Hội Đồng Tham Vấn Cộng Đồng mời dự Ra Mắt

Tr Hội Đồng Tham Vấn Cộng Đồng mời đồng hương đến dự buổi ra mắt Hoàng Mai Đạt, bên trái, đang lắng nghe lời trình bày của Giám Mục Trần Thanh Vân, thứ nhì từ bên phải, tại tòa soạn Nhật Báo Viễn Đông trưa thứ Năm. Cùng đến với Giám Mục, từ bên phải,Continue reading “Hội Đồng Tham Vấn Cộng Đồng mời dự Ra Mắt”

Thư gửi Nhóm Muốn Bãi Nhiệm 3 Dân Cử của TP Westminster

Kính gửi:                     – Nhóm Cử Tri Muốn Bãi Nhiệm TT Trí, NV Kimberly và Charlie Chí, – Westminster-United Group, và những người quan trọng liên hệ. Tham chiếu: TCBC ngày 16 tháng 9, 2010 của Uỷ Ban ĐH-ĐH và PTSHCĐ. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Little Sàigòn, Quận Cam đang ở trong mộtContinue reading “Thư gửi Nhóm Muốn Bãi Nhiệm 3 Dân Cử của TP Westminster”

Thư gửi TT Tạ Đức Trí, Phó TT Kimberly Hồ, NV Nguyễn Mạnh Chí Charlie

Kính gửi: – Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Kimberly Hồ và Nguyển Mạnh Chí Charlie, – LS Nguyễn Quốc Lân, LS Trần Thái Văn, và những người quan trọng liên hệ. Tham chiếu: TCBC ngày 16 tháng 9, 2010 của Uỷ Ban ĐH-ĐH và PTSHCĐ. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại LittleContinue reading “Thư gửi TT Tạ Đức Trí, Phó TT Kimberly Hồ, NV Nguyễn Mạnh Chí Charlie”