Little Saigon-Westminster TET Parade được tổ chức diễn hành Tết 2020

TP Westminster chấp thuận cho Little Saigon-Westminster TET Parade tổ chức diễn hành Tết 2020 Nguyễn Việt Linh/Người ViệtAugust 16, 2019 WESTMINSTER, California (NV) – Sau gần sáu tiếng đồng hồ lắng nghe cả trăm cư dân phát biểu ý kiến, Hội Đồng Thành Phố Westminster bỏ phiếu mục 5.3 lúc 1 giờ rạng sáng ThứContinue reading “Little Saigon-Westminster TET Parade được tổ chức diễn hành Tết 2020”

City of Westminster, Orange County

MAYOR AND CITY COUNCIL MEMBERS To contact a member of the City Council, please call (714) 548-3172 or email us at ldoan@westminster-ca.gov.  Want to jump to the Agendas, Minutes, and Videos? Please click here. Mayor Tri TaBiotta@westminster-ca.govPhone Number: 714-548-3178 Vice Mayor Kimberly HoBiokho@westminster-ca.govPhone Number: 714-548-3178   Council Member Sergio ContrerasBioscontreras@westminster-ca.govPhone Number: 714-548-3178   Council Member Tai DoBiotdo@westminster-ca.govPhone Number: 714-548-3178Continue reading “City of Westminster, Orange County”

Từ Vinh Danh Ngô Thanh Vân đến Bãi Nhiệm

Thị Trưởng Trí Tạ: ‘Phát Bùi và phe nhóm đang cố tình gây hoang mang trong cộng đồng’ April 8, 2019 Ngọc Lan/Người Việt https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/phat-bui-va-phe-nhom-dang-co-tinh-gay-hoang-mang-trong-cong-dong WESTMINSTER, California (NV) –  “Nghị viên Phát Bùi và phe nhóm của ông đang cố tình gây hoang mang trong cộng đồng chúng ta là muốn nhắm đến một mục tiêu chínhContinue reading “Từ Vinh Danh Ngô Thanh Vân đến Bãi Nhiệm”

OVER 20 REASONS TO RECALL

Tri Ta, Kimberly Ho, and Chi Charlie Nguyen operate as if they are above the law, overseeing a City Council repeatedly accused of corruption, nepotism and favoritism. Mismanagement by Tri Ta and Kimberly Ho, allies on the City Council, has cost taxpayers millions of dollars in discrimination, retaliation and other lawsuit claims and litigation expenses.Continue reading “OVER 20 REASONS TO RECALL”

Mục Tiêu – Đường Hướng – Tổ Chức – Nguyên Tắc Làm Việc

Mục Tiêu – Đường Hướng – Tổ Chức – Nguyên Tắc Làm Việc – Chương Trình và Kế Hoạch Hoạt Động của Uỷ Ban Điều Hòa Điều Hợp và Phát Triển Sinh Hoạt Cộng Đồng I.- MụcTiêu 1.- Ủy Ban sẽ là cầu nối/ trung gian điều giải (mediator) công minh để tạo nhịp cầu thôngContinue reading “Mục Tiêu – Đường Hướng – Tổ Chức – Nguyên Tắc Làm Việc”