Thư gửi Nhóm Muốn Bãi Nhiệm 3 Dân Cử của TP Westminster

Kính gửi:                     – Nhóm Cử Tri Muốn Bãi Nhiệm TT Trí, NV Kimberly và Charlie Chí, – Westminster-United Group, và những người quan trọng liên hệ. Tham chiếu: TCBC ngày 16 tháng 9, 2010 của Uỷ Ban ĐH-ĐH và PTSHCĐ. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Little Sàigòn, Quận Cam đang ở trong mộtContinue reading “Thư gửi Nhóm Muốn Bãi Nhiệm 3 Dân Cử của TP Westminster”

Thư gửi TT Tạ Đức Trí, Phó TT Kimberly Hồ, NV Nguyễn Mạnh Chí Charlie

Kính gửi: – Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Kimberly Hồ và Nguyển Mạnh Chí Charlie, – LS Nguyễn Quốc Lân, LS Trần Thái Văn, và những người quan trọng liên hệ. Tham chiếu: TCBC ngày 16 tháng 9, 2010 của Uỷ Ban ĐH-ĐH và PTSHCĐ. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại LittleContinue reading “Thư gửi TT Tạ Đức Trí, Phó TT Kimberly Hồ, NV Nguyễn Mạnh Chí Charlie”

Nhận Xét về Phim Hai Phượng (Furie)

Bà Bích Hà là GS PHÁP VĂN Trường Trung Học NGUYỄN TRÃI, Sàigòn Trước 75 Lâu nay đọc những comment khen phim Hai Phượng “tôi xin có vài lời thô thiển để nhắc nhở quý vị   Dưới chế độ CS (Tàu hay VN đều như nhau) văn hóa , văn học thi ca, âm nhạc nghệContinue reading “Nhận Xét về Phim Hai Phượng (Furie)”

Phó Đề Đốc Nguyễn Từ Huấn

Phó Đề Đốc Nguyễn Từ Huấn – người con đất Việt xa xứ đau đáu với vận mệnh quê hương (*) Giữ gìn quê hương, đất nước là bổn phận và trách nhiệm của tất cả người Việt chúng ta. Chúng ta phải bảo tồn dân tộc Việt và văn hoá Việt, vì nếu không, chúngContinue reading “Phó Đề Đốc Nguyễn Từ Huấn”

Cụ Nguyễn Thế Ngọc Lên Án Tam Nhân

Tiến Sĩ Phạm Kim Long: Tôi Kiện Ngô Kỷ Ra Tòa Vì Ngô Kỷ Có Hành Vi Đàn Áp Và Khủng Bố Tôi Little Saigon (VanHoaNBLV) – Tiến sĩ Phạm Kim Long, Nguyên Ủy Viên Hội Đồng Giáo Dục Orange County cho biết: “… Ngô Kỷ đã có một thời gian khá lâu trong mấyContinue reading “Cụ Nguyễn Thế Ngọc Lên Án Tam Nhân”