Thư Đề Nghị và Thư Theo Dõi Nhóm Bị Đề Nghị Bãi Nhiện

Kính gửi:   – Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Kimberly Hồ và Nguyển Mạnh Chí
Charlie,
– LS Nguyễn Quốc Lân, LS Trần Thái Văn, và những người quan trọng liên
hệ.                      

Tham chiếu: 1.- TCBC ngày 16 tháng 9, 2010 của Uỷ Ban ĐH-ĐH và PTSHCĐ.
2.- Văn Thư Về Đề Nghị Tiếp Xúc với qúi vị đề ngày 29/9/19.

Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Little Sàigòn, đang ở trong một cuộc tranh chấp, một cuộc khủng hoảng trầm trọng về sự đoàn kết cộng đồng. Sự tranh chấp này đã tạo ra tình trạng phân hóa, chia rẽ, rất nặng nề mà hậu qủa đối với Tập Thể Người Mỹ gốc Việt thật là tai hại, và phí phạm hàng trăm ngàn đô la tiền thuế của cư dân TP Westminster nếu chúng ta không khéo giải quyết một cách êm đẹp.

Uỷ Ban ĐH-ĐH và PTSHCĐ đã gửi ra một Thông Báo Báo Chí để trình bày rõ cuộc khủng hoảng và tranh chấp này vào ngày 16 tháng 9, 2019 cho đồng hương đồng bào mọi giới được rõ.  Ngày 30 tháng 9, 2019, Uỷ Ban đã chính thức gửi đến quý vị Văn Thư Đề Nghị Một Cuộc Tiếp Xúc để Uỷ Ban được nghe quý vị trình bày về những sự việc liên quan đến cuộc khủng hoảng này. Uỷ Ban mong muốn được đóng vai trò trung gian điều giải (mediator) một cách công minh và khách quan để giúp cộng đồng chúng ta giải quyết sự tranh chấp gay cấn, quyết liệt này một cách tốt đẹp.

Đã hai tuần lễ qua, Uỷ Ban chúng tôi chưa nhận được sự đáp ứng gì từ phía quý vị.  Uỷ Ban xin gửi đến quý vị Thư Theo Dõi này để nhắc nhở quý vị về Đề Nghị của chúng tôi. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự đáp ứng có tính cách tích cực và xây dựng của quý vị ngõ hầu chúng ta cùng nhau giải quyết cuộc khủng hoàng này trong tốt đẹp, không gây tổn hại cho cộng đồng, cho thành phố, cho cư dân tạo ra được không khí, sinh hoạt ổn định, lành mạnh, hài hòa.

Ủy Ban tin rằng “cả hai phía đều muốn chấm dứt cuộc tranh chấp này để tránh những hậu qủa tai hại cho mình, và cho toàn thể cộng đồng”, cho thành phố và cư dân. Trong tinh thần này,Ủy Ban sẵn sàng lắng nghe sự việc, quan điểm, thiện chí, ý muốn, sự tương nhượng … và giải pháp đề nghị của mỗi bên.  Đây là một “thử thách lớn lao” và cũng là “cơ hội hiếm có” để thực sự giải quyết “vấn nạn phân hóa và chia rẽ cộng đồng”.

Một lần nữa, Uỷ Ban hy vọng rằng Hồn Thiêng Sông Núi, Quốc Tổ và Thượng Đế – Phật – Trời … soi sáng và phù hộ để chúng ta có đủ khôn ngoan – sáng suốt, hành động hợp tình hợp lý, giải quyết cuộc khủng hoảng này, làm một tấm gương sáng.

Ngày 13 tháng 10, năm 2019

TM Ủy Ban ĐH-PTSHCĐ
Nguyễn Tấn Lạc, ĐHV Tổng Quát, 657-296-9601
Hồ Hữu Vinh, PT ĐHV, Nội Vụ, Đặc Trách Mạng Xã Hội, 657-296-7848.  

Kính gửi:    – Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Kimberly Hồ và Nguyển Mạnh Chí
Charlie,
– LS Nguyễn Quốc Lân, LS Trần Thái Văn, và những người quan trọng liên
hệ.

Tham chiếu: TCBC ngày 16 tháng 9, 2010 của Uỷ Ban ĐH-ĐH và PTSHCĐ.

Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Little Sàigòn, Quận Cam đang ở trong một cuộc tranh chấp rất gay gắt, một cuộc khủng hoảng trầm trọng về sự đoàn kết cộng đồng. Sự tranh chấp này đang tạo ra tình trạng phân hóa, chia rẽ, đấu đá rất nặng nề mà hậu qủa thật là khó lường nếu chúng ta không khéo giải quyết một cách êm đẹp trong thời gian trước mặt.

Bằng văn thư này, Uỷ Ban ĐH-ĐH và PTSHCĐ chính thức gửi đến quý vị đề nghị nên có một cuộc tiếp xúc với quý vị để Uỷ Ban được nghe quý vị trình bày một cách trung thực về những sự việc liên quan đến cuộc khủng hoảng này. Uỷ Ban mong muốn được đóng vai trò trung gian điều giải (mediator) một cách công minh và khách quan để giúp cộng đồng chúng ta từng bước xuống thang, giải quyết cuộc tranh chấp quyết liệt này. Uỷ Ban mong muốn làm trung gian và sẽ tìm giải pháp dung hòa để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Sau đây là một số điểm mà Uỷ Ban mong muốn đưọc quý vị thẳng thắn chia sẻ, cho biết: 

A.- Về Cuộc Lấy Chữ Ký Bãi Nhiệm đối với 3 vị dân cử Trí – Kimberly – Chí tại TP Westminster.

1.- Kiểm điểm lại những việc làm, quý vị có có nghĩ rằng Thị Trưởng Trí thiếu khả năng làm việc, lãnh đạo; thành phố Westminster đã bị mang tiếng là lạm dụng quyền lực, quản trị một cách độc tài, lạm dụng cảnh sát…?  Thị Trưởng Trí đã đạt được những thành tích gì cho thanh phố Westminster, xin kể ra 3 thành tích lớn nhất?  

2.- Liên hệ giữa những việc làm trong vai trò lãnh đạo và quản trị thành phố với cuộc Lấy Chữ Ký Bãi Nhiệm, quý vị thấy những lý do nào là chính đáng nhất trong hơn 20 lý do đã được nêu ra bởi Nhóm muốn Bãi Nhiệm? Xin kể ra 5 lý do chính.

3.- Quý vị có đồng ý rằng 5 lý do dưới đây là chính đáng nhất để bị bãi nhiệm? Nếu không, thì tại sao? Xin giải thích và viện dẫn các chứng minh:

a.- Lạm dụng quyền hành (khéo léo) trong việc đề cử người thân vào các Uỷ Ban của thành phố, lạm dụng cảnh sát hay nhân viên của thành phố để gây khó khăn cho các doanh gia hay đối thủ chính trị hoặc giúp đỡ, tạo sự thuận lợi cho doanh nhân thân hữu?

b.- Để có lợi cho mình và việc làm ăn của gia đình, Thị Trưởng Trí đã lạm dụng quyền hành – dùng tên các nghị viên mà chưa có đồng thuận khi đưa ra Nghị Quyết Tuyên Dương Diễn Viên Ngô Thanh Vân, gián tiếp tuyên truyền – làm lợi cho công an Cộng Sản VN.

c.- Không chấp nhận Bộ nguyên tắc Đạo Đức Làm Việc Mạnh Mẽ (a strong Code of Conduct) cho Thành Phố để ngăn ngừa sự lạm dụng nguồn tài lực công, vi phạm đạo đức làm việc và áp dụng nguyên tắc phải có đa số (3) người để đưa 1 đề mục vào nghị trình thảo luận, hạn chế hay gây khó khăn cho dân cử khác phục vụ cử tri và thành phố.

d.- Thị Trưởng Trí không có khả năng lãnh đạo/quản trị hữu hiệu khiến thành phố tốn nhiều tiền thuế của người dân vào việc giải quyết những vụ thưa kiện, khiếu nại, mà vẫn không sửa chữa được sai lầm và để các sai xót tái diễn. – làm mất niềm tin của quần chúng.

e.- Vụ Nghi Quyết Lên Án Những Người dám xúi dục gây xáo trộn, phê bình Hội Đồng Thành Phố, hợp tác và làm lợi cho Cộng Sản thi hành Nghị Quyết 36 của CSVN – gây ra không khí hoang mang, bất ổn chính trị trong thành phố, bất bình trong dư luận, bịt miệng quần chúng, vi phạm quyền tự do phát biểu của người dân, vị phạm hiến pháp.

4.- Nếu Cuộc Bãi Nhiệm này tiếp tục diễn ra với kết qủa là cả ba vị dân cử Trí-Kimberly-Chí bị bãi nhiệm, quý vị có nghĩ rằng uy tín của cộng đồng Ngưởi Mỹ gốcViệt, của các vị dân cử hiện tại sẽ bị suy giảm trầm trọng, và tương lai của các vi dân cử cũ cũng như mới sẽ rất u ám và vô cùng khó khăn. Chúng ta có nên để cho việc này xảy ra không?

5.- Để chấm dứt cuộc Vận Động Bải Nhiệm, quý vị có thể làm được “những gì” chính đáng nhất để Nhóm Vận Động Bãi Nhiệm chấm dứt cuộc vận động hay cử tri không bỏ phi? Xin liên hệ đến 5 lý do nêu trên nếu có thể. Nếu có thể hành động lại từ đầu, thì qúy vị sẽ làm gì?

B.- Về Sự Phân Hóa-Chia Rẽ Cộng Đồng và Hai Cuộc Diễn Hành Tết 2020

1.- Quý vị có nghĩ rằng, quyết định của TP Westminster cho BTC Diễn Hành Tết 2020 do ông Nguyễn Duy, Nguyễn Võ Khôi và Phan Văn Chính tổ chức thay vì cho BTC của ông CT Cộng Đồng Bùi Phát phụ trách là sẽ có hai cuộc Diễn Hành Tết 2020? Nên có 2 cuộc Diễn Hành Tết 2020 không?

2.- Quý vị có nghĩ rằng với hai cuộc Diễn Hành Tết 2020 xảy ra cùng một ngày một giờ tại TP Westminster và Garden Grove sẽ tạo ra tình trạng khó khăn/thiệt hại nặng nề, rạn nứt, chia rẽ, mất đoàn kết cho hai thành phố, cho toàn thể cộng đồng và tập thể Người Việt Tỵ Nạn?

3.- Nếu có cơ hội để kết hợp hoặc sắp xếp để chỉ còn một Cuộc Diễn Hành Tết 2020, quý vị có sẵn sàng thực hiện không? 

Tình hình tranh chấp giữa hai phe phái và sự mâu thuẫn giữa hai bên – cộng đồng và dân cử Mỹ-Việt đã đi đến chỗ rất căng thẳng, quyết liệt. Tuy nhiên, nếu “thực sự” hai bên vẫn có ý định giải quyết vấn nạn này thì vẫn có thể có cơ hội.  

Ủy Ban tin rằng “cả hai phía đều muốn chấm dứt cuộc tranh chấp này để tránh những hậu qủa tai hại cho mình, cho cả 2 bên và cho toàn thể cộng đồng”. Trong tinh thần này, Ủy Ban xin thẳng thắn gửi đến qúy vị đề nghị này.Ủy Ban sẵn sàng lắng nghe sự việc, quan điểm, thiện chí, ý muốn, sự tương nhượng … và giải pháp đề nghị của mỗi bên.  Đây là một “thử thách lớn lao” và cũng là “cơ hội hiếm có” để cả hai phiá thực sự giải quyết “vấn nạn phân hóa và chia rẽ cộng đồng” đã kéo dài qúa lâu và “di hại” biết bao nhiêu trong suốt mấy thập niên qua.  

Uỷ Ban hy vọng rằng Hồn Thiêng Sông Núi, Quốc Tổ và Thượng Đế – Phật – Trời … soi sáng và phù hộ để con cháu Rồng Tiên chúng ta có đủ khôn ngoan – sáng suốt, hành động hợp tình hợp lý giải quyết cuộc khủng hoảng này, tạo thành tích và làm rạng danh nòi giống.

Ngày 29 tháng 9, năm 2019  
TM Ủy Ban ĐH-PTSHCĐ 
Nguyễn Tấn Lạc, ĐHV Tổng Quát, 657-296-9601  
Hồ Hữu Vinh, PT ĐHV, Nội Vụ, Đặc Trách Mạng Xã Hội, 657-296-7848.   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: