Nghị Quyết: “cú đánh lạc hướng” và “thừa thãi”

Contreras nói nghị quyết của Trí Tạ là “cú đánh lạc hướng” và “thừa thãi”

(Vào sáng thứ Năm, Nghị Viên Sergio Contreras đã gởi đến giới truyền thông bài phát biểu của ông về nghị quyết lên án sự phá rối của cộng sản trong cộng đồng người Việt tại thành phố Westminster. Ông gởi bản tiếng Anh cũng như tiếng Việt. Dưới đây là bản tiếng Việt đề ngày 11 tháng 9, 2019.)

Thưa quý bà con và các thành viên cộng đồng,

Trong vai trò Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố, tôi đã tranh đấu để bảo vệ những nguyên tắc tự do và dân chủ của nước Mỹ chúng ta. Trong suốt quá trình, tôi đã bỏ phiếu để yểm trợ rất nhiều quyết nghị chống lại Đảng Cộng Sản Việt Nam, những quan chức cộng sản cùng những hoạt động của cộng sản.

Tôi đã đồng hành với cộng đồng ở ngay tuyến đầu và hãnh diện đã tham gia rất nhiều sự kiện và những cuộc biểu tình chống cộng sản hàng năm để yểm trợ tự do và dân chủ ở đây cũng như tại Việt Nam.
Tôi đã hỗ trợ những bức tượng và những đài tưởng niệm những người đã hy sinh mạng sống mình để chiến đấu cho tự do chống lại cộng sản.

Tuy nhiên, nghị quyết này là một cú đánh lạc hướng. Rất mơ hồ và rất đáng sợ khi nghĩ đến tiềm năng nó có thể gây ra. Nó khiến người ta suy diễn, và trên thực tế thì nó cũng đang được nhiều người trong cộng đồng hiểu là hành vi chụp mũ cộng sản lên bất cứ ai bất đồng ý kiến với Thị Trưởng và đa số Nghị Viên.
Tôi từ chối không hỗ trợ bất kỳ nghị quyết nào tiếp tục làm xáo trộn hội đồng thành phố để không làm được công việc mà cử tri đã giao phó cho chúng tôi.

Hội đồng này cần trở lại làm việc. Thay vì cứu xét một quyết nghị thừa thãi, KHÔNG đi đến một kết luận nào rõ ràng cho dân chúng Westminster, chúng ta cần cộng tác với nhau trong công việc để làm cho thành phố chúng ta an toàn hơn, sạch sẽ hơn và thuận lợi hơn cho thương mại.

Chúng ta cần sửa sang đường xá, giải quyết nạn vô gia cư, và xóa bỏ những ảnh hưởng xấu. Chúng ta không nên để cho những cuộc tranh cãi nội bộ và những chuyện nhỏ nhen về chính trị làm tê liệt chúng ta. Công việc của chúng ta là nối kết mọi người lại với nhau để giúp thành phố tiến lên. Công việc của chúng ta là lắng nghe tất cả mọi cư dân, chứ không phải đưa ra những cáo buộc với những người bất đồng ý kiến với chúng ta.

Nói một cách vắn tắt, tôi không chấp nhận những gì mà tôi cho là phung phí thời gian, phí phạm thời gian của nhân viên và nguồn nhân lực của thành phố. Chính vì vậy tôi sẽ không chấp thuận điều ấy bằng một lá phiếu và tôi kêu gọi các đồng nghiệp của tôi tránh bỏ phiếu chấp thuận giải pháp này. Đã đến lúc chúng ta quay về với những vấn đề trước mắt mà thành phố chúng ta phải đương đầu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: