Hội Đồng Tham Vấn Cộng Đồng mời dự Ra Mắt

Tr Hội Đồng Tham Vấn Cộng Đồng mời đồng hương đến dự buổi ra mắt Hoàng Mai Đạt, bên trái, đang lắng nghe lời trình bày của Giám Mục Trần Thanh Vân, thứ nhì từ bên phải, tại tòa soạn Nhật Báo Viễn Đông trưa thứ Năm. Cùng đến với Giám Mục, từ bên phải,Continue reading “Hội Đồng Tham Vấn Cộng Đồng mời dự Ra Mắt”