Chuẩn Tướng Công Binh Lục Quân Daniell J. Ngô

Nữ Tướng Người Mỹ Gốc Việt Đầu Tiên

Chuẩn Tướng Danielle J Ngo

NỮ TƯỚNG NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT ĐẦU TIÊN BINH CHỦNG LỤC QUÂN HOA KỲ
Đại tá Danielle J Ngô vừa được thăng Chuẩn Tướng Lục Quân Hoa Kỳ – gia nhập Lục quân Hoa Kỳ năm 1990, và trở thành một binh sĩ thuộc binh chủng công binh, sau đó cô theo thụ huấn một khóa sĩ quan và tốt nghiệp mang cấp bậc Thiếu úy vào năm 1994.

Danielle J Ngô được thuyên chuyển lần lượt phục vụ tại các đơn vị công binh như: Trung đội trưởng kiêm đại đội phó tiểu đoàn 62 công binh; Sĩ quan phụ tá ban 4, lữ đoàn 20 công binh nhảy dù; Sĩ quan ban 1 kiêm ban 3, tiểu đoàn 37 công binh nhảy dù; Phân đội trưởng, Phân đội công binh 610; Đại đội trưởng, đại đội chỉ huy, tiểu đoàn 299 công binh chiến đấu; Phó ban 4, lữ đoàn 1, sư đoàn 4 bộ binh tham dự cuộc hành quân “Operation Iraqi Freedom I” tại Iraq. Là sĩ quan thuộc bộ tham mưu liên quân (Joint Chiefs of Staff Intern) tại Washington D.C; Sĩ quan phụ tá phòng 5, sư đoàn 1 bộ binh; Phó phòng 5, bộ tư lệnh các lực lượng Hoa Kỳ tại A Phú Hản (OPERATION ENDURING FREEDOM Afganistan); Trưởng ban 3, tiểu đoàn 1, lữ đoàn 1, sư đoàn 1 bộ binh; Tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 52 công binh; Sĩ quan Phụ tá quân sự cho Chủ tịch ủy ban quân sự khối NATO tại Brussels, Bỉ quốc.

Cô được thăng cấp Đại tá vào tháng 8 năm 2014 và Chuẩn Tướng vào tháng 6 năm 2019.

Hiện Chuẩn Tướng Ngô đang nắm quyền chỉ huy Lữ đoàn trưởng, lữ đoàn 130 công binh lục quân.

Hải Quân Mỹ có Chuẩn Đề Đốc là phụ nữ gốc Việt: Vũ Thế Thùy Anh

Hải Quân Mỹ có Chuẩn Đề Đốc là phụ nữ gốc Việt

Mới đây trong tháng 6, Đại tá – bác sĩ quân y Vũ Thế Thùy Anh vừa được vinh thăng Chuẩn Đề Đốc (Lower Half) – tương đương Chuẩn Tướng.

Chuẩn Đô Đốc Vũ Thế Thùy Anh sinh năm 1968, theo gia đình định cư tại Hoa Kỳ năm cô lên 7 tuổi. Lớn lên cô theo học ngành Dược ở University of Maryland, tốt nghiệp năm 1994. Sau khi ra trường cô làm việc tại bệnh viện John Hopkin Hospital.

Năm 2003 Thùy Anh gia nhập Ủy ban Dịch vụ Y tế Công cộng Hoa Kỳ (United States Public Health Service Commission Corps – USPHSCC) vì lý tưởng thích đi xa để phục vụ, giúp đỡ nhiều người. 

Hiện Chuẩn Tướng Vũ Thế Thùy Anh đang phục vụ trong Hải Quân Hoa Kỳ, tại một căn cứ Quân sự ở Bethesda.

Hai Nữ Chuẩn Tướng Mỹ gốc Việt – Vũ Thế Thùy Anh và Daniell J. Ngô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: