Website: Vote-No-Recall

Vote No Recall

VOTE NO RECALL

Vote NO Recall On April 7th 2020

ANNOUNCEMENT

RECALL ELECTION: TUESDAY, APRIL 7, 2020

CALL US AT OUR PHONE NUMBER:

(714) 643-2626

Thông Tin về Bầu Cử

1. Thay Đổi Phương Thức Bầu Cử Chống Bãi Nhiệm tại Westminster

2. Cập Nhật Cuộc Vận Động Chống Bãi Nhiệm tại Westminster

Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền – LS Nguyễn Quốc Lân

1. Bài Cậy Đăng Số 21 – CSVN Đẩy Mạnh Nổ Lực Vận Động Bãi Nhiệm – 04/02/2020

2. Bài Cậy Đăng Số 20 – Một Ổ Dịch Thân Cộng Đang Chuẩn Bị Bộc Phát

3. Bài Cậy Đăng Số 19 – Trích Đoạn Một Ổ Dịch Thân Cộng Chuẩn Bị Bộc Phát

4. Lên Tiếng về Phá Hoại Bảng Vận Động Chống Bãi Nhiệm

No Recall Reasons

1. Letter: Reject Lies, Vote No On Recall – 03/30/2020

2. Westminster-United So-Called List of Reasons to Recall – Debunked

3. Nhận Định về Lý Do Bãi Nhiệm

ỦNG HỘ

Các Tổ Chức và Đoàn Thể tại Hoa Kỳ Lên Tiếng Chống Bãi Nhiệm 3 Dân Cử Gốc Việt tại Westminster

 1. Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ – ĐD. Gs Nguyễn Thanh Giàu
 2. Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam – Đại Diện Ô. Nguyễn Trung Châu
 3. Hội Cựu Tù Nhân chính Trị New Orleans/Louisiana  CT. Nguyễn Văn Vui
 4. Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc California – Đại Diện Mai Khuyến
 5. Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam California – Hội trưởng Ông Nguyễn Hữu Cúc
 6. Hội Cựu Tù Nhân Chính trị Việt Nam – New Jersey – Hôi trưởng Nguyễn Tường Thược
 7. Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam
 8. Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH Bắc California – Đại Diện TTK Lê Đình Thọ
 9. Liên Hội Cựu Chiến Sỹ vùng Hoa Thịnh Đốn và các vùng phụ cận – CT Ông Đoàn Hữu Định
 10. Khu Hội Cựu Tù nhân Chính Trị Canada – Chủ Tịch Nguyễn Như Thành
 11. Phong Trào Dân Chủ Việt Nam- ĐD Đại tá Phạm Huy Sảnh /Trung tá Phạm Đình Cung
 12. Hội Hải Quân và Hàng Hải VNCH Miền Đông – Hội trưởng Nguyễn Văn Thành
 13. Hội Cựu SVSQ/Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam/Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận -Hội Trưởng- Võ Nhẫn K20. 
 14. Gia Đình Mũ Đỏ -Hoa Thình Đốn
 15. Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại – Đại Diện Nguyễn Huy
 16. Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại – HT/ Thích Thông Tánh-B/S Võ Đình Hữu, Nhân Sĩ/ Phạm Trần Anh
 17. Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam – Nguyễn Trung Cao- Đỗ Ngọc- Cao Gia
 18. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ – CT. Ông Nguyễn Văn Tánh, Gs. Phan Thông Hưng & Ô. Lưu Văn Tươi mart H
 19. Cộng Đồng Việt Nam Nam California – Chủ TịchCô Erlinda Dương
 20. Vietnamese Community In Australia-Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu- ĐD.Ông Nguyễn Văn Bon
 21. Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Thuần Túy – Chủ Tịch Lý Hiền Tài (Cựu Dân Biểu VNCH)
 22. Đảng Dân Tộc Việt Nam – Đại Diện Đại Tá Nguyễn Văn Sĩ
 23. Câu Lạc Bộ Truyền Thông Báo Chí Bắc California – Ô. Nghê Lữ / Ô. Huỳnh Lương Thiện
 24. Phong Trào Chống Trung Cộng Bành Trướng-Ô/ Nguyễn Kiện
 25. Câu Lạc Bộ Trần Nhân Tông-Ô/Bảo Lâm
 26. Khu Bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng Nam California
 27. Đoàn Thanh Sinh Phó Đức Chính
 28. Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới
 29. Viện Nghiên cứu Võ Học Global
 30. Hội Không Quân Vùng HTĐ-VIRGINIA & MARYLAND
 31. Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH-HTĐ
 32. Hội Cựu SV Sĩ Quan Võ Bị QG Việt Nam Vùng HTĐ
 33. Hội Lục Chiến HTĐ- Ông Lê Đình Đơn
 34. Hội Biệt Động Quân HTĐ 
 35. Hội Nhảy Dù HTĐ
 36. Hội Pháo Binh HTĐ-Ông Lê Minh Thiệp
 37. Hội Hải Quân và Hàng Hải Miền Đông HK
 38. Hội Yên Thế – Virginia
 39. Hội Truyền Tin
 40. Hội Thân Hữu Saigon Gia Định – Bà Đoàn Hải Yến sdprior
 41. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Orlando-Thay Mặt Khu Hội Ô/Trương Minh Rạng
 42. Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh VNCH- Cao Xuân Thức- Trần Ngọc Thiệu-Phùng Minh Tiến, Trần Q. Hùng Nguyễn X. Kế
 43. Hội Sử Học Việt Nam- Trúc Lâm Yên Tự

NHÂN SĨ / CÁ NHÂN

 1. Phạm Gia Cổn, Bác Sĩ Y Khoa 
 2. Võ Hương An, Nhà Biên Khảo 
 3. Huy Phương, Nhà Văn 
 4. Trần Duy Đức, Nhạc Sĩ
 5. Phan Nhật Nam, Nhà Văn 
 6. Phạm Trần Anh, Nhà Biên Khảo
 7. David Võ, Nhà Báo
 8. Vi Anh, Nhà Bình Luận * Võ Văn Bằng, Cựu Nghị Viên 
 9. Kỹ Sư Tony Bùi
 10. Hồ Đắc Huân, Thiếu Tá QL VNCH
 11. Võ Ý, Trung Tá QL VNCH
 12. Đỗ Kim Bảng, Nhạc Sĩ
 13. Bs. Đỗ Văn Hội -Nguyên Chủ Tịch Hđch Cđngqg Liên Bang Hoa Kỳ
 14. Cựu Trung Tá Nhảy Dù- Phạm Đình Cung
 15. Ông Đặng Bảo – Ca
 16. Nhà Văn Chu Tất Tiến –  Ca
 17. Nhà Báo Tuyết Mai – Virginia
 18. Nhà Văn, Cựu Giáo Chức –Chu Tất Tiến
 19. Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa
 20. Ông Lý Văn Phước, Cựu Chủ Tịch Cđ Htđ, Md&V
 21. Ông Đinh Hùng Cường, Cựu Chủ Tịch Cđ Htđ, Md&Va
 22. Ông Lý Hiền Tài, Chủ Tịch Liên Minh Dân Chủ Vn Thuần Túy Miền Đông Bắc Hk
 23. Ông David Võ, Chủ Nhiệm Viêt My Magazine & Television
 24. Grand Master Đặng Thông Phong
 25. Nhà Văn Chu Tất Tiến
 26. Nhà Báo Tôn Nữ Hoàng Hoa
 27. Luật Sư Nguyễn Quốc Lân
 28. Luật Sư Trần Thái Văn
 29. Dân Biểu Tyler Diệp  
 30. Nhà Giáo Trần Thị Đào
 31. Lý Hiền Tài (Cựu Dân Biểu Vnch), Chủ Tịch
 32. Bà Nancy Nguyễn (Phó Ct Lmdcvntt)
 33. Ông Nguyễn Kim Tước, (Trưởng Ub Cố Vấn Lmdcvntt)
 34. Ông Huỳnh Ngoc Tình (Trưởng Ub Giám Sát)
 35. Bà Lê Minh Hà (Tổng Thư Ký)
 36. Ông Nguyễn Nhật Nam (Chủ Tịch Lmdcvntt Virginia)
 37. Ông Ngô Bá Trịnh (Chủ Tịch Lmdcvntt North Carolina)
 38. BS. Trần Văn Cảo
 39. Đại Đạo Thanh Niên Hội
 40. Ông Phạm Bá Cát
 41. Ông Vũ Văn Bình
 42. Ông Trần Quang Tuyến
 43. Ông Trần Khắc Huyên
 44. Ông Nguyễn Văn Liêm
 45. Ông Nguyễn Văn Chuyên
 46. GS. Lê Tinh Thông

        TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ

 1. Phóng Viên Tuyết Mai
 2. Phóng Viên Nghê Lữ
 3. Nam Quang-trust Media Network
 4. TNP Channel- Trần Nhật Phong
 5. Việt Mỹ Magazine & Television- David Vo
 6. Facebook Ky Ngo ( Partial List )
 7. Facebook & Youtube Channel – Mã Tiểu Linh-
 8. Quang Việt- Publisher
 9. Xướng Ngôn Viên A. Dũng

VIDEOS

Bầu Cử Bãi Nhiệm tại Thành Phố Westminster April 7th, 2020: https://youtu.be/ASvx6OQZAgk

Hội Luân với Kỳ Anh về Chống Bãi Nhiệm – 29-03-2020: https://youtu.be/trU6–wDRZA

Thông tin về Bầu Cử Chống Bãi Nhiệm – Người Dân Muốn Biết – 26-03-2020

Thông tin về Bầu Cử Chống Bãi Nhiệm – Người Dân Muốn Biết – 25-03-2020

Hội Luận với Huỳnh Lương Thiện về Chống Bãi Nhiệm

DIỄN ĐÀN DÂN CỬ

Hội Luận Bầu Cử Chống Bãi Nhiệm 13/03/2020

Những Phát Biểu Của Thành Viên Phái Đoàn Nam Cali Trong Ngày 7 Tháng 3 Năm 2020 Tại San Jose

Phát Biểu Mạnh Mẽ Của Cử Tọa Tham Dự Ngày 7-3-2020 Tại San Jose

Hỏi Đáp Với Phái Đoàn Nam Cali Vì Sao Recall các Dân Cử

Bãi Nhiệm Các Dân Cử Ở Nam Cali-PV LS Nguyễn Quốc Lân

Lễ Thượng Kỳ Đầu Tháng Ở San Jose Với Sự Tham Dự Của Các Dân Cử Westminster

SUPPORT

Please go to this link to support Tri Ta for Mayor.

https://secure.anedot.com/tri-ta-for-mayor/donate

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: