Thư gửi Nhóm Muốn Bãi Nhiệm 3 Dân Cử của TP Westminster

Kính gửi:                    
– Nhóm Cử Tri Muốn Bãi Nhiệm TT Trí, NV Kimberly và Charlie Chí,
– Westminster-United Group, và những người quan trọng liên hệ.

Tham chiếu: TCBC ngày 16 tháng 9, 2010 của Uỷ Ban ĐH-ĐH và PTSHCĐ.

Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Little Sàigòn, Quận Cam đang ở trong một cuộc tranh chấp rất gay gắt, một cuộc khủng hoảng trầm trọng về sự đoàn kết cộng đồng. Sự tranh chấp này đang tạo ra tình trạng phân hóa, chia rẽ, đấu đá rất nặng nề mà hậu qủa thật là khôn lường nếu chúng ta không khéo giải quyết một cách êm đẹp trong thời gian trước mặt.

Bằng văn thư này, Uỷ Ban ĐH-ĐH và PTSHCĐ xin chính thức gửi đến quý vị lời đề nghị nên có một cuộc tiếp xúc với quý vị để Uỷ Ban được nghe quý vị trình bày một cách trung thực về những sự việc liên quan đến cuộc khủng hoảng này. Uỷ Ban mong muốn được đóng vai trò trung gian điều giải (mediator) một cách công minh và khách quan để giúp cộng đồng chúng ta từng bước xuống thang và giải quyết sự tranh chấp đang ở trong giai đoạn gay cấn, quyết liệt. Uỷ Ban chấp nhận làm trung gian và sẽ tìm giải pháp dung hòa để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Sau đây là một số điểm mà Uỷ Ban mong muốn đưọc quý vị thẳng thắn chia sẻ, cho biết:

A.- Về Cuộc Lấy Chữ Ký Bãi Nhiệm đối với 3 vị dân cử Trí-Kimberly-Chí tại TP Westminster.

1.- Kiểm điểm những việc làm của Hội Đồng TP Westminster, quý vị có có nghĩ rằng TT Trí, NV Charlie Chí, và Kimberly thiếu khả năng lãnh đạo, và quản trị? Thành phố Westminster bị mang tiếng là lạm dụng quyền lực, quản trị một cách độc tài, lạm dụng cảnh sát…?  Thị Trưởng Trí đã đạt được những thành tích gì cho thanh phố Westminster, xin kể ra 3 thành tích lớn nhất?  
2.- Liên hệ giữa những việc làm trong vai trò lãnh đạo và quản trị thành phố, quý vị thấy những lý do nào là chính đáng nhất trong hơn 20 lý do đã được nêu ra bởi Nhóm xin Bãi Nhiệm? Xin kể ra 5 lý do chính.

3.- Quý vị có đồng ý rằng 5 lý do dưới đây là chính đáng nhất để xin Bãi Nhiệm? Nếu không thì tại sao? Những lý do khác?  Xin giải thích và chứng minh:

a.- Lạm dụng quyền hành (khéo léo) trong việc đề cử người thân vào các Uỷ Ban của thành phố, lạm dụng cảnh sát hay nhân viên của thành phố để gây khó khăn cho các doanh gia hay đối thủ chính trị hoặc giúp đỡ, tạo sự thuận lợi cho doanh nhân thân hữu?

b.- Để có lợi cho mình và việc làm ăn của gia đình, Thị Trưởng Trí đã lạm dụng quyền hành – dùng tên các nghị viên mà chưa có đồng thuận khi đưa ra Nghị Quyết Tuyên Dương Diễn Viên Ngô Thanh Vân, gián tiếp tuyên truyền – làm lợi cho công an Cộng Sản VN.

c.- Không chấp nhận Bộ nguyên tắc Đạo Đức Làm Việc Mạnh Mẽ (a strong Code of Conduct) cho Thành Phố để ngăn ngừa sự lạm dụng nguồn tài lực công, vi phạm đạo đức làm việc và áp dụng nguyên tắc phải có đa số (3) người để đưa 1 đề mục vào nghị trình thảo luận, hạn chế hay gây khó khăn cho dân cử khác phục vụ cử tri và thành phố.

d.- Thị Trưởng Trí không có khả năng lãnh đạo/quản trị hữu hiệu khiến thành phố tốn nhiều tiền thuế của người dân vào việc giải quyết những vụ thưa kiện, khiếu nại, mà vẫn không sửa chữa được sai lầm và để các sai xót tái diễn. – làm mất niềm tin của quần chúng.

e.- Vụ Nghi Quyết Lên Án Những Người dám xúi dục gây xáo trộn, phê bình Hội Đồng Thành Phố, hợp tác và làm lợi cho Cộng Sản thi hành Nghị Quyết 36 của CSVN – gây ra không khí hoang mang, bất ổn chính trị trong thành phố, bất bình trong dư luận, bịt miệng quần chúng, vi phạm quyền tự do phát biểu của người dân, vị phạm hiến pháp.

4.- Nếu Cuộc Bãi Nhiệm này tiếp tục diễn ra với kết qủa là cả ba vị dân cử Trí-Kimberly-Chí bị bãi nhiệm, quý vị có nghĩ rằng uy tín của tập thể Người Việt Tỵ Nạn, của cộng đồng Ngưởi Mỹ gốc Việt, của các vị dân cử hiện tại sẽ bị suy giảm trầm trọng, tương lai của các vi dân cử cũ cũng như mới sẽ rất u ám và vô cùng khó khăn. Chúng ta có nên để cho việc này xảy ra không?

5.- Để chấm dứt cuộc Vận Động Bãi Nhiệm, quý vị muốn nhóm dân cử bị yêucầu “Bãi Nhiệm” làm tối thiểu “những gì” để quý vị chấm dứt cuộc vận động này? Xin liên hệ đến 5 lý do nêu trên nếu có thể. Nếu có thể làm lại từ đầu, qúy vị sẽ làm gì trước khi khởi sự tiến trình bãi nhiệm?

B.- Về Sự Phân Hóa-Chia Rẽ Cộng Đồng và Hai Cuộc Diễn Hành Tết 2020

1.- Quý vị có nghĩ rằng, quyết định của TP Westminster cho BTC Diễn Hành Tết 2020 do ông Nguyễn Duy, Nguyễn Võ Khôi và Phan Văn Chính tổ chức thay vì cho BTC của ông CT Cộng Đồng Bùi Phát phụ trách là sẽ có hai cuộc Diễn Hành Tết 2020? Nên có 2 cuộc Diễn Hành Tết 2020 không?

2.- Quý vị có nghĩ rằng với hai cuộc Diễn Hành Tết 2020 xảy ra cùng một ngày một giờ tại TP Westminster và Garden Grove sẽ tạo ra tình trạng khó khăn/thiệt hại nặng nề, rạn nứt, chia rẽ, mất đoàn kết cho hai thành phố, cho toàn thể cộng đồng và tập thể Người Việt Tỵ Nạn?

3.- Nếu có cơ hội để kết hợp hoặc sắp xếp để chỉ còn một Cuộc Diễn Hành Tết 2020, quý vị có sẵn sàng giúp giải quyết không?

Tình hình tranh chấp giữa hai phe phái và sự mâu thuẫn giữa hai bên – cộng đồng và dân cử Mỹ-Việt đã đi đến chỗ rất căng thẳng, quyết liệt. Tuy nhiên, nếu “thực sự” hai bên vẫn có ý định giải quyết vấn nạn này thì vẫn có thể có cơ hội.  

Ủy Ban tin rằng “cả hai phía đều muốn chấm dứt cuộc tranh chấp này để tránh những hậu qủa tai hại cho mình, cho cả 2 bên và cho toàn thể cộng đồng”. Trong tinh thần này, Ủy Ban xin thẳng thắn gửi đến qúy vị đề nghị này.Ủy Ban sẵn sàng lắng nghe sự việc, quan điểm, thiện chí, ý muốn, sự tương nhượng … và giải pháp đề nghị của mỗi bên.  Đây là một “thử thách lớn lao” và cũng là “cơ hội hiếm có” để cả hai phiá thực sự giải quyết “vấn nạn phân hóa và chia rẽ cộng đồng” đã kéo dài qúa lâu và “di hại” biết bao nhiêu trong suốt mấy thập niên qua.

Một lần nữa, Uỷ Ban hy vọng rằng Hồn Thiêng Sông Núi, Quốc Tổ và Thượng Đế – Phật – Trời … soi sáng và phù hộ để con cháu Rồng Tiên chúng ta có đủ khôn ngoan – sáng suốt, hành động hợp tình hợp lý giải quyết cuộc khủng hoảng này, tạo thành tích và làm rạng danh nòi giống.

Ngày 29 tháng 9, năm 2019

TM Ủy Ban ĐH-PTSHCĐ
Nguyễn Tấn Lạc, ĐHV Tổng Quát, 657-296-9601
Hồ Hữu Vinh, PT ĐHV, Nội Vụ, Đặc Trách Mạng Xã Hội, 657-296-7848.

Respectfully to:          
– Proponents Group to Recall Trí Tạ, Kimberly Ho, and Chí Charlie Nguyen
– Westminster-United Group, and whom It may concern.

Ref: Press Release on Sep 16, 2019of the Committee to Moderate, Coordinate and Develop Community Activities.

The Vietnamese American community in Little Saigon, Orange County is now in a severe dispute, a serious division crisis. This problem is creating a divided and struggled community so intense that could cause tremendous consequences.

The Committee to Moderate, Coordinate and Develop Community Activities (CMCDA) officially sends this letter to you requesting a meeting so that we can listen and learn about the truth of this crisis. We really hope to play a role as a mediator to help our community gradually decreasing the tense and solve the severe dispute. Our Committee shall seek a best and reconciling solution for this crisis.

The followings are a few main points that we would like to hear, to share from you:

A.- The Recall of Ta Tri, Kimberly Ho and Chi Charlie Nguyen of Westminster City.

1.- Reviewing the Westminster City Council performance, do you believe that Mayor Trí, Kimberlo, Charlie Chi are lack of leadership and management skills, the city has been blamed of power abuse, management in a dictatorship manner, abusing police forces. Did Tri have any big achievements, Please list at least 3 big ones?
2.- Regarding the relationship between the leadership and the city management, did you agree that more than 20 reasons cited by the Proponent Group are adequate to Recall ? Please list 5 main reasons.

3.- Do you agree that the most 5 adequate reasons to Recall are the followings; If not, why? What are the other reasons? Please explain and provide evidences.

a.- One reason is the abuse of power wisely by appointing children into City Commission, using police or city staffs to cause difficulty to local businesses, political opponents, giving advantages to friendly businesses.

b.- For inheriting himself and profiting his family’s business, Mayor Tri Ta abused the power of mayor – using the councilmembers’ names without consent on a Solution for the Actress Vân Thanh Ngô which is unrelated or not contributed any thing to the City of Westminster or the United States, indirectly making propaganda for communinist, – benefiting the Vietnamese Communist.

c.- Refusing to adopt a strong Code of Conduct for the city officials to prevent ethical violations (nepotism), abuse of power in the city management of public services. Passing new rule requiring a majority of 3 city councilmembers to put an item on the agenda for discussion, creating the complete power to manipulate the city, silencing other councilmembers from raising voices or servicing the city.

d. -Tri Ta, Kimberly Ho, Charlie Chi Nguyen lack of leadership and mangement skills. City had to spend residents’ tax dollars on settlements of lawsuits, complaint payouts, or accusations against the city but uncorrected, or hide non-disclosured agreements that encourage copy-cat lawsuits, and loose public trust.

e.- The Resolution to Condemn aiders, abettors of Viet communists who criticize the city council, cooperate and participate with the VC Government to implement Resolution 36 of Viet Politburo, creating dissatisfaction and puzzled info leaded to political disorder in the city, violating the freedom of expression and the constitution.

4.- If the Recall of 3 Westminster City Councilmembers continues and the result is all these 3 elected officials are terminated, do you think the trust and prestige of the Vietnamese Americans and the current elected Vietnamese Americans shall be damaged, and the future of the old and new elected officials will be very dark with full of difficulty. Should we tolerate and let this situation take place?

5.- To end this Recall, should you want the elected officials to be “recalled” to take the minimum of “important actions”in order that you could end this Recall? Please refer to these above 5 reasons if possible. If possible to restart, what should you do before beginning the the process of Recall?

B.- Regarding the Community Division and The 2 Tet Parade of 2020

1.- Do you think that the Westminster City giving the organization permit to the Tet Parade 2020 Organizing Body of Nguyễn Duy, Nguyễn Võ Khôi and Phan Văn Chính instead of the Tet Parade 2020 Organizing Committee of  Mr. Bùi Phát will create 2 Tet Parade 2020?

2.- Do you think that if there are two Tet Parade 2020 taking place at the same time in the same day, there will be a lot of difficulty, cost and damages, divided, broken relations between two cities as well as the Vietnamese American community?

3.- If an opportunity emerges to end the 2 Tet Parade 2020, finalizing in only one Tet Parade 2020, should you be ready to take part in making it a reality?

The current situation of competition and dispute between the two factions: the Vietnamese community and the Vietnamese elected officials is in an enormous and critical phase. If “in reality”, the two sides are still willing and committing to solve this stalemate, there still be an opportunity and solution.  

We believe that “both sides really want to end this dispute, – this struggle in order to avoid the serious consequences for themselves as well as for the whole community”.  With this expectation, we give this suggestion to you.We really want to listen to your story, your stand points, your willingness, your desire, your compromises as well as your suggested solutions….  This is a “great challenge”, a “rare opportunity” for both sides to solve “this stalemate of division”.

We, our Committee hope that our Ancestor, our Fatherland, our Creator – God, Buddha … enlightening and supporting us so that we, – as Rồng Tiên children, have wisdom, intelligent, in taking reasonable and logic actions to safe ourselves, overcome this crisis, making achievements and pride for our community..

Date: Sep 29, 2019

On behalf of The Committee to Moderate, Coordinate and Develop Community Activities
Nguyễn Tấn Lạc, General Coordinator, 657-296-9601.
Hồ Hữu Vinh, Vice Coordinator, In Charge of Social Network, 657-296-7848.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: