Bãi Nhiệm TT Tạ Đức Trí, NV Kimberly Hồ, NV Nguyễn Mạnh Chí

Thông Báo Ý Định Bãi Nhiệm Ba DÂN CỬ của TP Westminster

THÔNG BÁO Ý ĐỊNH BÃI NHIỆM THỊ TRƯỞNG TẠ ĐỨC TRÍ

Thưa Ngài Trí Tạ: Theo Khoản số 11020, Luật Bầu Cử California, chúng tôi là những cử tri đủ điều kiện và có ghi danh tại thành phố Westminster, xin thông báo chúng tôi là những người có ý định đưa ra kiến nghị bãi nhiệm ông khỏi chức vụ Thị Trưởng thành phố Westminster, và đòi hỏi một cuộc bầu cử mới để lựa chọn một người thay thế ông.

Các lý do cho đề nghị bãi nhiệm như sau:

 1. Thị Trưởng Trí Tạ làm việc như một người đứng trên pháp luật, điều hành một Hội Đồng Thành Phố bị liên tiếp tố cáo là tham nhũng, bè phái và thiên vị.
 2. Sự tham nhũng và lỗi lầm trong việc điều hành của Thị Trưởng Trí Tạ và hai đồng minh của Ông trong Hội Đồng Thành Phố đã làm tốn kém hàng triệu đô la công quỹ trả tiền bồi thường các vụ kiện kỳ thị, trả thù và tiền phí tổn lo các vụ kiện.
 3. Ông Tạ, trong vai trò Thị Trưởng, đã xử sự như một nhà độc tài, lạm dụng cảnh sát thành phố vào việc áp lực các cơ sở thương mại hoặc trừng phạt các đối thủ chính trị.
 4. Ông Tạ từ chối không chuẩn nhận một Bộ Luật Quy Tắc Hành Xử Cho Viên Chức Thành Phố lên án các hành động phi đạo đức như bè phái và lạm dụng phương tiện công.
 5. Ông Tạ và các các đồng minh đã thông qua điều luật mới cho họ có quyền tuyệt đối kiểm soát nghị trình thành phố, bịt miệng các thành phần chống đối bằng cách không cho họ đưa các đề tài thảo luận vào nghị trình thành phố.
 6. Thay vì xử dụng ngân quỹ để lo cho người vô gia cư, giúp cho nhà cửa đỡ tốn kém hay tăng cường an toàn công cộng, Thị Trưởng Trí Tạ đã bỏ phiếu để tiêu hơn nửa triệu dollars vào việc tăng lương cho các nhân viên cao cấp trong thành phố, một nhân viên được tăng lương lên $304, 015 một năm gồm cả lương bổng và benefits.

THÔNG BÁO Ý ĐỊNH BÃI NHIỆM NGHỊ VIÊN KIMBERLY HỒ

Thưa Nghị Viên Kimberly Hồ: Theo Khoản số 11020, Luật Bầu Cử California, chúng tôi là những cử tri đủ điều kiện và có ghi danh tai thành phố Westminster, xin thông báo chúng tôi là những người có ý định đưa ra kiến nghị bãi nhiệm bà khỏi chức vụ Nghị Viên thành phố Westminster, và đòi hỏi một cuộc bầu cử mới để lựa chọn một người thay thế bà.

Các lý do cho đề nghị bãi nhiệm như sau:

 1. Nghị Viên Kimberly Hồ làm việc như một người đứng trên pháp luật, là một Nghị Viên trong Hội Đồng Thành Phố bị liên tiếp tố cáo là tham nhũng, bè phái và thiên vị.
 2. Sự tham nhũng và lỗi lầm trong việc điều hành của Nghị Viên Kimberly Hồ và hai đồng minh của bà trong Hội Đồng Thành Phố đã làm tốn kém hàng triệu đô la công quỹ trả tiền bồi thường các vụ kiện kỳ thị, trả thù và tiền phí tổn lo các vụ kiện.
 3. Trong tư cách Nghị Viên, bà Kimberly cùng với một Nghị Viên khác vi phạm nguyên tắc làm việc vô tư khi chỉ định con cái của nhau vào chức vụ Ủy Viên các Ủy Ban. Không những vậy, đã làm việc này môt cách âm thầm không minh bạch.
 4. Bà Kimberly từ chối không chuẩn nhận một Bộ Luật Quy Tắc Hành Xử Cho Viên Chức Thành Phố lên án các hành động phi đạo đức như bè phái và lạm dụng phương tiện công.
 5. Bà Kimberly và các các đồng minh đã thông qua điều luật mới cho họ có quyền tuyệt đối kiểm soát nghị trình thành phố, bịt miệng các thành phần chống đối bằng cách không cho họ đưa các đề tài thảo luận vào nghị trình thành phố.
 6. Thay vì xử dụng ngân quỹ để lo cho người vô gia cư, giúp cho nhà cửa đỡ tốn kém hay tăng cường an toàn công cộng, Bà Kimberly đã bỏ phiếu để tiêu hơn nửa triệu dollars vào việc tăng lương cho các nhân viên cao cấp trong thành phố, một nhân viên được tăng lương lên $304, 015 một năm gồm cả lương bổng và benefits.

THÔNG BÁO Ý ĐỊNH BÃI NHIỆM NV CHI CHARLIE NGUYEN

Thưa Nghị Viên Chi Charlie Nguyễn: Theo Khoản số 11020, Luật Bầu Cử California, chúng tôi là những cử tri đủ điều kiện và có ghi danh tai thành phố Westminster, xin thông báo rằng chúng tôi là những người có ý định đưa ra kiến nghị bãi nhiệm bà khỏi chức vụ Nghị Viên thành phố Westminster, và đòi hỏi một cuộc bầu cử mới để lựa chọn một người thay thế ông.

Các lý do cho đề nghị bãi nhiệm như sau:

 1. Nghị Viên Chi Charlie Nguyễn làm việc như một người đứng trên pháp luật, là một Nghị Viên trong Hội Đồng Thành Phố bị liên tiếp tố cáo là tham nhũng, bè phái và thiên vị.
 2. Trong tư cách Nghị Viên, ông Chi Charlie Nguyễn cùng với một Nghị Viên khác vi phạm nguyên tắc làm việc vô tư khi chỉ định con cái của nhau vào chức vụ Ủy Viên các Ủy Ban. Không những vậy, đã làm việc này môt cách âm thầm không minh bạch.
 3. Ông Chi từ chối không chuẩn nhận một Bộ Luật Quy Tắc Hành Xử Cho Viên Chức Thành Phố lên án các hành động phi đạo đức như bè phái và lạm dụng phương tiện công.
 4. Ông Chi và các các đồng minh đã thông qua điều luật mới cho họ có quyền tuyệt đối kiểm soát nghị trình thành phố, bịt miệng các thành phần chống đối bằng cách không cho họ đưa các đề tài thảo luận vào nghị trình thành phố.
 5. Ông Chi tạo cơ hội để thành phố có thể bị kiện kỳ thị tuổi tác khi Ông không liên lạc với các ứng viên Ủy Ban Kế Hoạch, lý do là vì ông muốn chọn người ‘trẻ và năng động” vào chức vụ đó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: