Tranh Cãi Kịch Liệt giữa Ô. Ng.T. Lạc và Ô. Ng.H. Phúc

Ô. Nguyễn Tấn Lạc vs. Nguyễn Hồng Phúc: Tranh cãi kịch liệt – Hoàng Duy Hùng hay Cù Huy Hà Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: