Nhóm Westminster-united công bố đã nộp đủ chữ ký xin bãi nhiệm 3 dân cử

Westminster United lấy được hơn 11,000 chữ ký vụ bãi nhiệm 3 dân cử Thành Phố Westminster Nhóm Westminster United lấy được hơn 11,000 chữ ký vụ bãi nhiệm 3 dân cử Thành Phố Westminster Ông David Johnson, bên phải, đang phát biểu trong cuộc họp báo về vụ bãi nhiệm ba dân cử WestminsterContinue reading “Nhóm Westminster-united công bố đã nộp đủ chữ ký xin bãi nhiệm 3 dân cử”

NV Nguyễn Mạnh Chí và Bị Bãi Nhiệm

NV Nguyễn Mạnh Chí: “Chúng tôi phải bỏ ra nhiều thời gian để chống lại việc bãi nhiệm …. Những Lý Do đưa ra để bãi nhiệm là vô lý, vô cớ …” Xin click vào link này để biết thêm chi tiết về bãi nhiệm: https://wordpress.com/block-editor/post/ubdhptshcd.com/763

UB Bãi Nhiệm họp báo công bố kết quả

Nhóm Westminster-United và Nhóm Cư Dân khởi sự Cuộc Vận Động Lấy Chữ Ký Bãi Nhiệm ba vị Dân cử (Tạ Đức Trí, Hồ Kimberly, Nguyễn Mạnh Chí Charlie) đã tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 6:00 chiều ngày 11/11/19 tại Phòng Sinh Hoạt Cao Niên Cộng Đồng, 8200 Westminster Blvd, TP WestmisnterContinue reading “UB Bãi Nhiệm họp báo công bố kết quả”