[PSXH] No Recall – Chống Bãi Nhiệm

Phe Chống Bãi Nhiệm vẫn liên tục gửi ra các Lời Kêu Gọi Chống Bãi Nhiệm cho đến ngày 7 tháng 4, 2020 là ngày Bầu Cử Bãi Nhiệm

Fra: Vuong Nguyen <vuongcnguyen532@gmail.com>
Date: tir. 7. apr. 2020 kl. 21:43
Subject: [PSXH] No recall – Chống Bãi Nhiệm
To: <PhungSuXaHoi@googlegroups.com>, kqvn <kqvn@yahoogroups.com>

Kính thưa quý Cụ, quý Bác, quý Cô Chú và các Cháu Huệ Duệ Quân Lưc Việt Nam Cộng Hòa. Con xin phép viết vội vàng để tường trình diễn tiến ngày cuối cùng 7 tháng 4 năm 2020 lúc 8 giờ tối là hết hạn cho cụôc bầu cử tại Thành Phố Wesminster.Theo con được biết thị xã đã gửi đi 45 ngàn phiếu bầu cho người Việt chúng ta đang cư ngụ tại Westminster. Hiện nay thành phố đã nhận được trên 10 ngàn phiếu.Số còn lại đang mong chờ sự hưởng ứng của quý Cụ, quý Bác, quý Cô Chú và các Cháu Huệ Duệ Quân Lưc Việt Nam Cộng Hòa bầu NO / KHÔNG để thành trì Chống Cộng Tại Little Saigon luôn luôn là biểu tượng của người Việt yêu nước, thương nòi luôn tranh đấu cho Tự do, Dân Chủ, Nhân quyền mà nghị quyết 36 của Cộng sản Việt Nam không thể lũng đoạn, phá rối sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại qua đồng tiền của Hoàng Kiều, nghị viên thành phố Garden Grove Phát Bùi cùng bè đảng Tài Đỗ, Frank Tran, Phan kỳ Nhơn, Long Pham, Phạm Hoàn, Bùi trọng Nghĩa. etc…Con Xin Cảm Ơn quý Cụ, quý Bác, quý Cô Chú và các Cháu Huệ Duệ Quân Lưc Việt Nam Cộng Hòa.Nguyen C Vuong

DAN_2496.JPG
bophieu hom nay_Page_1.jpg
pdf LS Lan chi dan_Page_1.jpg

Đả Đảo Cộng Sản và Bọn Năm Vùng

phat bui.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: