NV Phát Bùi đụng LS Nguyễn Q. Lân: Bãi nhiệm hay chống bãi nhiệm

GHẾ NÓNG – NV Phát Bùi đụng LS Nguyễn Q. Lân: Bãi nhiệm hay chống bãi nhiệm
Trả lời thắc mắc từ khán giả và những câu hỏi còn bỏ ngỏ…
GHẾ NÓNG: NV Phát Bùi Đụng LS Nguyễn Q Lân – Bãi Nhiệm hay Chống Bãi Nhiệm?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: