Liên đoàn Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt Yểm Trợ Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Tại Westminster Ngày Hôm Nay

Xin kính chuyển để kính tường và xin giúp phổ biến rộng rãi.  Xin đa tạ.  Long VIETNAMESE AMERICAN VOTERS FOUNDATION 1529 W. Balboa Blvd. #A, Newport Beach, CA 92663, California ID #1421214                                         PRESS RELEASE FOR IMMEDIATE RELEASEContinue reading “Liên đoàn Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt Yểm Trợ Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Tại Westminster Ngày Hôm Nay”

[PSXH] No Recall – Chống Bãi Nhiệm

Phe Chống Bãi Nhiệm vẫn liên tục gửi ra các Lời Kêu Gọi Chống Bãi Nhiệm cho đến ngày 7 tháng 4, 2020 là ngày Bầu Cử Bãi Nhiệm Fra: Vuong Nguyen <vuongcnguyen532@gmail.com>Date: tir. 7. apr. 2020 kl. 21:43Subject: [PSXH] No recall – Chống Bãi NhiệmTo: <PhungSuXaHoi@googlegroups.com>, kqvn <kqvn@yahoogroups.com> Kính thưa quý Cụ, quý Bác, quý CôContinue reading “[PSXH] No Recall – Chống Bãi Nhiệm”

NV Bùi Phát: Khẩu trang, mì gói, rượu chát miễn phí và tình hình TP Garden Grove mùa đại dịch

Mar 31, 2020 cập nhật lần cuối Mar 31, 2020 Tỷ phú Hoàng Kiều tặng hàng ngàn khẩu trang và mì gói cho người dân Little Saigon GARDEN GROVE, California (NV) – Tỷ phú Hoàng Kiều hợp tác với một số dân cử ở Little Saigon và thành phố Garden Grove phân phát miễn phí hàng ngàn khẩuContinue reading “NV Bùi Phát: Khẩu trang, mì gói, rượu chát miễn phí và tình hình TP Garden Grove mùa đại dịch”