Sự thành lập Cty UPRISING WAVES FILM LLC

Trí Tạ, Quế Anh, Kiều Chinh, Alan Vo Ford thành lập Cty UPRISING WAVES FILM LLC.

Nhận định và đề nghị của Ô. Nguyễn Tấn Lạc về quyết định đưa ra Nghị Quyết tuyên dương Ngô Thanh Vân của TT Tạ Đức Trí, NV Kimberly Hồ, NV Nguyễn Mạnh Chí khi bị TT Trí báo cho biết hết giờ phát biểu trong buổi họp của HD Thành Phố Westminster vào ngày 7 tháng 3 năm 2019: ” Quí vị hãy nghĩ cho kỹ và hành động cho đúng” .

Trả lời cuộc phòng vấn của Nửa Vòng Trái Đất TV sau khi ông Nguyễn Tấn Lạc cũng nhắc lại câu nói này trong video clip trên và còn nhấn mạnh rằng: “Quý vị dân cử của TP Westminter sẽ phải đối diện với hậu qủa của quyết định của mình trong các cuộc bầu cử sắp tới”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: