Biểu Tình Chống Đàm Vĩnh Hưng tại Anaheim

Liên Ủy Ban Chống CS Và Tay Sai Biểu Tình Chống Đàm Vĩnh Hưng 10/09/201900:00:00(Xem: 358) https://vietbao.com/p113a298551/lien-uy-ban-chong-cs-va-tay-sai-bieu-tinh-chong-dam-vinh-hung Hình ảnh trong cuộc biểu tình Hình ảnh trong cuộc biểu tình Hình ảnh trong cuộc biểu tình Hình ảnh trong cuộc biểu tình Anaheim (Bình Sa)- – Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Ủy Ban ChốngContinue reading “Biểu Tình Chống Đàm Vĩnh Hưng tại Anaheim”