Kimberly và Charlie Chí , – Westminster-United Group, và những người quan trọng liên hệ. Tham chiếu: 1.- TCBC ngày 16 tháng 9, 2010 của Uỷ Ban ĐH-ĐH và PTSHCĐ. 2.- Văn Thư Về Đề Nghị Tiếp Xúc với qúi vị đề ngàyContinue reading “Thư Gửi Nhóm Yêu Cầu Bãi Nhiệm”

Cảnh báo về thâu thập chữ ký trái luật

Cảnh báo cư dân Westminster về thâu thập chữ ký trái luật Một người kêu gọi ký tên cho tiền thuê nhà thấp nhưng thật ra là cho bãi nhiệm các viên chức thành phố Westminster. (Hình cung cấp) Bài của LS NGUYỄN QUỐC LÂNBan Vận Động Chống Bãi Nhiệm tại Westminster muốn cảnh báoContinue reading “Cảnh báo về thâu thập chữ ký trái luật”

Từ Vinh Danh Ngô Thanh Vân đến Bãi Nhiệm

Thị Trưởng Trí Tạ: ‘Phát Bùi và phe nhóm đang cố tình gây hoang mang trong cộng đồng’ April 8, 2019 Ngọc Lan/Người Việt https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/phat-bui-va-phe-nhom-dang-co-tinh-gay-hoang-mang-trong-cong-dong WESTMINSTER, California (NV) –  “Nghị viên Phát Bùi và phe nhóm của ông đang cố tình gây hoang mang trong cộng đồng chúng ta là muốn nhắm đến một mục tiêu chínhContinue reading “Từ Vinh Danh Ngô Thanh Vân đến Bãi Nhiệm”