Chuẩn Tướng Công Binh Lục Quân Daniell J. Ngô

Nữ Tướng Người Mỹ Gốc Việt Đầu Tiên NỮ TƯỚNG NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT ĐẦU TIÊN BINH CHỦNG LỤC QUÂN HOA KỲĐại tá Danielle J Ngô vừa được thăng Chuẩn Tướng Lục Quân Hoa Kỳ – gia nhập Lục quân Hoa Kỳ năm 1990, và trở thành một binh sĩ thuộc binh chủng công binh,Continue reading “Chuẩn Tướng Công Binh Lục Quân Daniell J. Ngô”