Bãi Nhiệm TT Tạ Đức Trí, NV Kimberly Hồ, NV Nguyễn Mạnh Chí

Thông Báo Ý Định Bãi Nhiệm Ba DÂN CỬ của TP Westminster THÔNG BÁO Ý ĐỊNH BÃI NHIỆM THỊ TRƯỞNG TẠ ĐỨC TRÍ Thưa Ngài Trí Tạ: Theo Khoản số 11020, Luật Bầu Cử California, chúng tôi là những cử tri đủ điều kiện và có ghi danh tại thành phố Westminster, xin thông báoContinue reading “Bãi Nhiệm TT Tạ Đức Trí, NV Kimberly Hồ, NV Nguyễn Mạnh Chí”