Thông Cáo Báo Chí ngày Aug 26, 2019

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Xin Phổ Biến Rộng Rãi Buổi hợp sơ khởi ngày 17 tháng 8 năm 2019 của Uỷ Ban Điều Hòa/Điều Hợp và Phát Triển Sinh Hoạt Cộng Đồng đã diễn ra như dự liệu với sự tham dự của khoảng 15 chư vị quan tâm. Các tham dự viên đã nhậnContinue reading “Thông Cáo Báo Chí ngày Aug 26, 2019”