Cựu Thị Trưởng rầy 3 nghị viên gốc Việt

Westminster: Ba nghị viên gốc Việt bị bà cựu thị trưởng rầy Bà Margie Rice phát biểu trong cuộc họp khẩn cấp trưa thứ Tư, 19 tháng 6, 2019 tại Hội Đồng Thành Phố Westminster. (YouTube) (LTS: Trong thời gian gần đây chính quyền Westminster đã có những cuộc tranh luận sôi nổi giữa nămContinue reading “Cựu Thị Trưởng rầy 3 nghị viên gốc Việt”