Nguyễn Tấn Dũng ra tòa quốc tế

‘Đại gia mất tích’ Đặng Thị Hoàng Yến đổi tên Mỹ, kiện Nguyễn Tấn Dũng ra tòa quốc tế Cát Linh/Người ViệtSeptember 9, 2019 HOUSTON, Texas (NV) – Cựu Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng là bị đơn duy nhất trong một vụ kiện mang tính quốc tế, trong đó nguyên đơn là “đại gia,” cựuContinue reading “Nguyễn Tấn Dũng ra tòa quốc tế”