Nhóm Westminster-united công bố đã nộp đủ chữ ký xin bãi nhiệm 3 dân cử

Westminster United lấy được hơn 11,000 chữ ký vụ bãi nhiệm 3 dân cử Thành Phố Westminster Nhóm Westminster United lấy được hơn 11,000 chữ ký vụ bãi nhiệm 3 dân cử Thành Phố Westminster Ông David Johnson, bên phải, đang phát biểu trong cuộc họp báo về vụ bãi nhiệm ba dân cử WestminsterContinue reading “Nhóm Westminster-united công bố đã nộp đủ chữ ký xin bãi nhiệm 3 dân cử”