Nghị Quyết: “cú đánh lạc hướng” và “thừa thãi”

Contreras nói nghị quyết của Trí Tạ là “cú đánh lạc hướng” và “thừa thãi” (Vào sáng thứ Năm, Nghị Viên Sergio Contreras đã gởi đến giới truyền thông bài phát biểu của ông về nghị quyết lên án sự phá rối của cộng sản trong cộng đồng người Việt tại thành phố Westminster. ÔngContinue reading “Nghị Quyết: “cú đánh lạc hướng” và “thừa thãi””