UpRisingWavesFilm LLC, do Alan Vo, Ta Tri, Doan Quê Anh, Kieu Chinh lập

Hồ sơ thành lập C.ty UpRisingWavesFilm LLC của Alan Vo Ford, Ta Tri, Doan Quê Anh, Kieu Chinh. TB California cấp phép và các link để kiểm chứng

Vì sự yêu cầu của bà Trần Thị Đào cũng như một số đồng hương, tôi xin xác nhận các bằng chứng nói lên quan hệ của Thị Trưởng  Tạ Đức Trí và Phu Nhân là bà Quế Anh và công ty điện ảnh làm phim Con Đường Tơ Lụa:

1.   Cùng với Alan Ford và Kiều Chinh, là Đồng Sáng Lập Viên và trong Hội Đồng Quản Trí của Công Ty Điện Ảnh UpRising Wave Films và đăng ký với tiểu bang California vào tháng 12, 2017.

2.   UpRisingWavesFilm.com do ông Alan Ford đăng ký với Internet Provider Godaddy vào tháng 3, năm 2018.

3.   Hợp Đồng làm phim lớn nhất lich sử VN được ông Alan Ford tuyên bố trong buổi Tiệc Gây Quỹ của Thị Trưởng Tạ Đức Trí tại nhà hàng Ngọc Sương (xem video đính kèm).

4.   Trang mạng củ UpRisingWavesFilm.com cũng xác nhận dự án Phim The Silk Road $40 triệu Dollars.

Ngoài ra, cũng xin gửi hình ảnh tài liệu cho thấy FaceBook và chính miệng Ngô Thanh Vân xác nhận phim Hai Phượng không thể thành công nếu không có sự hỗ trợ tích cực của Bộ Công An và Cục Điện Ảnh VC, từ công đoạn kịch bản đến công đoạn giàn dựng. ( https://youtu.be/ob0mdYwyZGM?t=124 )

Trí Tạ có liên quan gì về các chương trình làm phim The Silk Road lên đến $40 triệu Đô: 
1.   Hợp đồng làm phim giữa Trí Tạ, phu nhân Quế Anh, Kiều Chinh, Alan Vo Ford có thật không? THẬT 100%·      

Bằng chứng 1: Chính Alan Ford xác nhận điều này trước sự hiện diện của Trí Tạ và Kiểu Chinh trong trong  Tiệc Gây Quỹ Tranh Cử của Trí Tạ tại Nhà Hàng Ngọc Sương.  “Bốn người chúng tôi sẽ làm phim vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam”:
https://www.facebook.com/nhocgp9/videos/pcb.1392960534185106/1392897590858067/?type=3&theater

Bằng chứng 2: Lấy từ website của UprisingWavesFilm.com (do Alan Ford ghi danh với Internet Provider Godaddy vào tháng 2 năm 2018), cho thấy công ty Uprising Waves Film có dự án The Silk Road “Aiming for a budget of at least $40 million, The Silk Road Project will…” (Dự phóng một ngân sách ít nhất  là trên $40 triệu dollars, dự án Con Đường Tơ Lụa sẽ…”\

Với ngân quỹ ít nhất là 40 triệu Dolars, Phim Con Đường Tơ Lụa sẽ hứa hẹn là một bộ phim hay, hấp dẫn…

… Với chú trọng vào những thị trường phim lớn như Hoa Kỳ, Việt Nam, Trung Cộng, và Ấn Độ.

Ngân quỹ của phim sẽ khoảng $40 triệu Dollars.  Chúng tôi đang liên lạc với nhiều nhà đầu tư lớn và nhiều phim trường chính để tìm ngân quỹ cho phim này…      

o  https://businesssearch.sos.ca.
gov/Document/RetrievePDF?Id=201801210512-23496297


Với ngân quỹ ít nhất là 40 triệu Dolars, Phim Con Đường Tơ Lụa sẽ hứa hẹn là một bộ phim hay, hấp dẫn……

Với chú trọng vào những thị trường phim lớn như Hoa Kỳ, Việt Nam, Trung Cộng, và Ấn Độ.Ngân quỹ của phim sẽ khoảng $40 triệu Dollars.  Chúng tôi đang liên lạc với nhiều nhà đầu tư lớn và nhiều phim trường chính để tìm ngân quỹ cho phim này… ·   
   
Bằng chứng 3: Công Ty Uprising Waves Film là do Alan Ford, Trí Tạ, Quế Anh, và Kiều Chính sáng lập và đăng ký với tiểu bang California vào tháng 12 năm 2018.
 o  https://businesssearch.sos.ca.gov/Document/RetrievePDF?Id=201801210512-24613191o  https://businesssearch.sos.ca.gov/Document/RetrievePDF?Id=201801210512-23496297 

2.   Ai là người đã register domain UprisingWavesFilm.com, hay có người mạo nhận? Trả Lời: Alan Ford là người đăng ký vào tháng 3, 2018. https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=uprisingwavesfilm.com  
3.   Phim Hai Phượng làm lợi cho Công An VC thật không hay là Fake News? THẬT 100%, Không THẬT, sao lại có bàn tay nhuốm máu của Bộ Công An từ phân đoạn Kịch Bản đến công đoạn dàn dựng. (xem video sau ở phút 2:04 giây, chính miệng Ngô Thanh Vân xác nhận trong video dưới đây: https://youtu.be/ob0mdYwyZGM?t=124
Ngày 17 tháng Hai, Ngô Thanh Vân xác nhận trên trang FaceBook của cô: Bộ Công An đã tích cực hỗ trợ từ công đoạn kịch bản đến giàn dựng.              

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: